SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Role správce pro správu uživatelů


Správci přiřazují uživatele k produktům a službám na portálu Autodesk Account. Správa uživatelů zahrnuje tři typy správců:

 • Hlavní správce (ve výchozím nastavení je to správce smlouvy)
 • Sekundární správce
 • Správce jednotného přihlášení (SSO)

Sekundární správce může být přiřazen hlavním správcem, správcem SSO nebo jiným sekundárním správcem. Sekundární správci pomáhají spravovat uživatele a jejich přístup k produktům a službám. Může existovat více sekundárních správců, ale pouze jeden hlavní správce.

 

Poznámka: Pokud jsou uživatelé spravováni v klasické správě uživatelů, správci jsou označováni jako správci smluv a softwaroví koordinátoři.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.


Hlavní správce

V každém týmu může být pouze jeden hlavní správce, ale stejný uživatel může být hlavním správcem více než jednoho týmu. Ve výchozím nastavení se správce smlouvy (původní kupující) stává hlavním správcem.

Role hlavního správce

 • Spravovat uživatele a jejich přístup k produktům
 • Přiřazovat sekundární správce a správce SSO a měnit hlavního správce
 • Spravovat fakturaci a obnovení předplatných, pokud je zároveň správcem smlouvy
 • Spravovat konfiguraci jednotného přihlašování (SSO)
 • Slouží jako hlavní kontaktní osoba pro společnost Autodesk

Změna hlavního správce

 

Pokud změníte hlavního správce, změní se předchozí hlavní správce na sekundárního správce.

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Vyberte sekundárního správce, kterého chcete označit jako nového hlavního správce (hlavním správcem se může stát pouze sekundární správce).
 3. Klikněte na Změnit roli.
 4. Vyberte možnost Hlavní správce a klikněte na Uložit.
 5. Kliknutím na Změnit přiřazení hlavního správce potvrďte změnu.

Změna hlavního správce nezmění vlastníka předplatného (osobu, která spravuje platby a obnovení předplatného a která obdrží všechny e-maily o předplatném, připomenutí ohledně obnovení předplatného a faktury). U online nákupů je jediným způsobem, jak změnit vlastníka předplatného, zrušení stávajícího předplatného a založení nového předplatného.

Změna správce smlouvy

 

U nákupů prodejců můžete změnit přiřazeného správce smlouvy. Pouze stávající správce smlouvy může převést novou osobu do role správce smlouvy. Stávající správce smlouvy k tomu používá následující interaktivní formulář.


Sekundární správce

Sekundární správce je přiřazen hlavním správcem, správcem SSO nebo jiným sekundárním správcem. Protože sekundární správci jsou přiřazeni podle týmů, mají přehled o všech uživatelích a produktech v daném týmu. V týmu může být více sekundárních správců.

Role sekundárního správce

 • Spravovat uživatele a jejich přístup k produktům
 • Přiřadit další sekundární správce a změnit hlavního správce
 • Spravovat fakturaci a obnovení předplatných, pokud je zároveň správcem smlouvy
 • Zobrazit a exportovat zprávy o využití produktů pro všechny týmy uživatelů a předplatná

Přiřazení sekundárního správce

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Klepněte na jméno uživatele, kterého chcete označit jako sekundárního správce.
 3. Klikněte na Změnit roli.
 4. Vyberte možnost Sekundární správce a klikněte na Uložit.

Správce SSO

Stejně jako hlavní správci mohou správci SSO spravovat konfiguraci jednotného přihlašování. Můžete mít více správců SSO. Díky SSO si uživatelé musí zapamatovat pouze jedno heslo pro přístup k síťovým prostředkům a produktům a službám Autodesk. Bez SSO se musí každý uživatel přihlásit pomocí jedinečného ID Autodesk a hesla.

Role správce SSO

 • Spravovat uživatele a jejich přístup k produktům
 • Přiřadit další sekundární správce a změnit hlavního správce
 • Spravovat fakturace a obnovení předplatných
 • Zobrazit a exportovat zprávy o využití produktů pro všechny týmy uživatelů a předplatná

Přiřazení správce SSO

 1. Přejděte do části Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Klepněte na jméno uživatele, kterého chcete označit jako správce SSO.
 3. Klikněte na Změnit roli.
 4. Vyberte možnost Správce SSO a klikněte na Uložit.

Jsme tu, abychom pomáhali

Pomocí našich zdrojů vyhledejte dokumentaci k produktu nebo články, které potřebujete k vyřešení problému. Pokud se vám to nepodaří, vaše předplatné vás opravňuje k tomu, abyste se obrátili na podporu.