Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Novinky v aplikaci Revit 2018

Nové a vylepšené funkce aplikace Revit umožňují konzistentní, koordinované a úplné modelování víceoborového návrhu zahrnujícího i tvorbu detailů a výrobu.

 • Modely koordinace

  Použijte soubor aplikace Navisworks jako základní kontext pro spolupráci s ostatními uživateli na vašem projektu.
  (Videofilm: 1:26 min)

 • Výkaz skupin a připojených souborů aplikace Revit

  Chcete-li lépe pochopit a kvantifikovat svůj projekt, vytvořte výkazy skupin a připojených souborů v modelu.
  (Videofilm: 1:12 min)

 • Vylepšeno

  Globální parametry

  Při vkládání záměru návrhu použijte projektové parametry, které nyní pracují s kótami poloměru a průměru a s vazbami rovnosti. (Videofilm: 1:30 min)

 • Vícepodlažní schodiště

  Rychle vytvářejte a upravujte vícepodlažní budovy připojením schodiště k podlažím ve svém projektu. (Videofilm: 1:21 min)

 • Vylepšeno

  Zábradlí

  Nyní máte větší kontrolu při vytváření zábradlí. Můžete využívat hostitele zábradlí na topografii, automatické zarovnání ke schodišti a umístění stojek.
  (Videofilm: 1:30 min)

 • Vylepšeno

  Výrobní modelování TZB

  Aplikace Revit umožňuje modelovat jednotlivé díly potrubí se sklonem a vytvářet vícebodové trasy pro prvky výroby. (Videofilm: 2:03 min)

 • Vylepšeno

  Návrh a analýza TZB

  Manipulujte s trasami obvodu, definujte vlastní typy prostorů a zahrňte požadavky na venkovní vzduch. (Videofilm: 2:08 min)

 • Vylepšeno

  Mechanická simulace

  Údaje o průtoku a poklesu tlaku jsou nyní připojeny k pumpě a k výpočetním procesům na pozadí. (Videofilm: 1:49 min)

 • Výztuž pro složitou geometrii

  Umisťujte výztuž do betonových objektů volného tvaru. Zesilte importované betonové prvky pomocí vylepšeného rozmístění výztuží s proměnnou délkou. (Videofilm: 1:38 min)

 • Grafické zobrazení vazeb výztuže ve 3D

  Definice modelu lze dokončovat rychleji úpravou logiky výztuží ve 3D pohledech s možností grafické manipulace na kreslicí ploše. (Videofilm: 1:04 min)

 • Další ocelové přípoje

  Více než 100 nových přípojů. Nyní můžete vytvořit přípoje pro vlastní uživatelsky definované rodiny. (Videofilm: 1:59 min)

 • Vylepšeno

  Collaboration for Revit

  S aplikací Revit se nyní instaluje služba sdílení práce v cloudu. Průběh operace je zobrazován v novém okně Synchronizovat s centrálním souborem.

Další funkce

Platforma

 • Parametrické komponenty

  Otevřený grafický systém pro tvorbu návrhů a tvarů. Jde o základní nástroj pro navrhování všech komponent budov v aplikaci Revit.

 • Sdílení práce

  Přispěvatelé z různých oborů mohou sdílet svou práci a ukládat ji do stejného centrálně sdíleného souboru.

 • Výkazy

  Vytvářejte tabulkové zobrazení informací extrahované z vlastností prvků v projektu.

 • Interoperabilita a formát IFC

  Aplikace Revit importuje, exportuje a propojuje data pomocí často používaných formátů, včetně formátu IFC4.

 • Doplňky

  Funkce aplikace Revit lze rozšířit pomocí rozhraní API, doplňků a rozšířené knihovny obsahu ve službě Autodesk App Store.

 • Poznámky

  Prezentujte návrhy efektivněji pomocí WYSIWYG úprav a funkcí, které vám umožňují řídit vzhled textu.

 • Rozhraní Dynamo pro aplikaci Revit

  Rozšiřte a optimalizujte pracovní postupy BIM pomocí grafického programovacího rozhraní s otevřeným zdrojovým kódem, které se instaluje spolu s aplikací Revit.

 • Rychlejší výkon softwaru

  Aplikace Revit optimalizuje využití hardwaru a provádí procesy na pozadí.

Architektonický návrh

 • Analýza s aplikací Insight

  Optimalizace výkonnosti budovy pomocí centralizovaného přístupu k údajům o výkonu a modulů pokročilé analýzy.

 • Nástroje pro koncepční návrh

  Kreslete a vytvářejte modely volných tvarů a vytvářejte objemové studie.

 • Vizualizace 3D návrhu

  Testujte, ověřujte a prezentujte návrhy. Modul rendrování Autodesk Raytracer umožňuje rychlejší a přesnější rendrování.

