Počítačem podporované navrhování

CAD software pro návrháře, konstruktéry a tvůrce

Zjistěte, jak může software CAD pomoci vašemu dalšímu návrhu

Strojírenský návrh kabiny v aplikaci AutoCAD 2024.

Co je CAD software?

CAD neboli počítačem podporované navrhování a projektování (CADD) je technologie určená pro tvůrce a slouží k navrhování, kreslení a výrobě technické dokumentace, která nahrazuje ručně kreslené a projektovací (angličtina) techniky výhradně digitálním procesem. Ať už jste architekt, projektant nebo inženýr, pravděpodobně jste už používali 2D nebo 3D CAD programy (angličtina), například AutoCAD, AutoCAD LT, Civil 3D, Inventor nebo Fusion 360. Tyto široce používané nástroje vám pomohou prozkoumat koncepce návrhů, vizualizovat je pomocí fotorealistického rendrování a simulovat výkon ve skutečném světě. 

Obytný člun navržený v aplikaci Autodesk AutoCAD pomocí speciálních sad nástrojů pro odvětví, které jsou součástí softwaru.

Jak si vybrat software CAD

Výběr správného CAD softwaru je pro efektivitu navrhování stěžejní. Chcete-li se efektivně rozhodnout, definujte nejprve své specifické potřeby a cíle a poté podle požadavků projektu porovnejte funkce softwaru. Dále zkontrolujte kompatibilitu (angličtina) s formáty souborů, které upřednostňujete, a dalším softwarem v pracovním postupu návrhu. Nakonec se zamyslete nad dostupnými výukovými materiály (angličtina), například výukovými programy, školeními a komunitou uživatelů, kteří vás mohou podpořit. 

Nejprodávanější CAD software od společnosti Autodesk

Software k vytváření 2D a 3D návrhů CAD. Součástí předplatného je aplikace AutoCAD, speciální sady nástrojů a další aplikace.


Cenově výhodný 2D CAD software pro kreslení a tvorbu výkresové dokumentace


Kreslete, opatřujte poznámkami a přidávejte data do výkresů online prostřednictvím webového prohlížeče nebo mobilního zařízení. Přistupujte k souborům DWG a upravujte je a rychle spolupracujte s uživateli aplikace AutoCAD na návrzích.


CAD software Autodesk pro architekturu a stavebnictví

Plánování, návrh, stavba a správa budov pomocí výkonných nástrojů pro vytváření informačních modelů budov (BIM)


Zjednodušený nástroj pro tvorbu 3D BIM modelů, architektonických návrhů a dokumentací


Projektování a dokumentace pozemních staveb


Špičkový CAD software od společnosti Autodesk pro strojírenství a výrobu

Software 3D CAD pro strojírenské navrhování


Cloudový 3D CAD/CAM/CAE software pro návrh produktů


Software pro průmyslové návrhy k tvorbě náčrtů, koncepčních modelů, povrchů a vizualizací. K dispozici ve verzích Alias Concept, Surface, Design a AutoStudio.


Výhody CAD softwaru

Seznamte se s některými z hlavních výhod CAD softwaru od společnosti Autodesk.

Zvýšená produktivita

CAD software zjednodušuje procesy, snižuje výskyt chyb, zlepšuje spolupráci a poskytuje nástroje pro efektivní navrhování.

Dokumentace návrhu

Používejte nástroje pro kótování, poznámky, rozpisky, rohová razítka, sestavy a řezy.

Přepracované komponenty návrhu

Optimalizujte pracovní postupy návrhů pomocí knihoven běžných komponent, šablon a předem navržených součástí.

Funkce CAD softwaru

Seznamte se s nejlepšími CAD softwarovými nástroji a funkcemi dostupnými v softwaru Autodesk

Projektanti seskupení okolo tabletu s vyrendrovaným obrázkem.

2D výkresy

Vytvářejte složité návrhy (angličtina), technická schémata a architektonické plány a minimalizujte výskyt chyb při ručním kreslení. 

 

Vyrendrovaná přilba zobrazená na obrazovce počítače.

3D modelování

Modelujte, upravujte a vizualizujte návrhy v reálném čase (angličtina). Tím posunete proces iterativního návrhu na novou úroveň.

 

Průčelí kovové budovy předvádí své křivky.

Parametrický návrh

Snadno upravujte kóty (angličtina), proporce a proměnné a sledujte, jak celý návrh na změny reaguje. 

