• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Přehled

Nástroje 3D návrhu pro stavební infrastrukturu

Pomocí inteligentních nástrojů založených na modelu v sadě Infrastructure Design Suite můžete získat přesnější, dostupnější a praktičtější pohled v průběhu celého cyklu stavebních projektů. 

 

 Přehrát video (2:23 min) 

Budoucnost sad pro navrhování a tvorbu

Tuto sadu již nelze zakoupit. Přečtěte si, jaké jsou další možnosti včetně pořízení našich nových sad pro jednotlivé obory, které poskytují ještě více funkcí za porovnatelnou cenu.


Co lze provádět

Video: Infrastructure Design Suite civil engineering software for better design decisions

Lepší pochopení a vysvětlení závislostí projektu

 • Posouzení a prezentace koncepcí návrhu
 • Rychlejší schválení projektů a získávání zakázek
 • Lepší přehled o proveditelnosti projektu

Údržba konzistentnějších dat, kontextu a procesů

 • Agregace dat z řady formátů
 • Zpracování konzistentnější a přesné stavební dokumentace
 • Snazší zavádění oborových norem

Rychlejší reakce na změny

 • Větší flexibilita při provádění změn v návrhu 
 • Optimalizace procesu pomocí nástrojů specifických pro odvětví
 • Vylepšení návrhů na základě analýzy inženýrských dat 

View video highlighting benefits for transportation and urban planners

Efektivnější agregace a vizualizace dat

 • Správa dat z mnoha zdrojů
 • Vytváření rozsáhlých modelů měst s velkým množstvím dat 
 • Lepší přehled o existujících podmínkách 

Kvalifikované rozhodování pomocí analýzy informací

 • Sledování trendů na základě prostorové analýzy
 • Usnadnění identifikace přednostních lokalit
 • Analýza dopadů nové výstavby

Snadnější vysvětlování možností projektu

 • Rychlejší modelování a vizualizace alternativ
 • Efektivnější prezentace záměru pomocí realistických vizuálních prvků 
 • Vytváření tematických map pro lepší plnění požadavků na vykazování

View video highlighting civil engineering software benefits for electric distribution networks

Přehrát videofilm (2:39 min)

Vytváření konzistentnějších návrhů

 • Navrhování v prostředí aplikace AutoCAD
 • Zvýšení přesnosti pomocí norem založených na pravidlech
 • Rychlejší práce díky šablonám a pracovním postupům

Optimalizace pomocí analýzy

 • Výpočet poklesu napětí a záblesků
 • Výpočet napětí podzemních kabelů
 • Výpočet průvěsu při zatížení větrem a námrazou

Poskytování ucelenější dokumentace

 • Poskytování dokumentace v jednom balíčku
 • Předávání ucelenějších stavitelských dat
 • Automatizace vytváření rozpisek

Co může provádět vaše společnost

View Stantec customer video highlighting benefits for engineering firms

Přehrát videofilm (1:33 min)

Tvorba kvalitnějších nabídek

 • Prokázání lepšího pochopení potřeb projektu
 • Vytváření reálnějších návrhů alternativ projektu
 • Efektivnější prezentování možností 

Minimalizace závislostí projektu

 • Ověřování rozhodnutí v rámci návrhu pomocí vizualizací
 • Minimalizace výskytu chyb ve stavební dokumentaci
 • Identifikace problémů před zahájením stavby

Zvýšení ziskovosti

 • Pomoc při snižování počtu hodin práce na projektech s pevnými náklady pomocí nástrojů
 • Snazší zapracování změn na poslední chvíli 
 • Zvýšení produktivity použitím konzistentnějších dat

Model for city of Bamberg, Germany

Vytváření kvalitnějších návrhů

 • Minimalizace výskytu chyb pomocí nástrojů založených na modelu
 • Optimalizace pomocí integrované analýzy
 • Minimalizace výskytu chyb v dokumentaci

Zlepšení koordinace

 • Sdílení informací s týmy a zúčastněnými stranami
 • Vytvářejte dokumentaci jako vedlejší produkt návrhu. 
 • Pomoc při minimalizaci výskytu chyb v terénu včasnější identifikací problémů

Větší transparentnost

 • Získávání konkurenceschopnějších nabídek
 • Zvýšení přesnosti odhadu nákladů
 • Prezentace dopadů pomocí realističtějších vizuálních prvků

View Southern California Edison customer video highlighting benefits for electric utilities

Přehrát videofilm (4:30 min) 

Zvýšení efektivity navrhování

 • Zkvalitnění přenosu informací
 • Snížení počtu oprav optimalizací pracovních postupů
 • Zapracování oborových norem návrhu

Zlepšení využití materiálů

 • Optimalizace materiálů pomocí analýzy inženýrských dat
 • Zdokonalení procesů od návrhu po realizaci
 • Poskytování přesnějších odhadů

Zvýšení spolehlivosti dat

 • Snížení počtu časově náročných procesů
 • Minimalizace zpoždění záznamů skutečného stavu
 • Doplňování návrhových dat do podnikových

View Mortenson Construction customer video highlighting benefits for construction firms

Přehrát videofilm (3:46 min)

Virtuální posouzení proveditelnosti

 • Agregace dat pro revizi celého projektu
 • Lepší přehled o rozsahu prací a materiálech
 • Efektivnější koordinace plánování staveniště a pracovních postupů

Zvýšení věrohodnosti nákladů

 • Rychlejší vytváření výkazů materiálu 
 • Vytváření dokumentace jako vedlejšího produktu návrhu
 • Snazší řešení konfliktů před zahájením realizace

Předvídejte přesněji výsledky projektu

 • Simulace harmonogramů a logistiky ve 4D
 • Vyhodnocení a kvantifikace změn rozsahu
 • Snazší vysvětlení plánů zúčastněným stranám 

Bezplatné licence softwaru Autodesk a/nebo cloudové služby jsou podmíněny souhlasem s podmínkami licenční smlouvy nebo podmínkami služby, se kterou je používání softwaru nebo cloudové služby spojeno, a jejich dodržováním.