Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

CENTRUM ZABEZPEČENÍ AUTODESK

Včasné odhalení a blesková reakce

Bezpečnostní incidenty a slabiny v Autodesku odhalujeme a řešíme pomocí Plánu pro řešení bezpečnostních incidentů.

Jak pracujeme s bezpečnostními incidenty

V Autodesku neustále podnikáme příslušné kroky pro odhalování i nápravu bezpečnostních incidentů. Zároveň se věnujeme i prevenci, abychom uměli na ohrožení bleskově reagovat.

 • Monitoring a visibilita

  Pečlivě vyhodnocujeme ukazatele možného ohrožení a používáme celou řadu nástrojů pro monitoring a sledování informací, což nám pomáhá odhalit nestandardní dění.

 • Informace o hrozbách a sdílení údajů

  Vyhodnocujeme interní i externí ukazatele a přijímáme proaktivní opatření na ochranu proti škodlivým aktivitám, hrozbám a exploitům, abychom uměli zvolit vhodnou reakci.

 • Zabezpečení hrozby a náprava

  Jakmile zvolíme přiměřenou reakci, v rámci mezioborových týmů úzce spolupracujeme na odstranění hrozby z našeho systému a následné kontrole toho, že operace proběhla úspěšně.

Jak na řešení spolupracujeme?

Bezpečnostní oddělení Autodesk Security řeší veškeré bezpečnostní incidenty i slabiny, ať už jsou odhaleny interním týmem, nebo nahlášeny zvenku.

 • Reakce na bezpečnostní incidenty

  Každý bezpečnostní incident vždy prošetříme a zvolíme nejvhodnější reakci – to se týká i včasné a důsledné komunikace se zákazníky. Aktuální informace o bezpečnostních incidentech, slabinách a záplatách zveřejňujeme na stránkách Centra zabezpečení Autodesk v sekci Bezpečnostní oznámení.

  Pokud je celá věc důvěrná, můžeme vás kontaktovat i přímo, v souladu s příslušnými zákony.

 • Nahlášení bezpečností slabiny

  Podporujeme koordinované zveřejňování informací o bezpečnostních slabinách, které nám nahlásí soukromý zdroj, a úzce spolupracujeme na jejich vyšetření a řešení. Pokud odhalíte potenciální bezpečnostní slabinu, nahlaste ji prosím bezpečnostnímu oddělení Autodesk Security.