SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Klasická správa uživatelů


Po přihlášení na portál Autodesk Account se může v části Správa uživatelů zobrazit klasická správa uživatelů. Pokud ano, máte produkty, které spadají do klasického procesu. Můžete také vidět položky Podle uživatele, Podle produktu a Podle skupiny. Pokud ano, máte také produkty, které spadají do běžného procesu správy uživatelů. Zde jsou některé rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi:

 • Klasická správa uživatelů:
  • Předplatná jsou obvykle zakoupena prostřednictvím obchodního oddělení společnosti Autodesk nebo prodejce.
  • Správa probíhá jedním správcem smlouvy a jedním softwarovým koordinátorem. Kupující předplatného je na počátku určen jako správce smlouvy, tuto roli však lze později přiřadit znovu. Správce smlouvy přiřadí softwarového koordinátora, který pomáhá spravovat uživatele.
  • Správci přiřazují produkty pouze podle uživatelů.
 • Správa uživatelů:
  • Správa probíhá hlavním a druhým správcem a SSO správcem.
  • Správci přiřazují produkty podle uživatelů, produktů nebo skupin.

Klasické role správce

Správci pro klasickou správu uživatelů přiřazují uživatele k softwaru a službám na portálu Autodesk Account. Existují dvě klasické role správce pro správu uživatelů, správce smlouvy a softwarového koordinátora:

 • Správce smlouvy. Při zakoupení nové licence je správce smlouvy automaticky přiřazen jako hlavní správce. Může existovat pouze jeden správce smlouvy, ale správce smlouvy může být přiřazen k více než jedné smlouvě.
  Správce smlouvy:
  • Přijme potvrzovací e-mail.
  • Spravuje obnovení smlouvy a fakturaci.
  • Je zpočátku také přiřazen jako softwarový koordinátor.
  • Může přiřadit někoho jiného, kdo bude softwarovým koordinátorem.
  • Lze změnit (viz Role správce pro správu uživatelů)
 • Softwarový koordinátor. Softwarový koordinátor je druhý (sekundární) správce, který pomáhá spravovat uživatele a upozornění týkající se nových verzí. Na každou smlouvu může být pouze jeden softwarový koordinátor, ale softwarový koordinátor může spravovat více než jednu smlouvu.
  Softwarový koordinátor:
  • Je přiřazen správcem smlouvy.
  • Má přehled pouze o uživatelích a produktech pro každou přidělenou smlouvu.
  • Přijímá e-maily o stahování nových verzí a aktualizací.
  • Změnu této role může provést pouze správce smlouvy, který musí kontaktovat podporu společnosti Autodesk.

Přidávání a odebírání uživatelů v klasické správě uživatelů

Správci přidávají a odebírají uživatele na portálu Autodesk Account. Chcete-li uživatelům poskytnout přístup k produktům a službám společnosti Autodesk, pozvěte je jednotlivě nebo je importujte hromadně. Pozvaní uživatelé obdrží potvrzovací e-mail s odkazem na vytvoření účtu s vlastním e-mailem a heslem. Prostřednictvím svého účtu si mohou stáhnout produkty a získat přístup k podpoře.

 

Postupy pro přidávání a odebírání uživatelů se u klasické správy uživatelů liší od postupů pro správu uživatelů. Pokud nepoužíváte klasickou správu uživatelů, přečtěte si část Přidání a odebrání uživatelů.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.

Přidání jednotlivých uživatelů

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Kliknutím na + Přidat zobrazte okno Přidat uživatele. Zadejte jméno a příjmení uživatele a e-mailovou adresu.
 3. Vyberte možnost Chci nyní přidat přístup k uživatelům.
 4. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 5. Dokud uživatel pozvánku nepřijme, je jeho účet ve stavu čekající na přijetí. Dokud jej nepřidělíte, nebude mít přístup k produktům nebo službám. Pokud uživatel nepřijme pozvání do sedmi dnů, odešlete pozvánku znovu.

