SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Získání informací o využití služby Flex


Zprávy o využití služby Flex zobrazují využití tokenů Flex podle produktu a uživatele. To může správcům pomoci optimalizovat využití tokenů a nákupy. 

 

Údaje jsou chráněny zásadami ochrany osobních údajů společnosti Autodesk a jsou používány pouze pro účely, pro které byly shromážděny. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Autodesk (angličtina).


Zobrazení využití tokenů

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account.

 2. Vyberte Zprávy > Využití tokenů.

Přehled využití tokenů

Přehled využití tokenů sleduje pro každý vybraný tým následující:

 • Použité tokeny. Celkový počet tokenů Flex, které všichni uživatelé používají k přístupu ke všem produktům.

 • Zbývající tokeny. Počet tokenů Flex, které v týmu zbývají. 

 • Přidané/odebrané tokeny. Počet tokenů přidaných nebo odebraných z týmu za posledních sedm dní.

  Poznámka: Zobrazí se pouze v případě, že tokeny byly přidány nebo odebrány během posledních sedm dní.

 • Tokeny používané podle dnů. Graf počtu tokenů Flex použitých každý den během posledních 365 dní.

 • Využití tokenů podle produktu. Počet tokenů Flex používaných v jednotlivých produktech. Jedná se o jediné měření, které je založeno na zvoleném časovém rozsahu. 

Zobrazení přehledu využití tokenů

Ve zprávě Přehled využití tokenů vyberte časový rozsah: 

 • Tento měsíc

 • Poslední 3 měsíce

 • 6 měsíců

 • 9 měsíců

 • 12 měsíců

V aplikaci AutoCAD, včetně specializovaných sad nástrojů, sad pro jednotlivá odvětví a sad aplikací, klikněte na název skupiny produktů, abyste viděli využití jednotlivých produktů.

Využití tokenů podle produktu

Zprávy podle produktů sledují následující údaje pro každý vybraný tým a časový rozsah:

 

 • Tokeny celkem – celkový počet tokenů Flex použitých u všech produktů.

 • Použité produkty – počet použitých produktů. 

 • Podrobnosti o produktu – všechny produkty se zaznamenaným přístupem ve zvoleném časovém rozmezí. Kliknutím na produkt zobrazíte další podrobnosti:

  • Celkový počet použitých tokenů – celkový počet tokenů použitých u tohoto produktu všemi uživateli ve vybraném časovém rozmezí.

  • Celkový počet uživatelů – počet uživatelů, kteří přistoupili k tomuto produktu.

  • Průměrný počet tokenů použitých každý měsíc – průměrný počet tokenů použitých za měsíc se vypočítá jako celkový počet použitých tokenů vydělený počtem měsíců ve vybraném období. To platí i v případě, že vybraný časový rozsah ještě neuplynul. 

  • Distribuce tokenů – rozdělení uživatelů podle využití tokenů. Například sedm uživatelů využilo 0–100 tokenů a tři uživatelé využili 101–500 tokenů. To pomáhá klasifikovat uživatele do skupin podle jejich průměrné spotřeby.

  • Uživatelé podle verzí – verze produktů, ke kterým měli uživatelé přístup.

  • Uživatelská jména – uživatelé, kteří přistupovali k tomuto produktu, celkový počet tokenů, které použili, a průměrné tokeny, které používají za měsíc.

Zobrazení využití tokenů podle produktu

 1. Vyberte možnost Podle produktu.

 2. Vyberte produkt.

 3. Vyberte časový rozsah.

Využití tokenů podle uživatelů (k dispozici pouze pro předplatná Premium)

 1. Vyberte možnost Podle uživatele. 

 2. Vyberte produkt, u kterého chcete zobrazit podrobnosti o využití podle jednotlivých uživatelů.

 3. Vyberte časový rozsah.

Zobrazení uživatelských jmen a e-mailových adres (k dispozici pouze pro předplatná Premium)

 1. Vyberte možnost Podle uživatele.

 2. Vyberte ikonu nastavení u položky Pozvat uživatele.

 3. Vyberte Osobní data.


Export dat využití tokenů, uživatelů a předplatného

Můžete si stáhnout tabulku se seznamem využití licencí, uživatelů a předplatných.

 1. Přihlaste se na portál Autodesk Account.  

 2. Vyberte Zprávy > Využití tokenů. 

 3. Kliknutím na Exportovat zobrazte nastavení.

 4. Vyberte formát souboru a tým. 

 5. Vyberte jeden nebo více z těchto typů zpráv: Předplatné, Uživatelé a Zprávy o využití.

 6. Pokud vyberete možnost Zprávy o využití, vyberte rozsah dat. 

 7. Klikněte na Exportovat.

Další informace o exportovaných datech naleznete v části Datová pole pro export zpráv o využití.Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.