REVIT PRO ARCHITEKTY

Nástroje informačního modelování budov (BIM) pro architekty

Navrhujte, dokumentujte, koordinujte, spravujte a dodávejte architektonické projekty pomocí aplikace Revit®.

Obrázek poskytla společnost BNIM

Možnosti

Klíčové funkce aplikace Revit pro architekty

Od návrhu až po dokumentaci

Umisťujte stěny, dveře a okna. Rychle a přesně vytvářejte půdorysy podlaží, bokorysy, řezy, výkazy, 2D a 3D pohledy a vykreslení.


Analýza

Optimalizujte výkonnost budovy v rané fázi návrhu, odhadujte náklady a sledujte výkonnost v průběhu projektování a výstavby.


Vizualizace

Generujte fotorealistické rendery. Vytvářejte dokumentaci s řezy, 3D pohledy a stereo panorámaty a předvádějte svůj návrh do virtuální reality.


Koordinace a spolupráce

Při spolupráci s inženýry a dodavateli sdílejte, synchronizujte a opakujte návrhy v jednotném projektovém prostředí aplikace Revit.


Pracovní postupy

Podívejte se, jak aplikace Revit spolupracuje s jiným softwarem společnosti Autodesk.

Pouze AEC Collection

Revit + Insight

Provádějte analýzy v zájmu informovaných rozhodnutí ohledně udržitelného návrhu budov.


Revit + ReCap

Importujte, zobrazujte a převádějte data mračen bodů pomocí aplikace ReCap. Poté data použijte v aplikaci Revit ke koncepčnímu modelování.

Obrázek poskytla společnost Ipsum and Lorem Photos.


Revit + Dynamo

Automatizujte rutinní pracovní postupy.