• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Co lze provádět s aplikací Revit

 • Půdorys podlaží a řez budovy

  Návrh a dokumentace

  Umisťujte do modelu inteligentní prvky, jako jsou stěny, dveře a okna. Aplikace Revit vygeneruje půdorysy podlaží, bokorysy, řezy, výkazy, 3D pohledy a provede renderování.

 • Řídicí panel pro analýzu budovy

  Analýza

  Optimalizujte výkonnost budovy již v rané fázi procesu návrhu, provádějte odhady nákladů a sledujte změny výkonnosti v průběhu životnosti projektu a budovy.

 • Renderované architektonické interiéry

  Vizualizace

  Generujte fotorealistické renderování. Vytvářejte dokumentaci s řezy, 3D pohledy a stereo panorámaty a předvádějte svůj návrh ve virtuální realitě.

 • Koordinace mezi více obory

  Koordinace mezi více obory

  Aplikace Revit je mezioborová platforma BIM, takže můžete přímo v aplikaci sdílet data modelu s inženýry a dodavateli a omezit tak koordinační úlohy.

Podívejte se, jak lidé používají aplikaci Revit

Videofilm: Renzo Piano využívá aplikaci Revit při tvorbě návrhu školy

RENZO PIANO BUILDING WORKSHOP

Aplikace Revit umožňuje návrh a projektování v BIM

Tato mezinárodní architektonická společnost implementovala BIM se všemi partnery, kteří se účastnili návrhu a projektování komplexu Cachan Ecole Normale Supérieure.

Mrakodrap Shanghai Tower navržený společností Gensler

GENSLER

Multioborová spolupráce při návrhu v BIM

Mrakodrap Shanghai Tower představuje ztělesnění použití řešení BIM, která umožňují tvorbu návrhů, stavby i správu zařízení. Aplikace Revit poskytla partnerům spolupracujícím na návrhu společnou platformu.

Komplex Botswana Innovation Hub navržený společností SHoP Architects

SHoP ARCHITECTS

BIM spojuje mezinárodní projektový tým

Botswana Innovation Hub, kancelářské a výzkumné středisko o rozloze 350 000 čtverečních stop bylo navrženo především v aplikaci Revit, která projektovému týmu pomohla zkoumat nápady.

Spolupráce aplikace Revit s dalším softwarem společnosti Autodesk

 • Převádějte modely na působivé vizualizace.

 • Vytvářejte 3D modely zachycující realitu.

 • Revit + Revit Live (angličtina) (videofilm: 1:36 min)

  Jediným kliknutím transformujte modely aplikace Revit na působivé architektonické vizualizace. Použijte je k prezentaci nebo je sdílejte s ostatními uživateli.

 • Revit + ReCap (angličtina) (videofilm: 42 min)

  Importujte, zobrazujte a převádějte data mračen bodů pomocí aplikace ReCap. Poté data použijte v aplikaci Revit ke koncepčnímu modelování.