SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Nastavení předplatného Premium


Nastavení předplatného Premium

Jako správce můžete předplatné Autodesk Premium nastavit podle následujících pokynů. Sledujte svůj pokrok pomocí níže uvedených prémiových výukových kurzů. Přehled naleznete v části Výběr předplatného Autodesk.

 

Poznámka: Pokud máte standardní předplatné, přečtěte si část Nastavení předplatného Standard.

  1. Nakonfigurujte a nasaďte jednotné přihlašování (SSO). Viz část Průvodce konfigurací jednotným přihlašování.

  2. Přiřaďte uživatele k produktům jednotlivě nebo podle skupin. Uživatelé budou při použití SSO automaticky přidáni do seznamu uživatelů. 

  3. Prohlédněte si zprávy. Viz Zprávy o využití licencí.

  4. Spravujte smlouvy a jejich prodloužení. Viz Přehled fakturace a objednávek

  5. Zjistěte, jak kontaktovat podporu. Viz Jak kontaktovat podporu.

Tři kroky k zahájení používání předplatného Premium (video: 2:32 min)

Video: seznámení s předplatným Premium

Zaškolovací kurzy

Prozkoumejte vybrané kurzy pro správce účtů.


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.