 

Vyrendrovaný návrh sestavy automobilové brzdy.

Navrhování sestav

Pomocí výkonné kombinace funkcí návrhu si můžete prohlédnout složité komponenty, pracovat s nimi a optimalizovat je.

 

Jak používají CAD software různí odborníci v oboru?

2D (angličtina) a 3D CAD software (angličtina) od společnosti Autodesk se používá v technických oborech napříč odvětvími. Prozkoumejte způsoby, jak pomocí CAD nástrojů zlepšit procesy – od koncepce až po předání.

Výtah v hotelu Standard Hotel v Londýně, navržený společností Orms Designers and Architects

Architekti

Navrhujte a kreslete pomocí CAD nástrojů vyvinutých pro architekty. V rámci jednoho softwarového prostředí můžete přenést nápady od návrhu až po dokumentaci.


Obrázek ve vlastnictví společnosti Orms Designers and Architects

Stavební inženýrský projekt s východem slunce.

Stavební inženýři

CAD a BIM (informační modelování budov) společně poskytují výkonnou kombinaci digitálních nástrojů, které umožňují stavebním konstruktérům (angličtina) a konstruktérům TZB vytvářet bezpečné, efektivní a kompatibilní stavební projekty.


Letecký pohled na projekt silnic a mostů ve stavebním inženýrství.

Stavební inženýři

Optimalizujte proces navrhování, zlepšete komunikaci u projektu a zrychlete a zlevněte projekty inženýrských staveb pomocí CAD softwaru a BIM.


Pracovníci, kteří si prohlížejí digitální tablet na staveništi.

Stavební inženýři

Propojte všechny fáze stavebního projektu, od návrhu až po provoz, abyste mohli projekt realizovat včas a dodržet rozpočet.


Muž pracující na fyzickém produktu během konzultace se softwarem Autodesk CAD.

Konstruktéři a inženýři

Navrhujte, automatizujte a ověřujte vývoj produktů pomocí datových přehledů od horního podlaží až po dílnu.


Dva lidé, kteří si prohlížejí náhled rozvržení výrobní linky.

Výrobní technici

Optimalizujte rozvržení výrobních zařízení a manipulace s materiálem, abyste maximalizovali kvalitu a efektivitu výroby.


Robotická ramena na automatizované montážní lince v automobilovém závodu.

Pokročilá výroba

Efektivně obrábějte, vyrábějte a kontrolujte kvalitní díly a zároveň snižte náklady a zkraťte dobu potřebnou k uvedení produktu na trh, abyste podpořili růst firmy.


Rendrování koncepčního vozu.

Konstruktéři automobilů

Vytvářejte koncepty, navrhujte a rendrujte návrhy automobilů (angličtina) pomocí technologie povrchových úprav třídy A a profesionálního rendrování.


Architektka pracující na notebooku.

Cloudový CAD software

Cloudový CAD software (angličtina) funguje přes internet, ukládá návrhová data vzdáleně a umožňuje přístup z různých zařízení. Tento přístup zlepšuje spolupráci tím, že umožňuje práci na projektech v reálném čase pro více uživatelů, zatímco výkonná kontrola verzí pomáhá zajistit integritu návrhu. Uživatelé mohou využívat snadný přístup k projektům odkudkoli, jednodušší správu souborů, automatické zálohování a zvýšená bezpečnostní opatření.  

Nejčastější dotazy ohledně CAD softwaru

Které profese používají CAD software?

CAD software využívá celou řadou odborníků, kteří vyžadují přesnost a vizualizace návrhů. CAD software využívají architekti a krajináři, inženýři (z různých oborů, jako je mechanický, stavební, automobilový, letecký a elektrotechnický), projektanti (včetně produktových, průmyslových, grafických, mechanických, interiérových a šperkařských oborů), urbanisté a odborníci ve stavebnictví a zeměměřičství. Tento software pomáhá při vytváření podrobných 2D a 3D modelů, schémat, rozvržení a plánů, což odborníkům umožňuje efektivně vytvářet koncepty, navrhovat a optimalizovat struktury, produkty a systémy v různých odvětvích. 

Jaké jsou různé typy CAD softwaru?

