REVIT PRO STATIKU

Nástroje BIM pro stavební inženýry, konstruktéry a výrobce

Rychle a efektivně navrhujte, detailujte, analyzujte a dokumentujte konstrukční systémy.

Obrázek poskytla společnost BNIM

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro statiku

Betonová výztuž

Modelujte 3D betonové výztuže v pokročilém prostředí BIM. Vytvářejte detailní návrhy výztuže a dílenské výkresy s výkazy ohybu výztuže.


Pracovní postupy od návrhu po detailování

Propojte pracovní postupy pro návrh ocelových konstrukcí a tvorbu detailů. Definujte záměr návrhu pro vyšší úroveň detailu pro ocelové přípoje v modelu aplikace Revit.


Dokumentace

Vytvářejte přesnější a detailnější dokumentaci ocelových a betonových návrhů.


Analýza

Provádějte konstrukční analýzu a exportujte analytický model do aplikací pro analýzu a návrhy během vytváření fyzikálního modelu v aplikaci Revit.


Pracovní postupy

Podívejte se, jak aplikace Revit spolupracuje s jiným softwarem společnosti Autodesk.

Kompletní pracovní postupy pro statiku

Navrhujte, analyzujte a detailujte betonové a ocelové konstrukce pomocí aplikací Revit, Robot Structural Analysis Professional a Advance Steel.


Revit a Advance Steel

Připojte modely aplikace Revit k aplikaci Advance Steel pomocí bezplatného rozšíření Advance Steel Extension. Přeneste data BIM modelu do úrovně detailů LOD350 pro konstrukční ocel.


Revit + rozšíření Precast Extension pro aplikaci Revit

Propojte u betonových konstrukcí návrh s výrobou.