Installation for individuals

Instalace produktu

Instalace produktu se liší podle toho, kterou metodu používáte:

 • Jednoduché stažení na portálu Autodesk Account (manage.autodesk.com).
 • Vlastní instalace z portálu Autodesk Account pro konfiguraci instalačního programu před stažením a instalací.

Poznámka: U většiny produktů verze 2022 a novějších produktů pro systém Windows můžete před instalací na portálu Autodesk Account nakonfigurovat produkt. U většiny verzí produktů starších než verze 2022 si stáhněte instalační program a poté jej během instalace přizpůsobte.

Jednoduché stažení z portálu Autodesk Account

Produkty lze instalovat pomocí základní konfigurace. Stačí je stáhnout.

 1. Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com.
 2. Na kartě Všechny produkty a služby v účtu vyberte produkt a metodu stažení (viz část Metody stahování).
 3. Pokud zvolíte metodu stažení, spusťte soubor EXE (Windows), připojte soubor DMG (macOS) nebo extrahujte soubor TAR (Linux) asociovaný s produktem a verzí.

  Poznámka: V systému Windows většina produktů verze 2022 a novějších používá instalační program Autodesk Create Installer.

  Vytvoření panelu načítání instalačního programu

  Spusťte malý soubor EXE a vytvořte instalační program ve složce pro stahování. Starší verze stahují soubory SFX, které můžete extrahovat samy.

 4. Přečtěte si licenční smlouvu a přijměte ji.
 5. Klikněte na tlačítko Instalovat.
 6. Pokud se zobrazí rozevírací nabídka Jazyk produktu, vyberte jazyk, kterému zákazník rozumí. (Pokud nevidíte nabídku Jazyk produktu, můžete si po instalaci produktu stáhnout a nainstalovat jazykový balíček.)
 7. Jestliže je tato možnost dostupná, můžete výchozí instalační cestu nahradit novou.
 8. Po dokončení instalace ukončete instalační program nebo spusťte produkt.

Vlastní samostatná instalace z portálu Autodesk Account

 1. Přihlaste se ke svému účtu na adrese manage.autodesk.com.
 2. Na navigačním panelu vyberte možnost Vlastní instalace.
 3. Vyberte typ licence.
 4. V části Přidat produkt vyberte jeden nebo více produktů, které chcete přidat do vlastního balíčku.
 5. Při výběru produktů je můžete přizpůsobit na pravém panelu. Můžete vybrat verzi, která bude zahrnuta do balíčku. Pokud vyberete verzi, instalační programy pro tuto verzi budou automaticky zahrnuty do balíčku. Můžete také přidat volitelné aplikace nebo určit umístění úložiště obsahu, včetně šablon, materiálů a výkresů.
 6. Po výběru produktů, které chcete zahrnout do vlastního balíčku, přejděte kliknutím na tlačítko Další do části Zadat detaily balíčku. (K předchozímu kroku se můžete vrátit kliknutím na záhlaví části.)
 7. V části Zadat detaily balíčku zadejte název balíčku nebo použijte výchozí název. Doporučujeme použít název, který vám pomůže identifikovat tento balíček při prohlížení seznamu, například pro koho je balíček určen nebo které produkty jsou zahrnuty. Použijte platný název souboru systému Windows.

 8. Obrázek zobrazující dialogové okno Zadat detaily balíčku

 9. (Volitelné) Zadejte popis balíčku.
 10. Vyberte možnost Instalovat, která vytvoří balíček s produkty, které chcete nainstalovat do vlastního zařízení. (Možnost Rozmístit vytvoří balíček produktů, které lze nainstalovat do více zařízení. Další informace o rozmístěních naleznete v části Vytváření rozmístění z portálu Autodesk Account.
 11. Rozbalte položku Rozšířené možnosti a proveďte další změny v balíčku, například změnu výchozí instalační cesty.
 12. Přijměte Podmínky použití.
 13. Kliknutím na tlačítko Stáhnout stáhněte vlastní spustitelný soubor balíčku do složky pro stahování nebo do jiné složky na základě nastavení prohlížeče. Balíček bude automaticky uložen do knihovny a stránka se vrátí do seznamu balíčků. Kliknutím na tlačítko Uložit balíček uložíte bez jeho stažení.
 14. Spusťte stažený instalační balíček.