Hlavní funkce aplikace Spacemaker

Studie na pozemků v aplikaci Spacemaker

Předem připravené datové sady 

Aplikace Spacemaker poskytuje sady dat specifické pro daný pozemek – například hranice, terén, budovy a infrastrukturu.

Inteligentní nástroje pro navrhování 

Plynule kreslete ve 2D a 3D pomocí dynamických nástrojů, které při kreslení v reálném čase přizpůsobují plochu podlaží.

Analýza hluku 

Řešte problémy související s okolním hlukem a plňte cíle týkající se komfortu a dodržování předpisů.

Analýza větru 

Posuzujte rozmanité účinky větru na pozemku a získejte přehled o tom, kudy proudí vzduch.

Analýza solárních panelů

Rychle vyhodnocujte potenciál pozemku pro výrobu elektřiny ze solárních panelů.

Analýza denního osvětlení 

Vyhodnocujte výkon denního osvětlení na pozemku, včetně úhlu překážky a komponenty vertikální oblohy. 

Analýza oslunění 

Analyzujte dobu oslunění fasád budov a země s ohledem na okolí a terén.

Generativní návrh: studie výšky 

Optimalizujte rozložení výšek budov v rámci nastavených limitů, abyste zlepšili hustotu zástavby a kvalitu života.

Generativní návrh: studie pozemků 

Rychle vytvářejte a opakujte mnoho půdorysů pozemků podle kritérií, jako jsou půdorysný tvar a výška.

Navrhování a analýza parkování 

Aplikace Spacemaker automaticky vyplní definovanou oblast pro parkování parkovacími místy a vypočítá parkovací plochu.

Import a export

Díky formátům IFC a OBJ můžete svou práci přesouvat do jiného softwaru a z něj – včetně aplikací Revit a AutoCAD.

Automatické výpočty ploch 

Můžete snadno počítat hrubou plochu podlaží, hrubou a čistou vnitřní plochu, plochu budovy, plochu fasády a venkovní plochu.

Další funkce aplikace Spacemaker 

Další funkce

Analýza mikroklimatu

Rychle, snadno a přesně vyhodnocujte tepelný komfort (UTCI) venkovních prostorů.


Generování bytů

Rychle generujte byty a definujte požadovanou kombinaci velikostí. Získejte přehled o rozmístění bytů na pozemku.


Vizualizace rozdílů 

Rychle porovnávejte návrhy a vizualizujte klíčové rozdíly mezi číselnými údaji a statistikami.


Analýza pohledů 

Analyzujte vzdálenosti pohledů od fasád a zjišťujte, jestli budou důležité věci viditelné. 


Analýza budov

Rychle pochopte různé metriky týkající se budov na pozemku, jako jsou celkový objem nebo průměrná výška.


Analýza venkovních ploch

Analyzujte kvalitu venkovních prostorů. Získejte přehled o velikosti venkovní plochy, hlučnosti, strmosti terénu, oslunění a normě prostornosti. 


Hluk a oslunění v reálném čase

Pomocí nástroje využívajícího prediktivní strojové učení v aplikaci Spacemaker získáte okamžitý odhad hluku a oslunění na zemi. 


Vítejte zákazníci společnosti ${RESELLERNAME}
Zaregistrujte se a získejte podporu od prodejce
Souhlasím, že Autodesk může sdílet mé jméno a e-mailovou adresu s prodejce ${RESELLERNAME}, aby mi mohl prodejce ${RESELLERNAME} poskytovat podporu při instalaci a zasílat mi marketingová sdělení.  Rozumím, že za používání a správu těchto dat bude odpovědný prodejce.

E-mail je povinné pole. Zadaný e-mail není platný.

${RESELLERNAME}
-