SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Přidání a odebrání uživatelů


Správci přidávají a odebírají uživatele na portálu Autodesk Account. Chcete-li uživatelům poskytnout přístup k produktům a službám společnosti Autodesk, pozvěte je jednotlivě nebo je importujte hromadně. Pozvaní uživatelé obdrží potvrzovací e-mail s odkazem na vytvoření účtu s vlastním e-mailem a heslem. Ze svého účtu mohou stahovat produkty a přistupovat k podpoře, ačkoli zákazníci s předplatným Premium a Enterprise mohou omezit přístup na správce.

 

Poznámka: Pokud máte síťovou licenci (pro více uživatelů), uživatelé ji na portálu Autodesk Account neuvidí.

 

Pokud máte předplatné Premium nebo Enterprise s SSO (jednotné přihlašování), uživatelé mohou být přidáni automaticky. Jakmile bude pro vaši doménu povoleno jednotné přihlašování, každému uživateli, kterého lze ověřit ve vaší doméně, bez existujícího účtu na portálu Autodesk Account bude vytvořen účet a přidán ke klientovi společnosti Autodesk.

 

Pro každý z následujících postupů se nejprve přihlaste na portál Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.


Přidání jednotlivých uživatelů

 1. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Klikněte na možnost Pozvat uživatele. Pokud jsou uživatelé uspořádáni podle týmu, v rozevíracím seznamu vyberte příslušný tým.
 3. Zadejte jméno a příjmení uživatele a e-mailovou adresu.
 4. Klikněte na Odeslat pozvání.
  Dokud uživatel pozvánku nepřijme, je jeho účet ve stavu čekající na přijetí. Dokud jej nepřidělíte, nebude mít přístup k produktům nebo službám. Pokud uživatel nepřijme pozvání do sedmi dnů, odešlete pozvánku znovu.

Poznámka: Pokud máte předplatné Premium s SSO (jednotné přihlašování), uživatelé mohou být přidáni automaticky.


Import seznamu uživatelů

 1. Připravte soubor CSV obsahující až 5 000 uživatelů, které chcete importovat.
  1. Použijte jeden řádek pro každého uživatele.
  2. Použijte tři sloupce: Křestní jméno, Příjmení a E-mailová adresa.
   Poznámka: Uživatelé, kteří již ve vašem týmu existují, budou ignorováni.
 2. V navigační nabídce vyberte Správa uživatelů > Podle uživatele.
 3. Klikněte na možnost Pozvat uživatele. Pokud jsou uživatelé uspořádáni podle týmu, v rozevíracím seznamu vyberte jeden.
  Poznámka: Pokud používáte klasickou správu uživatelů, přečtěte si část Přidání uživatelů v klasické správě uživatelů.
 4. Vyberte kartu Import a klikněte na možnost Odeslat soubor CSV. Během odesílání souboru můžete pokračovat v práci. Po dokončení importu se zobrazí upozornění.

Poznámka: Hromadně přiřazení uživatelé neobdrží e-mail o novém přiřazení.


Odebrání uživatelů

Hlavní a sekundární správci a správci SSO mohou odebírat uživatele z portálu Autodesk Account. Odstraněním uživatele odeberete přístup k produktům a službám, ale neodstraníte jeho osobní účet na portálu Autodesk Account.

 1. Vyberte možnost Správa uživatelů > Podle uživatele (pokud jste správce, zobrazí se pouze možnost Správa uživatelů).
 2. Vyberte uživatele.
 3. Klikněte na ikonu Odebrat uživatele (u kontaktních informací uživatele).
 4. V okně pro potvrzení klikněte na tlačítko Odstranit uživatele.

Poznámka: Hlavního správce nelze odebrat, pokud nejsou odebrána jeho administrativní oprávnění. Všichni správci mohou odebrat ostatní sekundární správce a správce SSO.


Hromadné odebrání uživatelů

Od listopadu 2022 můžete ze svého týmu odebrat více než jednoho uživatele současně.

 

Primární správce nebo uživatele přidané ze synchronizace adresářů (předplatné Premium) nelze odebrat. Odebraní uživatelé ztratí přístup ke službám přiřazeným tímto týmem.

 1. Přihlaste se k účtu na adrese manage.autodesk.com a klikněte na možnost Správa uživatelů > Podle uživatele.
 2. Klepnutím na zaškrtávací políčka vyberte jednoho nebo více uživatelů. Zobrazí se titulek ukazující, kolik uživatelů jste vybrali.
 3. Klikněte na možnost Odstranit z týmu.
 4. V okně pro potvrzení klikněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka: V současné době je jedinou dostupnou hromadnou akcí odebrání uživatelů.


Odebrání přístupu ke cloudovým webům pro spolupráci

U produktů pro spolupráci může být nutné provést další kroky, abyste zakázali přístup k webům pro spolupráci a datům projektu.

 

Následující tabulka popisuje přístup k webu po odebrání uživatele.

Produkt Uživatel zakázán Přístup uživatele
Autodesk Construction Cloud (ACC) Ne Zůstane aktivní
BIM 360 Ne Zůstane aktivní
Fusion Team Ano Neaktivní Nelze přistupovat k datům na webu
Info360 Ne Zůstane aktivní
ShotGrid Ano Neaktivní Nelze přistupovat k datům na webu
Forma Ano Neaktivní Nelze přistupovat k datům na webu
Tandem Ne Zůstane aktivní
Upchain Ne Zůstane aktivní

Pokud odebraný uživatel zůstává aktivní, obraťte se na správce webu pro spolupráci, aby uživatele zakázal nebo odstranil z webu.

 

Pokyny ke správě přístupu uživatelů naleznete v nápovědě k produktu pro spolupráci. Správu stavu člena v aplikaci BIM 360 nebo ACC naleztenet v tématu Správa členů účtů.


Jsme tu, abychom pomáhali

Pomocí našich zdrojů vyhledejte dokumentaci k produktu nebo články, které potřebujete k vyřešení problému. Pokud se vám to nepodaří, vaše předplatné vás opravňuje k tomu, abyste se obrátili na podporu.