Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Česká republika

    Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vytvořeno pro BIM

BIM software Revit® obsahuje funkce pro tvorbu architektonických návrhů, TZB a projektování konstrukcí a výstavbu.

Jste student? Získejte aplikaci na 3 roky zdarma. (angličtina)

K čemu slouží aplikace Revit?

Revit je software pro BIM (angličtina). Jeho výkonné nástroje vám umožní pomocí inteligentního postupu založeném na modelu plánovat, navrhovat, stavět a spravovat budovy a infrastrukturu. Aplikace Revit podporuje víceoborový proces návrhu, takže při vytváření návrhu můžete spolupracovat s dalšími uživateli.

Návrh

Modelujte komponenty budovy, analyzujte a simulujte systémy a konstrukce a rozvíjejte své návrhy. Generujte dokumentaci z modelů aplikace Revit.

Spolupráce

K centrálně sdíleným modelům může přistupovat více projektových přispěvatelů. Výsledkem je lepší koordinace, což pomáhá omezit kolize a předělávky.

Vizualizace

Pomocí modelů vytvářejte působivé 3D vizualizace, které vám pomohou efektivněji prezentovat záměr návrhu vlastníkům projektu a členům týmu.

Revit: řešení pro spolupráci na informačních modelech budov (BIM)

Díky sdílení práce v aplikaci Revit a centrálně sdílenému modelu může na stejném projektu současně pracovat více členů týmu.

Jedna víceoborová platforma BIM

Aplikace Revit obsahuje funkce pro všechny obory, které se podílí na stavebním projektu. Když architekti, projektanti a odborníci ve stavebnictví pracují na jediné sjednocené platformě, lze snížit riziko chyb při převodu dat a proces návrhu může být předvídatelnější.

Interoperabilita

Aplikace Revit vám usnadní spolupráci se členy rozsáhlého projektového týmu. Data je možné importovat, exportovat a propojovat pomocí často používaných formátů, jako IFC, DWG™ a DGN. Další informace (angličtina)

Nástroje vytvořené přesně pro váš obor

Ať jste architekt, projektant TZB, stavební inženýr nebo odborník ve stavebnictví, aplikace Revit nabízí prvky BIM navržené speciálně pro vás.

Pro architekty

Převeďte pomocí aplikace Revit svou představu z koncepčního návrhu do projektové dokumentace v rámci jednoho softwarového prostředí. Optimalizujte výkonnost budovy a vytvářejte úžasné vizualizace.

Pro stavební inženýry

Pomocí nástrojů pro konstrukční návrh vytvářejte inteligentní konstrukční modely koordinované s dalšími komponentami budovy. Zhodnoťte, jak tyto modely vyhovují stavebním a bezpečnostním předpisům.

Pro projektanty TZB

Využijte koordinované a konzistentní informace obsažené v inteligentních modelech a navrhujte přesnější TZB systémy, které jsou lépe koordinovány s architektonickými a konstrukčními komponentami.

Pro odborníky ve stavebnictví

Vyhodnoťte proveditelnost stavby a záměr návrhu před zahájením výstavby. Lépe porozumte prostředkům, postupům a materiálům a jejich vzájemnému působení.

Propojení týmů pomocí služby Collaboration for Revit

Umožněte projektovým týmům sdílet práci v aplikaci Revit prakticky v jakémkoli umístění prostřednictvím této služby, díky níž se může více uživatelů podílet na tvorbě modelu v cloudu. Zlepšete komunikaci, centralizujte práci distribuovaných týmů a umožněte týmům, aby se podílely na procesu BIM.

Lepší týmová komunikace

Používejte při vytváření modelů online chat. Mějte přehled o tom, kdo na modelu právě pracuje a co dělá.

Rozšířená týmová integrace

Předplaťte si službu Collaboration for Revit a získejte předplatné integrované cloudové webové služby BIM 360 Team, která týmu umožňuje centralizovaný přístup k datům projektu.

Přístup k více projektům

Rozšiřte svůj dosah a účastněte se projektů a joint venture projektů bez ohledu na to, kde se nacházejí.

Lepší přidělování zdrojů a členů týmu

Přiřazujte ty nejlepší a nejkvalifikovanější členy. Umožněte návrhářům, aby mohli ve stejnou dobu pracovat na více projektech, které se nacházejí na různých místech.

Minimalizujte potřebu osobního setkávání nebo společného umístění týmů

Pomozte snížit cestovní náklady a podpořte lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem členů týmu.