REVIT PRO VÝSTAVBU

Nástroje BIM pro stavitele, dodavatele a realizátory

Aplikaci Revit® můžete používat v každé fázi stavebního projektu – od dokumentace stavby až po slavnostní přestřihnutí pásky.

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro výstavbu

Informovanější rozhodování

Datově bohaté 3D modely vám pomohou dříve se rozhodovat o plánování a přípravné fázi stavby. Správný postup při konstrukčním modelování usnadní následné fáze projektu.


Propojení návrhů s detaily

Modelujte ocelové přípoje s vyšší úrovní detailů. Využijte nástroje k lepšímu propojení konstrukčních návrhů s tvorbou detailů a pomozte tak zkrátit dobu výroby.


Příprava pro výrobu

Získejte přístup k datům a specifikacím produktů v modelech aplikace Revit, které vám pomohou vyjasnit záměr návrhu a přejít na výrobu a instalaci.


Zlepšení komunikace

Pomocí modelů aplikace Revit můžete koordinovat lidi na pracovišti, detekovat kolize, sekvenovat fáze a zlepšit efektivitu práce v kanceláři i na staveništi a kontrolu kvality.


Vítejte zákazníci společnosti ${RESELLERNAME}
Zaregistrujte se a získejte podporu od prodejce
Souhlasím, že Autodesk může sdílet mé jméno a e-mailovou adresu s prodejce ${RESELLERNAME}, aby mi mohl prodejce ${RESELLERNAME} poskytovat podporu při instalaci a zasílat mi marketingová sdělení.  Rozumím, že za používání a správu těchto dat bude odpovědný prodejce.

E-mail je povinné pole. Zadaný e-mail není platný.

${RESELLERNAME}
-