Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

CO VÁM BIM PŘINESE?

BIM vám usnadní koordinaci profesí a spolupráci se všemi subjekty, zvýší vaši produktivitu, pomůže vám odvádět kvalitnější práci... a to je teprve začátek. Přečtěte si, jak BIM na projektech zavést.

Courtesy of BNIM

Co je BIM?

 

Zkratka BIM označuje tzv. informační modelování budov. Nejde o software, ale proces, který začíná vytvořením inteligentního 3D modelu. Z modelu se potom vychází při správě dokumentace, koordinaci profesí i simulacích během celého životního cyklu projektu – při navrhování, projektování, výstavbě, provozu i údržbě.

 

Kde se BIM využívá?

 

BIM se využívá pro projektování a dokumentaci pozemních i infrastrukturních staveb. Digitální model do puntíku odpovídá navrhované stavbě a pomáhá ji například analyzovat nebo pomocí vizualizací srozumitelně představit dotčeným subjektům. Z modelu se posléze vygeneruje projektová dokumentace pro realizaci stavby.

Jak BIM funguje?

BIM stojí na inteligentních datech, která se dají využívat v průběhu celého životního cyklu díla.

 • Plánování

  Na základě dat o aktuální podobě lokality nebo stavby a díky nástrojům pro zachycení reality vytvoříte kontextový model, který vám pomůže se informovaně rozhodovat.

 • Projektování

  Vzniká koncepční návrh, analýzy a prováděcí dokumentace. Přichází na řadu příprava stavby: s pomocí BIM dat řešíte logistiku a vytváříte harmonogramy.

 • Realizace

  Na základě BIM modelu začíná realizace stavby. Jednotlivé profese a dodavatelé spolu vzájemně sdílí harmonogram prací, což jim pomáhá jednotlivé úkony optimálně načasovat a efektivně provést.

 • Provoz

  Spolu s dokončeným dílem se předají i BIM data, která se následně využívají při provozu a údržbě. Sloužit mohou i při případné rekonstrukci nebo demolici stavby.

Proč je BIM tak důležitý?

 

 

Podle OSN bude v roce 2050 planetu obývat 9,7 miliardy lidí. Je na nás, abychom hledali rozumnější a efektivnější řešení pro projektování a stavbu budov – jednak abychom udrželi krok s poptávkou, jednak abychom stavěli chytřejší a odolnější budovy. BIM usnadňuje architektům, projektantům i stavařům práci a pomáhá zužitkovat veškerá data vytvořená při vzniku stavby při jejím provozu a údržbě. I proto BIM začíná být v mnoha zemích povinný.

ZEMĚ, KTERÉ VYŽADUJÍ BIM

 

Jak BIM využít ve vašem oboru?

I vy můžete pomocí BIMu zoptimalizovat pracovní a firemní procesy. Podívejte se, jak na to.

 • Kvalitnější a funkčnější stavby, více podkladů pro informované rozhodování a efektivnější spolupráce během celého projektu.

 • Inteligentní a propojené pracovní procesy pro vyšší předvídatelnost, produktivitu i ziskovost.

 • Propojení projektových dat od návrhu přes realizaci až po předání budovy a digitální mapa celého objektu i jeho výstavby.

Jak BIM využít ve vašem oboru?

I vy můžete pomocí BIMu zoptimalizovat pracovní a firemní procesy. Podívejte se, jak na to.

 •  
  Kvalitnější a funkčnější stavby, více podkladů pro informované rozhodování a efektivnější spolupráce během celého projektu.
 • Inteligentní a propojené pracovní procesy pro vyšší předvídatelnost, produktivitu i ziskovost.

 •  
  Propojení projektových dat od návrhu přes realizaci až po předání budovy a digitální mapa celého objektu i jeho výstavby.