CAD software je k dispozici v různých podobách, aby splňoval rozličné požadavky na návrhy. Technické výkresy využívají 2D CAD, zatímco 3D CAD vytváří trojrozměrné modely pro návrh výrobků a architekturu. Parametrický CAD vytváří vztahy mezi prvky, zatímco přímé modelování nabízí flexibilní úpravy návrhů. Modelování povrchů kreslí zakřivené povrchy a modelování těles definuje objemy a hmotu. Software pro rendrování a animaci realisticky vizualizuje návrhy. Informační modelování budov (BIM) (angličtina) se zaměřuje na architekturu a stavebnictví a elektronická automatizace návrhu (EDA) (angličtina) pracuje s elektronickými systémy. CAM generuje výrobní pokyny a pro návrh výrobních závodů, módní návrhářství a další obory existují speciální typy CAD softwaru.

Lze CAD software používat pro 3D tisk?

CAD software je základní součástí procesu 3D tisku (angličtina). Umožňuje vytváření složitých 3D modelů, optimalizuje je pro tisk a vytváří kompatibilní formáty souborů, například STL. CAD nástroje usnadňují přidávání podpůrných struktur a pomáhají zajistit přesnost a měřítko modelů. Díky propojení se softwarem pro tvorbu řezů CAD pomáhá rozdělit modely na tisknutelné vrstvy a připravuje je na 3D tisk. Software také pomáhá při vytváření prototypů, zpřesňování návrhů a prevenci chyb před konečným tiskem. Role CAD softwaru ve 3D tisku v podstatě sahá od prvotního návrhu až po vytváření souborů připravených k tisku. 

Jsou k dispozici bezplatné možnosti CAD softwaru?

K dispozici je celá řada bezplatných CAD aplikací, které splňují různé potřeby navrhování. Nabídky společnosti Autodesk zahrnují aplikaci Fusion 360 pro 3D návrhy a aplikaci Tinkercad pro jednodušší projekty. FreeCAD je parametrický modelář s otevřeným zdrojovým kódem, Blender slouží pro 3D modelování i animace a LibreCAD se specializuje na 2D technické výkresy. OpenSCAD uplatňuje k navrhování skriptovací přístup, zatímco OnShape používá bezplatný plán založený na cloudu. SolveSpace se zaměřuje na parametrický 3D strojírenský návrh a DraftSight nabízí funkce 2D kreslení. Dále ScorchCAD nabízí uživatelsky přívětivou možnost založenou na prohlížeči. Tyto nástroje umožňují studentům, nadšencům a dalším uživatelům zapojit se do projektů návrhů bez finančních omezení. 

Zobrazit více nejčastějších dotazů

Zdroje ke CAD softwaru

Seznamte se se šesti hlavními důvody, proč si vybrat aplikaci AutoCAD místo jiných CAD aplikací. Zažijte výhody aplikace AutoCAD na vlastní kůži a zjistěte, proč se jí žádná alternativa CAD softwaru nevyrovná.

 

Díky online výukovým kurzům ke CAD softwaru vedeným instruktorem, které si můžete projít vlastním tempem, se s CAD softwarem dobře seznámíte a získáte v oboru výhodu.

Seznamte se s hlavními fázemi vývoje standardů CAD softwaru a vybudujte si pevný základ úspěchu vašeho týmu CAD.

 

Získejte přehled potřebný k pochopení standardů CAD softwaru a pomozte svému týmu odborníků na CAD software vyniknout.

 

Seznamte se s výhodami CAD softwaru, podívejte se na praktické ukázky v různých odvětvích a seznamte se s nově vznikajícími trendy v oboru. 

 

Využívejte prostředí CAD softwaru na maximum díky této odborné příručce pro správu a přizpůsobení instalací aplikace AutoCAD. Podívejte se na nejčastější dotazy a zdroje týkající se posledních verzí.

 

Další výukové materiály

Třídy CAD softwaru

Naučte se, jak používat CAD software nebo zdokonalit své dovednosti, pomocí bezplatných a placených možností vzdělávání od společnosti Autodesk.


CAD komunita

Najděte odpovědi na své otázky týkající se CAD softwaru, sdílejte své znalosti, budujte svoji síť a naučte se něco nového. 


CAD software pro vzdělávání

Vybraní studenti a pedagogové získají bezplatný roční vzdělávací přístup k produktům a službám od společnosti Autodesk.


Inspirace z CAD softwaru

Seznamte se s hlavními myšlenkami, které inspirují vedoucí představitele v oblasti architektury, stavebnictví, strojírenství, inženýrství a designu.