• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Přehled

Software pro návrh budov pro BIM a CAD

Sadu Building Design Suite tvoří portfolio vzájemně spolupracujícího softwaru pro tvorbu 3D návrhů budov a dokumentace. Tato sada podporuje pracovní postupy založené na informačním modelu budovy (BIM) a na CAD, které jsou určeny pro architekty, projektanty, konstruktéry a stavební inženýry.

Budoucnost sad pro navrhování a tvorbu

Tuto sadu již nelze zakoupit. Přečtěte si, jaké jsou další možnosti včetně pořízení našich nových sad pro jednotlivé obory, které poskytují ještě více funkcí za porovnatelnou cenu.


Co lze provádět

Videofilm: Architekti mohou vytvářet lepší budovy s BIM

Navrhujte kvalitnější budovy s BIM. (videofilm: 2:50 min)

Návrh dle vašich norem

 • Efektivnější práce díky nástrojům pro architekty
 • Vývoj kvalitnějších, přesnějších návrhů
 • Použití pracovních postupů na základě CAD i BIM

Zobrazení ke zlepšení spolupráce, prozkoumání možností návrhu

 • Sdělení záměru návrhu pomocí vizualizací
 • Prozkoumání a prezentace možností návrhu
 • Vyhodnocení návrhů před tím, než jsou realizovány

Přijímání kvalifikovanějších rozhodnutí o návrhu

 • Vytváření efektivnějších budov pomocí nástroje energetické analýzy
 • Získání lepší představy o realizovatelnosti pomocí 3D modelů
 • Snazší řešení konfliktů před zahájením realizace

Videofilm: Software 3D návrhu budov pro dodavatele

Zlepšete kontrolu před a během stavby. (videofilm: 2:46 min)

Vizuální posouzení proveditelnosti projektu

 • Určení složitosti projektu a rozsahu prací a materiálů
 • Agregace dat pro kontrolu celého projektu
 • Efektivnější koordinace plánování staveniště a pracovních postupů

Efektivnější správa nákladů

 • Rychlejší generování výkazů materiálů
 • Vyhodnocení nákladů alternativ návrhu
 • Uchovávání přesnějších rozpočtů

Lepší předpovídání a komunikace výsledků projektu

 • Simulace harmonogramů a logistiky ve 4D
 • Rychlé zhodnocení změny v rozsahu
 • Porovnání skutečných výkazů s předpověďmi

Videofilm: Software 3D návrhu budov pro inženýry

Navrhujte a analyzujte stavební objekty s BIM. (videofilm: 2:36 min)

Efektivnější navrhování

 • Navrhování s inteligentními modely s velkým množstvím informací
 • Prozkoumání alternativ návrhu za účelem výběru nejvhodnější možnosti
 • Propojení záměru návrhu pomocí analýzy a výroby

Provedení analýzy a vytvoření vizualizace

 • Jasnější prezentace záměru návrhu
 • Provádění přesnějších simulací a analýz
 • Minimalizace odpadu a celkové vydané energie

Spolupráce s projektovými týmy ve stavebnictví

 • Snazší řešení konfliktů před zahájením realizace
 • Sdílení návrhů s konstruktéry, výrobci a dodavateli
 • Přesnější dokumentace – od návrhu až po výrobu

Videofilm: Inženýři MEP mohou navrhovat a dokumentovat stavební systémy.

Navrhujte a dokumentujte stavební systémy s BIM. (videofilm: 3:02 min)

Vytváření lepších systémů MEP

 • Přesnější navrhování díky BIM
 • Efektivnější navrhování složitých stavebních systémů
 • Snadnější koordinace návrhů pomocí 3D modelů

Vizualizace za účelem získání lepší představy o projektu

 • Předávání nápadů pomocí integrovaných nástrojů vizualizace
 • Včasná a častá simulace za účelem lepšího předvídání výkonu
 • Vyhodnocení návrhů před tím, než jsou realizovány

Přesnější navrhování a vytváření

 • Vytváření více koordinovaných stavebních dokumentů
 • Snazší řešení konfliktů před zahájením realizace
 • Poskytování dokumentace, modelů a rendrování

Co může provádět vaše společnost

Videofilm: Podívejte se, co může vaše společnost provádět se softwarem pro návrh budov

Podívejte se na video. (2:25 min)

Rozšíření potenciálu podnikání jako firmy připravené na BIM

 • Účast v projektech, které vyžadují BIM
 • Využití působivých vizuálních prvků k prezentaci nápadů
 • Získání víc práce pomocí dalších služeb

Zvýšení efektivity a minimalizace nákladů

 • Poskytování flexibilních nástrojů týmům pro různé požadavky
 • Větší míra kontroly nad náklady na projekt a výkazy
 • Vytváření nápaditých návrhů

Standardizace sady nástrojů

 • Využívání pokročilých technologií
 • Minimalizace nákladů na IT díky použití jediné sady*
 • Pomoc s efektivnějším učením a používání s jedinou sadu nástrojů

* Sadám pro tvorbu návrhů jsou poskytovány licence na instalaci a použití jednotlivých komponent jedním uživatelem. Ty poskytují další hodnotu v podobě pracovních postupů a funkcí. Každý koncový uživatel musí mít samostatnou licenci, pokud chcete používat sadu Design Suite.