• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Software pro informační modelování budov (BIM)

Přečtěte si informace o funkcích aplikace Revit® pro BIM, které vám umožní pomocí inteligentního postupu založeném na modelu plánovat, navrhovat, stavět a spravovat budovy a infrastrukturu. Aplikace Revit podporuje mezioborové procesy spolupráce na návrhu.

 • Parametrické komponenty

  Otevřený grafický systém pro tvorbu návrhů a tvarů. Jde o základní nástroj pro navrhování všech komponent budov v aplikaci Revit. 

 • Sdílení práce

  Přispěvatelé z různých oborů mohou sdílet svou práci a ukládat ji do stejného centrálně sdíleného souboru. 

 • Výkazy

  Vytvářejte tabulkové zobrazení informací extrahované z vlastností prvků v projektu. 

 • Interoperabilita a formát IFC

  Aplikace Revit importuje, exportuje a propojuje data pomocí často používaných formátů, včetně formátu IFC4.

 • Doplňky

  Funkce aplikace Revit lze rozšířit pomocí rozhraní API, doplňků a knihovny obsahu ve službě Autodesk App Store.

 • Poznámka

  Prezentujte návrhy efektivněji pomocí WYSIWYG úprav a funkcí, které vám umožňují řídit vzhled textu.

 • Rozhraní Dynamo pro aplikaci Revit

  Rozšiřte a optimalizujte pracovní postupy BIM pomocí grafického programovacího rozhraní s otevřeným zdrojovým kódem, které se instaluje spolu s aplikací Revit. 

 • Globální parametry

  Při vkládání záměru návrhu použijte projektové parametry, které pracují s kótami poloměru a průměru a s vazbami rovnosti. (1:29 min)

Další funkce

Architektonický návrh

 • Nástroje pro koncepční návrh

  Kreslete a vytvářejte modely volných tvarů a vytvářejte objemové studie.

 • Analýza s aplikací Insight

  Optimalizujte výkonnost budovy pomocí centralizovaného přístupu k údajům o výkonu a modulů pokročilé analýzy.

 • Architektonické modelování

  Přidávejte architektonické prvky do modelu budovy, například stěny, dveře, okna a komponenty.

 • Nástroje pro mračna bodů

  Připojte laserové skeny přímo do procesu BIM a vytvořte model skutečného stavu.

 • Vizualizace 3D návrhu

  Testujte, ověřujte a prezentujte návrhy. Modul rendrování Autodesk Raytracer umožňuje rychlejší a přesnější renderování.

 • Vícepodlažní schodiště

  Rychle vytvářejte a upravujte vícepodlažní budovy připojením schodiště k podlažím ve svém projektu.

 • Renderování v cloudu

  Vytvářejte fotorealistické vizualizace bez zahlcování pracovního počítače nebo použití speciálního hardwaru pro renderování.

Projektování konstrukcí a výroba

 • Fyzikální a analytický model

  Vytvořte fyzikální model pro koordinaci a dokumentaci a související analytický model pro konstrukční analýzu.

 • Tvorba detailů výztuží

  Vytvářejte 3D návrhy výztuže pro konstrukce z monolitického nebo prefabrikovaného betonu. Vytvářejte dokumentaci obsahující dílenské výkresy výztuží s výkazy výztuží.

 • Modelování konstrukční oceli

  Vytvářejte v aplikaci Revit modely s vyšší úrovní detailů pomocí různých parametrických ocelových spojů nebo vytvořením uživatelských ocelových spojů.

 • Konstrukční dokumentace

  Vytvořte přesnou a podrobnou konstrukční dokumentaci návrhů složených z více materiálů.

 • Obousměrná propojení s analýzou

  Integrujte výsledky analýzy do procesu BIM a pracujte v iterativním pracovním postupu návrhu.

 • Propojení konstrukce s výrobou

  Vzájemná spolupráce mezi aplikacemi Revit a Advance Steel poskytuje plynulý pracovní postup BIM od návrhu po výrobu ocelových konstrukcí.

 • Dynamo pro projektování konstrukcí

  Aplikace Dynamo poskytuje stavebním inženýrům nástroje k vývoji optimalizovaných konstrukčních systémů pomocí výpočetní logiky.

Výroba a projekce TZB

 • Návrh a dokumentace HVAC

  Navrhujte složité potrubí a potrubní systémy k vyjádření záměru a vytvářejte modely potrubí a potrubních systémů pomocí obsahu strojírenských návrhů.

 • Návrh a dokumentace elektroinstalace

  Navrhujte a modelujte elektrické systémy a vytvářejte příslušnou dokumentaci. Sledujte elektrické zatížení v celém distribučním systému.

 • Návrh a dokumentace domovních instalací

  Navrhujte a dokumentujte záměr definováním domovní sanitární instalace využívající potrubí se sklonem a vytvořením rozvržení potrubních systémů.

 • Tvorba výrobních detailů TZB

  Vytvářejte v aplikaci Revit modely připravené k výrobě. Modelujte a koordinujte komponenty TZB s úrovní detailů LOD 400.

 • Integrace s aplikací Insight

  Aplikace Insight umožňuje provádět optimalizaci výkonnosti budovy pomocí centralizovaného přístupu k údajům o výkonu a modulů pokročilé analýzy.

 • Převod pomocí služby výroby

  Pomocí nástroje Převést na díly výroby můžete převést prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni konstrukce.

 • Dokumentace výroby

  Vytvářejte efektivněji dokumentaci k rozvržení modelu. Vytvářejte dokumentaci, výkazy a popisky prvků výroby.

Výstavba

 • Konstrukční modelování

  Celkovou představu o stavbě můžete získat podle modelů návrhu. Můžete dělit objekty a manipulovat s nimi, jako v případě vrstev stěn a litého betonu, a zpracovávat dílenské výkresy pro výrobu.

 • Koordinace výstavby

  Odesílejte modely aplikace Revit do služby BIM 360 Glue a synchronizujte je s aplikací BIM 360 Layout. Prohlížejte a sdílejte sady bodů ve webovém rozhraní služby BIM 360 Glue nebo v aplikaci BIM 360 Layout pro iPad.

 • Interoperabilita s aplikací Navisworks

  Model koordinace aplikace Navisworks můžete otevřít přímo v aplikaci Revit a koordinovat svůj návrh s prací týmů používajících jiný software.

 • Import/export 2D listů

  Přenášejte soubory aplikace AutoCAD do nebo z aplikace Revit a připravujte sady listů pro export určené pro výrobce, subdodavatele nebo jiné účastníky projektu ve formátu, který požadují.

 • Detaily proveditelnosti

  Doplňte své modely záměru návrhu o detaily potřebné pro splnění požadavků stavebních týmů.

 • Výroba pro projektování konstrukcí

  Využívejte propojení s aplikací Advance Steel k vytváření detailů ocelových konstrukcí a dílů výroby, které pomáhají urychlit projektování od návrhu po ocelovou konstrukci.

 • Výroba pro projektování TZB

  Převádějte prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni výroby a připravte model na detailní koordinaci, výrobu a instalaci.