Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nástroj jednotného životního cyklu souborů a položek

VAULT PROFESSIONAL

Vytvořte si pro soubory a položky vlastní definice životních cyklů. Můžete také definovat, kdo může změnit stav životního cyklu souboru nebo kdo má přístup k souboru v určitém bodě životního cyklu.

  • Přidávejte nebo odebírejte stavy životního cyklu.
  • Určete automatické akce při změnách životního cyklu.
  • Konfigurujte kategorie, na které se jednotlivé životní cykly vztahují.
  • Nastavte výchozí schémata životního cyklu.