 • Rendrování v cloudu

  Vytvářejte fotorealistické vizualizace bez zahlcování pracovního počítače nebo použití speciálního hardwaru pro rendrování.

 • Nástroje pro mračna bodů

  Připojte laserové skeny přímo do procesu BIM a vytvořte model skutečného stavu.

 • Doplněk FormIt Converter

  Sdílejte data pro koncepční návrhy, které byly vytvořeny v doplňku FormIt, s aplikací Revit a pokračujte ve vytváření návrhů s BIM.

 • Architektonické modelování

  Přidávejte architektonické prvky do modelu budovy, například stěny, dveře, okna a komponenty.

Projektování konstrukcí a výroba

 • Fyzikální a analytický model

  Vytvořte fyzikální model pro koordinaci a dokumentaci a související analytický model pro konstrukční analýzu.

 • Structural Analysis for Revit

  Provádějte statickou analýzu a analýzu gravitace v cloudu a přitom pokračujte v práci v aplikaci Revit nebo provádějte paralelní analýzy. Zkoumejte a vizualizujte výsledky v rámci aplikace Revit.

 • Tvorba detailů výztuží

  Vytvářejte 3D návrhy výztuží. Vytvářejte dokumentaci obsahující dílenské výkresy výztuží s výkazy výztuží.

 • Modelování konstrukční oceli

  Modelujte v aplikaci Revit přípoje s vyšší úrovní detailů pomocí různých parametrických ocelových přípojů.

 • Konstrukční dokumentace

  Vytvořte přesnou a podrobnou konstrukční dokumentaci návrhů složených z více materiálů.

 • Obousměrná propojení s analýzou

  Integrujte výsledky analýzy do procesu BIM a pracujte v iterativní pracovním postupu návrhu.

 • Propojení konstrukce s výrobou

  Vzájemná spolupráce mezi aplikacemi Revit a Advance Steel poskytuje plynulý pracovní postup BIM od návrhu po výrobu ocelových konstrukcí.

 • Dynamo pro projektování konstrukcí

  Aplikace Dynamo poskytuje stavebním inženýrům nástroje k vývoji optimalizovaných konstrukčních systémů pomocí výpočetní logiky.

Výroba a projekce TZB

 • Ventily a čerpadla AWWA

  Aplikace Revit obsahuje rozšířenou knihovnu obsahu pro systém odpadních vod založeného na standardech AWWA (American Water Works Association).

 • Integrace s aplikací Insight

  Aplikace Insight umožňuje provádět optimalizaci výkonnosti budovy pomocí centralizovaného přístupu k údajům o výkonu a modulů pokročilé analýzy.

 • Převod pomocí služby výroby

  Pomocí nástroje Převést na díly výroby můžete převést prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni konstrukce.

 • Dokumentace výroby

  Vytvářejte efektivněji dokumentaci k rozvržení modelu. Aplikace Revit poskytuje funkce, které umožňují vytvářet dokumentaci, výkazy a popisky prvků výroby.

 • Návrh a dokumentace HVAC

  Navrhujte složité potrubí a potrubní systémy k vyjádření záměru a vytvářejte modely potrubí a potrubních systémů pomocí obsahu strojírenských návrhů.

 • Návrh a dokumentace elektroinstalace

  Navrhujte a modelujte elektrické systémy a vytvářejte příslušnou dokumentaci. Sledujte elektrické zatížení v celém distribučním systém.

 • Návrh a dokumentace domovních instalací

  Navrhujte a dokumentujte záměr definováním domovní sanitární instalace využívající potrubí se sklonem a vytvořením rozvržení potrubních systémů.

 • Tvorba výrobních detailů TZB

  Vytvářejte v aplikaci Revit modely připravené k výrobě. Modelujte a koordinujte komponenty TZB s úrovní detailů LOD 400.

Výstavba

 • Konstrukční modelování

  Celkovou představu o stavbě můžete získat podle modelů návrhu. Můžete dělit objekty a manipulovat s nimi, jako v případě vrstev stěn a litého betonu, a zpracovávat dílenské výkresy pro výrobu.

 • Koordinace výstavby

  Odesílejte modely aplikace Revit do služby BIM 360 Glue a synchronizujte je s aplikací BIM 360 Layout. Prohlížejte a sdílejte sady bodů ve webovém rozhraní služby BIM 360 Glue nebo v aplikaci BIM 360 Layout pro iPad.

 • Výroba pro projektování konstrukcí

  Využívejte propojení s aplikací Advance Steel k vytváření detailů ocelových konstrukcí a dílů výroby, které pomáhají urychlit projektování od návrhu po ocelovou konstrukci.

 • Výroba pro projektování TZB

  Převádějte prvky modelu na úrovni návrhu na prvky detailů na úrovni výroby a připravte model na detailní koordinaci, výrobu a instalaci.