SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Zprávy o využití licencí


Díky zprávám o využití licencí mohou správci zjistit, kteří uživatelé mají přiřazené produkty, a sledovat četnost jejich používání. Díky těmto informacím mohou správci optimalizovat přiřazení licencí a rozhodování o nákupu. Zprávy o využití licencí jsou k dispozici pouze pro produkty s přístupem pro jednoho uživatele a mohou měřit pouze aktivity uživatelů připojených k internetu.

Přehled o využití licencí sleduje:

 • Celkový počet uživatelů: Uživatelé ve vašem týmu, kteří otevřeli a použili produkty.

 • Celkový počet produktů: Přiřazené produkty, které byly použity.

 • Celkový počet licencí: Licence k předplatnému pro produkty s přístupem pro jednoho uživatele.

Poznámka: Údaje jsou chráněny zásadami ochrany osobních údajů společnosti Autodesk a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk (angličtina).


Zobrazení využití licencí

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.
 2. Vyberte možnost Zprávy > Využití licencí.

Přehled využití licencí

 • Ve zprávě Přehled využití licencí vyberte časový rozsah: 

  1. Tento měsíc 

  2. Poslední 3 měsíce

  3. 6 měsíců 

  4. 9 měsíců

  5. 12 měsíců


 • V aplikaci AutoCAD, včetně specializovaných sad nástrojů, sad pro jednotlivá odvětví a sad aplikací, klikněte na název skupiny produktů, abyste viděli využití jednotlivých produktů.

Využití licencí podle produktu

 1. Vyberte možnost Podle produktu.

 2. Vyberte časový rozsah. 

 3. Chcete-li zobrazit podrobnosti o jednom produktu, klikněte na Podrobnosti.

Využití licencí podle uživatele

 1. Vyberte možnost Podle uživatele. 

 2. Vyberte časový rozsah.

 3. Kliknutím na jméno uživatele získáte podrobné informace o použití podle produktu, verze a četnosti.

Zobrazení uživatelských jmen a e-mailových adres

 1. Vyberte možnost Podle uživatele.

 2. Vyberte ikonu nastavení u položky Pozvat uživatele.

 3. Vyberte Osobní data.


Export dat o využití, uživateli a předplatném

Můžete si stáhnout tabulku se seznamem využití licencí, uživatelů a předplatných.

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.  

 2. Vyberte možnost Zprávy > Využití licencí.

 3. Kliknutím na Exportovat zobrazte nastavení.

 4. Vyberte formát souboru a tým. 

 5. Vyberte jeden nebo více z těchto typů zpráv: Předplatné, Uživatelé a Zprávy o využití.

 6. Pokud vyberete možnost Zprávy o využití, vyberte rozsah dat.

 7. Klikněte na Exportovat.

 

Další informace o exportovaných datech naleznete v části Datová pole pro export zpráv o využití.


Video ke zprávám o využití

Vide: Zprávy o využití


Jsme tu, abychom pomáhali

Pomocí našich zdrojů vyhledejte dokumentaci k produktu nebo články, které potřebujete k vyřešení problému. Pokud se vám to nepodaří, vaše předplatné vás opravňuje k tomu, abyste se obrátili na podporu.