Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Řešení správy životního cyklu produktu

Spolupráce
s dodavateli

Spolupráce s dodavateli

Vyhněte se problémům s dodavateli a prodlevám, než se objeví.

Co je spolupráce s dodavateli?

Díky spolupráci s dodavateli pomocí aplikace PLM bude vaše organizace při určování a zajišťování součástí a služeb používat přesné informace o dodavatelích. Integrované pracovní postupy správy dodavatelů vám pomohou sledovat a kontrolovat jejich práci. Nástroje pro spolupráci s dodavateli vám pomohou urychlit cykly vývoje prostřednictvím sdílení návrhů, podrobností rozpisek a dalších položek.

Nepřetržité spojení s dodavatelským řetězcem

Automatizované postupy k vytváření cenových nabídek, zadávání zakázek a efektivní spolupráci s dodavateli.

Centrální zdroj informací o dodavatelích

Umožňuje spravovat komplexní informace o dodavatelích v jediném systému, včetně seznamu schválených výrobců (AML) a seznamu schválených prodejců (AVL), a také o součástech, které každý dodavatel nabízí, a o jejich strategickém významu pro vaši organizaci.

Automatizované kontroly dodavatelů

Automatický pracovní postup kontroly dodavatele vás upozorní, když dojde u dodavatele k aktualizaci, aby byly všechny záznamy o dodavatelích aktualizovány nejnovějšími informacemi. Zúčastněné strany v oblasti zadávání zakázek, kvality a dalších oblastech působnosti mohou v reálném čase sledovat stav dodavatele, který prochází schvalovacím procesem s cílem zjistit dostupnost dodavatele.

Společný proces zadávání zakázek

Dodavatelům umožňuje poskytovat řízený přístup pouze k těm datům, která potřebují, aby se mohli aktivně zúčastnit procesu zadávání zakázek:

  • Pozvěte dodavatele, aby s vámi spolupracovali během procesu RFQ, aby bylo možné snížit výskyt chyb, ke kterým může dojít při nesprávném pochopení.
  • Výkresy produktů a 3D modely vizualizace můžete sdílet s dodavateli, a zobrazit tak podrobnosti návrhu kvůli přesnému stanovení ceny.
  • Díky sjednocení interních a externích zúčastněných stran z hlediska očekávaného splnění projektu můžete výsledek projektu zlepšit.

Co dalšího lze se službou spolupráce s dodavateli v aplikaci PLM provádět

Zjistit, kterého dodavatele můžete použít

Místo spoléhání se na společné znalosti nebo prohledávání e-mailů a tabulek preferovaných dodavatelů můžete aktuální informace najít v centralizovaném systému, když je potřebujete.

Zlepšit soulad s dodavatelem

Díky centrálnímu systému dat rozpisek
a strukturovaných pracovních postupů aplikace PLM můžete sdílet detaily týkající se produktu, požadavky na soulad s oborovými normami
a dokumentaci s dodavateli.

Integrovat systém PLM se systémy CRM a ERP

Integrovat systém PLM se systémy CRM
a ERP

Díky integraci dat PLM, CRM a ERP za účelem výměny informací o dodavatelích, inventáři
a návrhu produktu zajistíte, aby byly informace o dodavatelích jednotné ve všech podnikových systémech, bez nutnosti ručního zásahu.

Webinář: Použití aplikace PLM k získání aktuálních informací o dodavatelích

Připojte se k nám a naučte se, jak systém správy životního cyklu produktu (PLM) organizuje aktuální informace o dodavatelích centrálně, abyste je měli vždy k dispozici, pomocí možností, jako je integrace se systémy CRM a ERP, aby bylo možné používat podnikové informace. Audit dodavatelů a používání seznamu „nepoužívat“ pomůže vyhnout se problémům v budoucnosti. Propojení dodavatelů s rozpiskami zajišťuje soulad se standardy. Dalšími funkcemi jsou sledování dodržování předpisů jako RoHS, REACH, suroviny, které jsou předmětem konfliktů, a ISO 9000. Účast dodavatelů v procesu zadávání zakázek lze také zajistit.

Objevte aplikaci PLM

Objevte další výhody správy životního cyklu produktu absolvováním hodnocení firmy z hlediska PLM.

Začínáme se správou životního cyklu produktu

Děkujeme za váš zájem. 

Vyplňte formulář a promluvte si s odborníkem na produkt ohledně toho, jak začít se správou životního cyklu produktu.