Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Řešení správy životního cyklu produktu

Správa změn

Jedinou konstantou je změna. Díky PLM ji můžete zvládnout lépe.

Obrázek publikován se svolením společnosti ASKA Corporation, Japonsko.

Co je správa změn?

Správa změn vynutí kontrolu nad revizemi návrhů, položek
a záznamů během mnoha fází životního cyklu produktu – od vývoje a výroby po ukončení životnosti. Správa životního cyklu produktu nabízí pracovní postupy pro správu změn, které oddělením pomohou efektivně automatizovat a dokumentovat revize pro vizualizaci a sledovatelnost v rámci celého podniku.

Převezměte kontrolu nad změnami pomocí správy životního cyklu produktu

Konfigurovatelné pracovní postupy změn v reálném čase

Budete moci formální a rychlé procesy pracovních postupů jednoduše konfigurovat tak, aby odpovídaly potřebám vaší organizace. Týmy mohou graficky sledovat průběh změny v reálném čase, když procházejí jednotlivé stavy pracovního postupu. Toto vizuální prostředí pro spolupráci umožňuje definovat, kontrolovat, schvalovat a implementovat změny v těchto pracovních postupech:

 • Standardní požadavky na konstrukční změny a změnové příkazy
 • Revize návrhů pro sledování oprav a zajištění včasného dokončení projektu
 • Změnové příkazy dokumentů za účelem uplatňování standardů, distribuce a správy změn dokumentu
 • Žádosti o odchylky a zřeknutí se práv související s dočasným časovým rámcem
 • Zprávy o problémech za účelem zaznamenání chyb, testování selhání
  a sledování kořenových příčin

Správa změn s možností sledování

Všechny požadavky na technické změny nebo změny ve výrobě a změnové příkazy je stále možné sledovat v centralizovaném systému. Každá oprávněná osoba v rámci vaší organizace může získat přístup k historickým informacím o změně, kde můžete zjistit, kdo se jí účastnil a kdy, které položky byly změněny, a také si přečíst jakékoli komentáře.

 • Procesy změn můžete spravovat na jednom místě, aby nedocházelo k narušení práce a ztrátě informací.
 • Systematicky lze provádět auditovatelné procesy, které zahrnují elektronické podpisy.
 • Kromě toho můžete sledovat dodržování předpisů, jako jsou RoHS, REACH a ISO 9000.

Oznámení o změnách a seznam úkolů
v reálném čase

Oznámení o změnách a seznam úkolů v reálném čase

Osoby zapojené do fáze procesu změny budou automaticky informovány, jakmile bude této etapy dosaženo.

 • Akce vyžadované od jednotlivce jsou nastíněny v seznamu úkolů.
 • Připomenutí jsou zasílána s detaily požadované akce.
 • Graficky bohaté řídicí panely nabízejí přehled stavu změn v reálném čase.

Přemostění konstrukce a výroby

Viditelnost

Můžete si rychle prohlédnout detaily komponent nebo podsestav, které mají být změněny, a díky tomu pochopit dopad změny na nadřazenou sestavu nebo produkt. Tak se budete lépe rozhodovat.

Spolupráce

Centralizovaná data a snadno konfigurovatelné pracovní postupy poskytují jednotný proces pro spolupracovníky z různých oddělení, aby mohli pochopit a schválit požadavky na změny a konstrukční změnové příkazy.

Proces uzavřené smyčky

Propojení procesů změny kvality a technických aspektů zajišťuje, že problémy budou spravovány od úvodní zprávy o nesouladu až po vydání aktualizovaného návrhu.

Webinář: Vylepšení správy změn pomocí aplikace PLM

V tomto webináři se dozvíte, jak vám může správa životního cyklu produktu (PLM) pomoci při provádění změn a zlepšování kvality produktů díky novým možnostem, jako je například uzavřená smyčka, propojené procesy kvality od nesouladu po návraty k ECR a ECO, konfigurovatelné pracovní postupy pro sledování a záznam změn produktu návrhů ve chvíli, kdy se objeví, vestavěné sestavy pro analýzu trendů v metrikách kvality, aby se předešlo chybám, a další.

Objevte aplikaci PLM

Objevte další výhody správy životního cyklu produktu absolvováním hodnocení firmy z hlediska PLM.

Začínáme se správou životního cyklu produktu

Děkujeme za váš zájem. 

Vyplňte formulář a promluvte si s odborníkem na produkt ohledně toho, jak začít se správou životního cyklu produktu.