Klíčové funkce aplikace Autodesk Revit

Neustále vyvíjené funkce a víceoborové sady nástrojů v aplikaci Revit® mohou pomoci každému odborníkovi v oblasti architektury, konstruktérství a stavebnictví odvádět tu nejlepší práci – samostatně i v týmech.

Pohledy na moderní dům v uživatelském rozhraní aplikace Revit

Parametrické komponenty

Umisťujte stěny, dveře a okna do otevřeného grafického systému se spoustou parametrů pro tvorbu návrhů a tvarů.

Sdílení práce

Ukládejte, synchronizujte, kontrolujte a aktualizujte práci na centrálně sdíleném modelu v prostředí spolupráce na projektu aplikace Revit.

Výkazy

Pomocí tabulek zlepšete zachycování, filtrování, třídění, zobrazování a sdílení projektových dat.

Interoperabilita

Aplikace Revit importuje, exportuje a propojuje soubory s běžně používanými formáty BIM a CAD, včetně formátů IFC, 3DM, SKP, OBJ a dalších.

Poznámka

Efektivně prezentujte záměr návrhu pomocí nástrojů pro označování, kótování a ilustraci ve 2D a 3D.

Globální parametry

Při vkládání záměru návrhu použijte projektové parametry, které nyní pracují s kótami poloměru a průměru a s vazbami rovnosti.  

Vývojářské nástroje a řešení

Funkce aplikace Revit můžete rozšířit pomocí aplikace Dynamo, přístupu k rozhraní API, řešení pro vývojáře a obsahu BIM ve službě Autodesk App Store.

Generativní návrh v aplikaci Revit

Pomocí generativního návrhu v aplikaci Revit vyhodnocujte a porovnávejte alternativy návrhu ve velkém. K dispozici výhradně pro předplatitele sady AEC Collection.

Nastavení viditelnosti a přepsání

Viditelnost můžete ovládat skrytím, zobrazením či zvýrazněním stavebních prvků. Pomocí přepsání můžete přizpůsobovat vzhled. 

Twinmotion pro Revit

Nástroj Twinmotion lze spustit přímo z aplikace Revit. Synchronizujte data návrhů a ponořte se do intuitivního prostředí, ve kterém můžete oživit své návrhy pomocí fotorealistických statických snímků, scén či animací.

Standardní a vlastní obsah rodiny

Načítejte obsah z cloudu Autodesk do projektu aplikace Revit nebo si vytvořte vlastní knihovny komponent budov.

Možnosti přizpůsobení

Přizpůsobte si uživatelské rozhraní pomocí konfigurovatelných klávesových zkratek, pásů karet a panelů nástrojů. 

Víceoborové sady nástrojů v aplikaci Revit

Architektonický návrh

Nástroje pro koncepční návrh

Vyjadřujte v objemovém prostředí aplikace Revit libovolné formy pomocí nástrojů volných tvarů a parametricky zpřesňujte geometrii v prostředí projektu.


Analýza s aplikací Insight

POUZE AEC COLLECTION
Pomocí pokročilých simulačních modulů a dat o výkonnosti budovy integrovaných v aplikaci Revit můžete posuzovat denní osvětlení, energii celé budovy, zátěže vytápění a chlazení a mnohem více.


Architektonické modelování

Přidejte do modelu budovy architektonické prvky (včetně stěn, dveří a oken) nebo definujte vlastní komponenty a rodiny tak, aby dodržovaly všechny požadavky modelování a úroveň detailů.


Nástroje pro mračna bodů

Pomocí nástrojů pro skenování můžete zachycovat existující a integrované podmínky a importovat je do aplikace Revit jako mračna bodů.


Vizualizace 3D návrhu

Vizuálně zkoumejte, ověřujte a prezentujte rozhodnutí o návrhu. Aplikace Revit díky vykreslovacímu modulu Autodesk Raytracer vykresluje s vysokou kvalitou a přesností.


Vícepodlažní schodiště

Rychle vytvářejte a upravujte vícepodlažní budovy připojením schodiště k podlažím ve svém projektu.


Renderování v cloudu

Vytvářejte fotorealistické vizualizace bez zahlcování pracovního počítače nebo použití speciálního hardwaru pro renderování.


Projektování konstrukcí a výroba

NOVINKA

Analyticky řízené modelování

Využívejte během vývoje modelu BIM přesné a všestranné nástroje konstrukční analýzy k posuzování a přizpůsobování záměru návrhu. Automatizujte analytickou reprezentaci, provádějte více analýz na základě jednoho modelu BIM, vytvářejte výkazy dat pro dokumentaci a zajišťujte kontrolu kvality konstrukčního návrhu. Novinka v aplikaci Revit 2023.


