ZÁKLADY SPRÁVY ÚČTU

Přehled fakturace a objednávek


V části Fakturace a objednávky na portálu Autodesk Account můžete zobrazit a spravovat předplatná a smlouvy, zobrazit informace o nadcházejících platbách a zobrazit historii objednávek.

 


Vaše interakce s účtem a objednávkami mohou záviset na tom, jak byl software zakoupen online (přímo od společnosti Autodesk nebo prostřednictvím prodejce), a kdo bude řídit nákupy softwaru ve vaší organizaci (vy, kupující, správce smlouvy nebo správce).


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.