Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Řešení správy životního cyklu produktu

Vývoj nových produktů

S aplikací PLM můžete uvádět nové produkty na trh rychleji.

Obrázek poskytla společnost Vimek Corporation, Rusko.

Co je vývoj nového produktu?

Máte koncepci nového produktu. Kde je třeba začít? Vývoj nového produktu popisuje složitý proces uvedení nového produktu na trh. Řízení řady kroků, které jsou v tomto procesu zahrnuty, je zásadní, abyste nový produkt uvedli na trh včas
a v souladu s rozpočtem.

Uvedení produktu na trh včas a v rámci rozpočtu

PLM pomáhá odstraňovat překážky a urychlit proces vývoje.

Konfigurovatelné pracovní postupy vývoje nových produktů

PLM poskytuje pracovní postupy, které umožňují všem stranám, které se vývoje nového produktu účastní, se sjednotit a sledovat vývoj produktu. Pracovní postupy můžete jednoduše konfigurovat tak, aby odpovídaly přesným procesům vaší organizace. Zahrnete do nich související informace, například ceny, rozpisky nejvyšší úrovně, marketingové materiály a další údaje, které definici produktu doplňují.

Automatické aktualizace stavu

Pomocí přehledu odhalíte problémy dříve, než k nim dojde. Díky pracovním postupům pro vývoj/zavedení nového produktu spravovaným v aplikaci PLM můžete vizuálně sledovat pokrok v centralizovaných grafických schématech. To vám umožňuje sledovat stav zavádění nového produktu, rychle identifikovat a vyřešit potenciální překážky a vyhnout se nákladným prodlevám při jeho uvedení na trh.

 • Pokrok můžete sledovat v Ganttově grafu s barevnými ukazateli stavu.
 • Průběh projektu můžete sledovat v reálném čase a jednoduše sdílet aktualizace s ostatními účastníky.
 • Rychle zhodnotíte, kde může dojít ke zpoždění, zareagujete, aby k nim nedocházelo.

Šablony projektu pro představení nového produktu

Šablony úloh projektu v aplikaci PLM standardizují milníky, výstupy a úlohy podle produktové řady, obchodní jednotky, produktového týmu nebo jiného aspektu. Pro zjednodušení a zvýšení efektivity můžete typy úloh definovat podle jednotlivých stavů pracovního postupu, například koncept, definice požadavků, vývoj, testování a výroba.

 • Je možné sledovat úlohy vysoké úrovně a milníky nezbytné ke správě produktu během jeho životního cyklu.
 • Šablony slouží k rozdělení projektu na menší součásti s ohledem na výstupy.
 • Šablony můžete průběžně dolaďovat, a najít tak správnou rovnováhu mezi flexibilitou a kontrolou.

Lepší koordinace a produktivita týmu

Řídicí panely a sestavy

Umožňují vytvářet vlastní graficky bohaté řídicí panely a sestavy, pomocí kterých můžete sledovat stav a trendy v reálném čase. Libovolný datový pohled, tabulku nebo sestavu lze exportovat jedním kliknutím.

Centralizovaná spolupráce

Do konkrétních pracovních postupů pomocí inteligentního řízení přístupu je možné zařadit dodavatele, smluvní výrobce a zákazníky. Všichni budou mít k dispozici kontextové pohledy s aktuálními informacemi o produktu.

Upozornění úloh

Uživatelé budou mít k dispozici aktuální upozornění na přidělení úloh v reálném čase, na blížící se nebo zmeškaný termín, na předané úkoly a na schválení. Zprávy pro konkrétní příjemce se nakonfigurují, aby příjemci mohli provést akci.

Webinář: Rychlejší uvádění nových produktů na trh pomocí aplikace PLM

V tomto webináři na vyžádání se budeme zabývat následujícími tématy:

 • Konfigurovatelné šablony správy projektů pro úlohy
  a výstupy
 • Sledování milníků za účelem předvídání zpoždění
  a provádění oprav
 • Zobrazení stavu vývoje v reálném čase a funkce reportování

Objevte aplikaci PLM

Objevte další výhody správy životního cyklu produktu absolvováním hodnocení firmy z hlediska PLM.

Začínáme se správou životního cyklu produktu

Děkujeme za váš zájem. 

Vyplňte formulář a promluvte si s odborníkem na produkt ohledně toho, jak začít se správou životního cyklu produktu.