Import seznamu uživatelů

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Klikněte na Hromadné přidání.
 3. Vyberte možnost „Chci nyní přidat přístup k uživatelům“.
 4. Klikněte na Uložit a pokračovat.

Odebrání uživatelů

Odstranit uživatele z portálu Autodesk Account mohou pouze správci. Odstraněním uživatele odeberete přístup k produktům a službám, ale neodstraníte jeho osobní účet na portálu Autodesk Account.

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Vyhledejte a zrušte výběr uživatele.
 3. Kliknutím na Odebrat potvrďte akci.

Poznámka: Správci smluv a softwaroví koordinátoři nemohou být odebráni, dokud nebudou jejich role přiřazeny jinému uživateli.


Přiřazování a rušení přiřazování produktů a služeb v klasické správě uživatelů

V klasické správě uživatelů spravují přístup k produktům, službám a výhodám podpory pouze správci smluv a softwaroví koordinátoři. Možnosti se liší v závislosti na produktu; seznam dostupných služeb naleznete v dokumentaci.

 

Při nákupu produktu je standardně přiřazen správce smlouvy. Pokud správce smlouvy nebude produkt používat, odeberte jeho přiřazení, aby licence byla k dispozici jinému uživateli.

 

Poznámka: Pokud nepoužíváte klasickou správu uživatelů, přečtěte si část Přiřazení přístupu k produktu.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.

Přiřazení produktů a služeb

Ke cloudovým službám zahrnutým v rámci předplatného můžete přiřadit až tři uživatele.

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda produkty a služby přiřazujete jednomu nebo více uživatelům:
  • Jeden uživatel – klikněte na odkaz Upravit přístup vpravo od jména uživatele.
  • Více uživatelů – zaškrtněte políčko u jejich jmen a v nabídce akcí vyberte možnost Upravit přístup.
 3. Kliknutím na kartu Produkty a služby a na šipku vedle smlouvy vyberte jednotlivé služby.
 4. Vyberte jednotlivé služby nebo klikněte na Přiřadit vše v horní části.
 5. Až skončíte, klikněte na Uložit.

Zrušení přiřazení produktů a služeb

 1. Vyberte položky Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Klikněte na odkaz Upravit přístup vpravo od jména uživatele.
 3. Kliknutím na kartu Produkty a služby a na šipku vedle smlouvy vyberte jednotlivé služby.
 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Přiřadit vpravo a klikněte na Uložit.

Přiřazení výhod podpory

Přístup k výhodám podpory (e-mailu a chatu) můžete přiřadit až šesti uživatelům na každou zakoupenou licenci.

 1. Vyberte položky Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Vyberte kartu Výhody a šipku vedle smlouvy, abyste zobrazili dostupné výhody podpory.
 3. Proveďte jeden z následujících kroků v závislosti na tom, zda webovou podporu přiřazujete jednomu nebo více uživatelům:
  • Chcete-li přiřadit výhody podpory jednomu uživateli, klikněte na odkaz Upravit přístup vpravo od jména uživatele.
  • Chcete-li přiřadit výhody podpory více uživatelům, zaškrtněte políčko vedle jejich jména a v nabídce akcí klikněte na možnost Upravit přístup.
 4. Vyberte buď jednotlivé služby, nebo možnost Přiřadit vše.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zrušení přiřazení výhod podpory

 1. Vyberte položky Správa uživatelů > Klasická správa uživatelů.
 2. Vyberte kartu Výhody a šipku vedle smlouvy, abyste zobrazili dostupné výhody podpory.
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka u jednotlivých služeb.
 4. Klikněte na Uložit.

Jsme tu, abychom pomáhali

Pomocí našich zdrojů vyhledejte dokumentaci k produktu nebo články, které potřebujete k vyřešení problému. Pokud se vám to nepodaří, vaše předplatné vás opravňuje k tomu, abyste se obrátili na podporu.