Tvorba detailů výztuží

Vytvářejte 3D návrhy výztuže pro konstrukce z monolitického nebo prefabrikovaného betonu. Vytvářejte dokumentaci obsahující dílenské výkresy výztuží s výkazy výztuží.


Modelování konstrukční oceli

Vytvářejte v aplikaci Revit modely s vyšší úrovní detailů pomocí různých parametrických ocelových spojů nebo vytvořením uživatelských ocelových spojů.


Obousměrná propojení s analýzou 

Integrujte výsledky analýzy do procesu BIM a používejte opakovatelný pracovní postup navrhování.


Dynamo pro projektování konstrukcí

Aplikace Dynamo poskytuje stavebním inženýrům, návrhářům a kresličům nástroje k efektivnímu vytváření konstrukcí a vlastních návrhových nástrojů.


Propojení s výrobou ocelových konstrukcí

Vzájemná spolupráce mezi aplikacemi Revit a Advance Steel umožňuje plynulý pracovní postup BIM od návrhu po výrobu ocelových konstrukcí.


Projekce a výroba TZB

NOVINKA

Analýza předběžného elektrického zatížení

Elektrotechnici a projektanti pracující v aplikaci Revit nyní mohou využívat soubor PDF, výkres DWG nebo geometrii aplikace Revit od architekta k provádění předběžných výpočtů zatížení v rané fázi procesu návrhu – tedy před modelováním elektroinstalace.


Analýza systémů TZB

Analýza systémů optimalizuje navrhování a modelování systémů vzduchotechniky a umožňuje rozhodovat se na základě dat. 


Návrh a dokumentace HVAC

Vyjádřete svůj záměr návrhem složitého potrubí a potrubního systému a vytvářejte modely potrubí a potrubních systémů pomocí strojírenského obsahu.


Návrh a dokumentace elektroinstalace

Navrhujte a modelujte elektrické systémy a vytvářejte příslušnou dokumentaci. Sledujte elektrické zatížení v celém distribučním systému.


Návrh a dokumentace domovních instalací

Navrhujte a dokumentujte záměr definováním domovní sanitární instalace využívající potrubí se sklonem a vytvořením rozvržení potrubních systémů.


Tvorba výrobních detailů TZB

Vytvářejte v aplikaci Revit modely připravené k výrobě. Modelujte a koordinujte komponenty TZB s úrovní detailů LOD 400.


Integrace s aplikací Insight

Aplikace Insight umožňuje provádět optimalizaci výkonnosti budovy pomocí centralizovaného přístupu k údajům o výkonu a modulů pokročilé analýzy.


Převod pomocí služby výroby

Pomocí nástroje Převést na díly výroby můžete převést prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni konstrukce.


Dokumentace výroby

Vytvářejte efektivněji dokumentaci k rozvržení modelu. Vytvářejte dokumentaci, výkazy a popisky prvků výroby.


Výstavba

Konstrukční modelování

Celkovou představu o stavbě můžete získat podle modelů návrhu. Rozdělujte vrstvy stěn a litého betonu a manipulujte s nimi nebo připravujte dílenské výkresy pro výrobu.


Interoperabilita s aplikací Navisworks

Model koordinace aplikace Navisworks můžete otevřít přímo v aplikaci Revit a můžete tak koordinovat svůj návrh s prací týmů používajících jiný software.


Import/export 2D listů

Přenášejte soubory aplikace AutoCAD do nebo z aplikace Revit a připravujte sady listů pro export určené pro výrobce, subdodavatele nebo jiné účastníky projektu ve formátu, který požadují.


Detaily proveditelnosti

Doplňte své modely záměru návrhu o detaily potřebné pro splnění požadavků stavebních týmů.


Výpočetní nástroje pro navrhování a vývoj

Generativní návrh

POUZE AEC COLLECTION
Rychle vytvářejte alternativy návrhu na základě definovaných cílů a omezení. K dispozici výhradně pro předplatitele sady AEC Collection. (videofilm: 2:46 min)


Dynamo pro aplikaci Revit

Automatizujte a optimalizujte pracovní postupy BIM pomocí grafického programovacího rozhraní s otevřeným zdrojovým kódem, které se instaluje spolu s aplikací Revit.