• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit

Novinky v poslední verzi aplikace Revit

Revit 2019.1

Nové a vylepšené funkce aplikace Revit® podporují konzistentní, koordinované a úplné modelování víceoborového návrhu zahrnujícího i tvorbu detailů a výrobu.

 • Domovská stránka aplikace Revit

  Používejte, ukládejte a sdílejte projektové informace. Otevírejte soubory uložené ve službě BIM 360, místně nebo na síti. (videofilm: 1:11 min)

 • Spolupráce na staveništi s aplikací Civil 3D

  Vyvíjejte, používejte a sdílejte topografická data pomocí vzájemně spolupracujících pracovních postupů s aplikací Civil 3D. (videofilm: 2:08 min)

 • Zarovnané rozmístění výztuží volného tvaru

  Vytvářejte sady výztuží s rovinnými tyčemi rozmístěnými podél stěn konstrukčního prvku a zarovnanými podél trajektorie rozmístění. (videofilm: 2:25 min)

Revit 2019

Nové a vylepšené funkce aplikace Revit® podporují konzistentní, koordinované a úplné modelování víceoborového návrhu zahrnujícího i tvorbu detailů a výrobu.

 • Podpora více monitorů a zobrazení s kartami

  Vylepšete si pracovní prostor organizováním a uspořádáním dokumentů na kartách, které lze ukotvit, zobrazit vedle sebe a prohlížet na více monitorech. (videofilm: 0:38 min)

 • Úrovně ve 3D pohledech

  Porozumějte důležitým výškám srovnávacích rovin a manipulujte s nimi v projektu pomocí možností zobrazení úrovní ve 3D pohledech. (videofilm: 0:54 min)

 • Podmínka OR ve filtrech

  Vytvářejte filtry pohledů s více pravidly a vnořeným nastavením pomocí kombinace podmínek AND a OR. (videofilm: 0:51 min)

 • Neořezané perspektivní pohledy

  Pracujte s neořezanými perspektivními pohledy na celé obrazovce. Pomocí navigačních příkazů, například pro přiblížení nebo posun pohledu a otáčení po orbitu, se můžete volně pohybovat okolo pohledu. (videofilm: 0:51 min)

 • Vzory s dvojí výplní

  Vyjádřete záměr návrhu použitím vzorů výplní popředí i pozadí v řezu nebo na povrchu. (videofilm: 0:40 min)

 • Uživatelské ocelové přípoje

  Modelujte ještě podrobnější ocelové konstrukce díky možnosti vytvářet vlastní ocelové přípoje pomocí specializovaných nástrojů. (videofilm: 0:52 min)

 • Technická dokumentace pro ocel

  Vytvářejte přesnou technickou dokumentaci pro konstrukční ocel, včetně detailů s ocelovými přípojemi. (videofilm: 0:53 min)

 • Přizpůsobení tvaru výztuže volného tvaru

  Pomocí aplikace Revit přizpůsobte existující rodinu tvarů výztuže nebo vytvořte nové rodiny tvarů výztuže na základě geometrie tyče volného tvaru. (videofilm: 1:44 min)

 • Autodesk Drive

  Bezpečně ukládejte data 2D a 3D návrhů, zobrazujte si jejich náhledy a sdílejte je v úložišti dat určeném pro jednotlivce a malé týmy.

 • Automatizace prefabrikovaných průvlakových desek

  Provádějte segmentaci, přidávejte výztuž podle předem definovaných pravidel a vytvářejte dílenské výkresy. (videofilm: 1:18 min)

 • Složité potrubní sítě

  Vylepšená analýza poklesu tlaku pro složité sítě, podpora primárního a sekundárního oddělení pro teplovodní systémy.

 • Analýza paralelních čerpadel

  Analyzujte paralelně uspořádaná čerpadla v teplovodních potrubních sítích, snadno vypočítejte průtok ze zatížení a počet rezervních čerpadel.

Revit 2018.2

 • Vylepšení uživatelského rozhraní

  Vylepšené ovládací prvky pro ořezové kvádry, dialog pro vzor výplně a další zvýšení efektivity tvorby návrhů.

 • Doplněk P&ID Modeler

  Modelujte potrubí rychleji a efektivněji pomocí diagramů potrubních sítí a přístrojového vybavení z projektu spolupráce aplikace Plant 3D přímo v aplikaci Revit.

 • Obsah prefabrikátů a výztuží

  Nový obsah v aplikaci Revit vám umožní rychleji a přesněji modelovat prefabrikované betonové konstrukce. Podpora místních norem díky obsahu výztuží pro Francii a Německo.

Revit 2018.1

 • Rozhraní API pro vizuální materiály

  Vytvářejte položky vzhledu v aplikaci Revit. Pomocí libovolných nástrojů třetích stran provádějte změny povrchových úprav materiálů.

 • Vstupy z aplikace Přehrávač skriptů Dynamo

  Zadávejte uživatelské vstupy přímo v rozhraní Přehrávače a provádějte úpravy skriptů specifické pro projekt.

 • Rozšíření Autodesk Structural Precast Extension

  Získejte nástroje, které vám umožní podle definovaných pravidel automaticky provádět segmentaci, přidávat výztuž, generovat dílenské výkresy a spouštět export souborů ve formátu CAM pro prefabrikované betonové rovinné prvky.

 • Distribuce výztuže volného tvaru

  Umístěte výztuž volného tvaru do betonových prvků modelů se složitou geometrií podporujících složité stavební objekty a stavební prvky.

 • Obsah pro architekty

  Další hotový obsah zahrnuje kancelářské kóje, nábytek, okna pro obytné a komerční budovy a knihovnu spotřebičů.

 • Správa plánů v Prohlížeči projektu

  K uspořádání výkazů můžete využít Prohlížeč projektu. Zvýšení přehlednosti usnadňuje vyhledání výkazů, zejména u velkých projektů.

 • Spádování potrubí ve vícebodových trasách

  Aplikace Revit umožňuje modelovat jednotlivé díly potrubí se sklonem a vytvářet vícebodové trasy pro prvky výroby.

 • Výkazy výroby a tabulky

  Používejte a upravujte nové a existující výkazy aplikace Fabrication CADmep pro výrobní součásti v aplikaci Revit.

 • Dynamické otvory

  Když umístíte vývod na potrubí, bude otvor tohoto vývodu odeslán z detailního modelu aplikace Revit do aplikace Fabrication CAMduct za účelem výroby komponenty.

 • Rozhraní API pro výrobu

  Zjistěte délky os výrobních součástí a usnadněte tak automatizaci a výpočty bodového zatížení. Přizpůsobte si export souborů MAJ.