Installation for administrators

Vytváření rozmístění aplikace AutoCAD pro Mac (2021 a novější)

Můžete vytvořit vlastní rozmístění verze 2021 nebo novější verze aplikace AutoCAD pro Mac a AutoCAD LT pro Mac. (Pro verzi 2020 a starší verze těchto produktů není k dispozici podpora rozmístění.) Při instalaci a aktivaci aplikace AutoCAD, instalaci aktualizací a oprav hotfix a rozmístění standardních konfiguračních souborů postupujte podle těchto kroků a příkladů.

 

Instalace aplikace AutoCAD

  1. Zkopírujte soubor .dmg instalačního programu aplikace AutoCAD pro Mac nebo AutoCAD LT pro Mac.
  2. Spuštěním skriptů terminálu připojte disk .dmg a nainstalujte aplikaci AutoCAD. Zde je ukázkový skript pro instalaci aplikace AutoCAD 2023:
// Připojení disku dmg
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg
 
// Instalace aplikace AutoCAD 2023
sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --silent 

 

Aktivace aplikace AutoCAD

K aktivaci aplikace AutoCAD použijte nástroj AdskLicensingInstHelper, který je nainstalován s aplikací AutoCAD. Další informace o nástroji AdskLicensingInstHelper naleznete v příručce k nástroji Autodesk Licensing Installer Helper. Zde je několik příkladů:

// Aktivace aplikace AutoCAD 2023 pomocí síťového licenčního serveru jednoho typu
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type SINGLE --lic_servers <server_name>

// Aktivace aplikace AutoCAD 2023 s uživatelskou licencí (k aktivaci je nutné se přihlásit)
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER

// Kontrola nápovědy k nástroji AdskLicensingInstHelper 
/Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper --help 

Poznámka: Pro různé verze aplikace AutoCAD pro Mac a AutoCAD LT pro Mac můžete vyhledat klíče produktů.

 

Instalace aktualizace nebo opravy hotfix (verze 2022 a novější aplikace AutoCAD)

Skript lze použít k instalaci aktualizace nebo opravy hotfix aplikace AutoCAD. Zde je příklad:

// Připojení disku dmg 
hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg

// Instalace opravy hotfix aplikace AutoCAD 2023.0.1 
sudo installer -pkg /Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg -target /

 

Rozmístění standardních konfiguračních souborů (verze 2023 a novější aplikace AutoCAD)

Pomocí nástroje AdMigrator můžete rozmístit standardní konfigurační soubory.

// Nejprve nastavte standardní konfigurace v nainstalované aplikaci AutoCAD. Poté exportujte konfigurace pomocí tohoto skriptu:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -e -d ~/Documents/config.tar

// Zkopírujte nástroj config.tar do klientských počítačů. Poté v klientských počítačích importujte šablony .dwt, styly vykreslování, písma shx a hkcu.plist ze souboru config.tar do aplikace AutoCAD:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar

// Další možnosti použití naleznete v nápovědě nástroje AdskLicensingInstHelper:
/Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h

Poznámka: Chcete-li rozmístit písma shx, je nutné před exportem konfigurací nejprve zkopírovat soubory písem .shx do následující složky. Pokud jsou písma .shx přidána do aplikace AutoCAD, nebudou exportována.

~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/