Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Řešení správy životního cyklu produktu

Správa dat produktu

Data produktu můžete spravovat v jednom centralizovaném systému.

Obrázky poskytla společnost Engineering Center LTD, Rusko.

Co je správa dat produktu (PDM)?

Správa dat produktu centralizuje data návrhu a konstrukční procesy na jednom místě, což šetří čas i námahu všech účastníků životního cyklu produktu. Můžete rychle vyhledat
a opakovaně používat soubory, sledovat revize, spolupracovat
a sdílet data produktu nad rámec konstrukce. To vám pomůže vylepšit procesy a pracovní postupy.

Vylepšení pracovních postupů a sdílení dat nad rámec technické stránky

Díky přesným, včasným datům a spolupráci s ostatními můžete pracovat efektivněji.

Centrální zdroj uspořádaných dat pro spolupráci

Zajistíte, aby lidé pracovali s nejaktuálnějšími informacemi v systému, který automaticky sleduje změny, uchovává starší verze souborů a zaznamenává celou historii dat návrhů a produktů.

  • Řízení přístupu k datům a jejich úprav na základě rolí
  • Přepsání dat lze zabránit pomocí zařazování a vydávání.
  • Automatické zálohování brání ztrátě dat.

Propojení osob, procesů a dat

Centralizovaná data produktů jsou k dispozici nad rámec technické stránky i v jejím rámci. Tím se odstraní překážky a zlepší procesy životního cyklu produktu. Pomocí PDM můžete spravovat všechny typy souborů a informace související s produktem, včetně dokumentů, tabulek, obrázků, souborů PDF, dat CAD a souvisejících metadat.

  • Poskytnutí přístupu k souborům a informacím, které všichni potřebují
  • Automatizace přenosu dat mezi odděleními a firemními systémy
  • Spolupráce napříč odděleními, divizemi a geografickými oblastmi
  • Sdílení dat se zákazníky, dodavateli a smluvními partnery

Souběžné navrhování a rychlejší vývoj produktů

Díky hladké integraci mezi nástroji Autodesk pro navrhování a správou dat produktu můžete pracovat bez přerušení. Data produktu v jednom systému umožňují mezioborovým týmům souběžně navrhovat bez přepisování souborů – na rozdíl od sdílení informací o produktu e-mailem, tabulkami
a dalšími izolovanými ručními metodami, které vedou ke ztrátě dat.

  • Rychlé vyhledávání a opakované používání dat, aby se nemuselo začínat od začátku
  • Sledování změn, revize a automatické historie návrhů během práce
  • Ušetření času díky funkci inteligentního vyhledávání geometrických dat

Podívejte se, co dalšího můžete s aplikací PDM dělat

Vytvářet strojírenské rozpisky

Strojírenské rozpisky odvozené z dat návrhu CAD vám umožní efektivně sledovat průběh
a komunikovat o tom, jak funkčně byl produkt navržen.

Snížit výskyt chyb a prodlev

Propojení strojírenských rozpisek s dalšími odděleními a firemními systémy zvyšuje efektivitu a zabraňuje ručním zásahům, které mohou vést k chybám, nízké kvalitě a zdržením.

Zlepšit standardizaci

Správcům CAD můžete poskytnout přizpůsobitelné nástroje, které pomáhají s uplatňováním organizačních standardů při tvorbě, revizích a vydávání dat, jakož i oborových norem, například ISO 9000 a RoHS.

Webinář: Proč se nástroj PDM používá s aplikací PLM?

V tomto webináři na vyžádání se budeme zabývat postupy vývoje nových produktů, které urychlují uvedení na trh, automatizovanými požadavky na změnu a procesy změnových příkazů, správou položek a rozpisek za účelem snížení výskytu chyb a zlepšení spolupráce, předcházení vzniku problémů s kvalitou a rychlým reagováním na ně a zachováním nepřetržitého kontaktu s vaším globálním dodavatelským řetězcem.

Objevte aplikaci PLM

Objevte další výhody správy životního cyklu produktu absolvováním hodnocení firmy z hlediska PLM.

Začínáme se správou životního cyklu produktu

Děkujeme za váš zájem. 

Vyplňte formulář a promluvte si s odborníkem na produkt ohledně toho, jak začít se správou životního cyklu produktu.