Hlavní funkce aplikace Spacemaker

Studie na pozemků v aplikaci Spacemaker

Předem připravené datové sady 

Aplikace Spacemaker poskytuje sady dat specifické pro daný pozemek – například hranice, terén, budovy a infrastrukturu.

Inteligentní nástroje pro navrhování 

Plynule kreslete ve 2D a 3D pomocí dynamických nástrojů, které při kreslení v reálném čase přizpůsobují plochu podlaží.

Analýza hluku 

Řešte problémy související s okolním hlukem a plňte cíle týkající se komfortu a dodržování předpisů.

Analýza větru 

Posuzujte rozmanité účinky větru na pozemku a získejte přehled o tom, kudy proudí vzduch.

Analýza solárních panelů

Rychle vyhodnocujte potenciál pozemku pro výrobu elektřiny ze solárních panelů.

Analýza oslunění 

Analyzujte dobu oslunění fasád budov a země s ohledem na okolí a terén.

Navrhování a analýza parkování 

Aplikace Spacemaker automaticky vyplní definovanou oblast pro parkování parkovacími místy a vypočítá parkovací plochu.

Import a export

Díky formátům IFC a OBJ můžete svou práci přesouvat do jiného softwaru a z něj – včetně aplikací Revit a AutoCAD.

Automatické výpočty ploch 

Můžete snadno počítat hrubou plochu podlaží, hrubou a čistou vnitřní plochu, plochu budovy, plochu fasády a venkovní plochu.

Další funkce aplikace Spacemaker 

Další funkce

Analýza mikroklimatu

Rychle, snadno a přesně vyhodnocujte tepelný komfort (UTCI) venkovních prostorů.


Vizualizace rozdílů 

Rychle porovnávejte návrhy a vizualizujte klíčové rozdíly mezi číselnými údaji a statistikami.


Analýza pohledů 

Analyzujte vzdálenosti pohledů od fasád a zjišťujte, jestli budou důležité věci viditelné. 


Analýza budov

Rychle pochopte různé metriky týkající se budov na pozemku, jako jsou celkový objem nebo průměrná výška.


Hluk a oslunění v reálném čase

Pomocí nástroje využívajícího prediktivní strojové učení v aplikaci Spacemaker získáte okamžitý odhad hluku a oslunění na zemi.