Přehled

Pevnostní analýza aplikace Inventor

Využijte možností služby Optimization pro Inventor®. Pomocí cloudové služby pevnostní analýzy můžete otestovat kvalitu a výkon různých variant návrhu produktu. Můžete vytvářet kvalitnější produkty a lépe udržitelné návrhy s nižšími náklady. Tato služba je k dispozici při nákupu trvalé licence k programu Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription pro vybrané produkty.

Video přehledu

Můžete otestovat různé konfigurace mechanických sestav. Přehrát video (1:59 min)


Funkce

Prakticky neomezený výpočetní výkon

Můžete provádět složité výpočty a zkrátit čas potřebný k jejich vyřešení.

Získáte prakticky neomezený výpočetní výkonu a rychlost. Můžete pokračovat v návrhu, zatímco jsou výsledky zpracovávány, čímž se zkracuje čas strávený při zanášení změn do návrhu.

Cloudová parametrická optimalizace

Můžete efektivně vytvářet a zanášet změny do návrhu na základě zadaných rozsahů hodnot.

Lze zadat sady alternativních kótovacích hodnot a různé verze budou vyřešeny souběžně. Automatickým tříděním verzí můžete zobrazit kritéria návrhu a získat výkazy s výsledky.
Zobrazit obrázek

Prohlížeč stavu úloh

Můžete si prohlédnout každou z provedených změn i aktuální průběh jednotlivých verzí.

Uživatelé mohou ukončit aplikaci Inventor a dokonce i vypnout počítač, přičemž zpracování bude pokračovat v cloudu. Úlohy budou zpracovány a software použitý k řešení bude stále spuštěn bez ohledu na stav místního počítače.
Zobrazit obrázek

Řazení konfigurátoru

Aktivace, kontrola změn a měření dopadu změn na hmotnost i koeficient bezpečnosti.

Můžete zobrazit všechny změny a ve výchozím nastavení zobrazit pouze konfigurace, které splňují na počátku stanovená kritéria návrhu a koeficient bezpečnosti.
Zobrazit obrázek

Nástroje pro tvorbu výkazů

Můžete konfigurovat a automaticky generovat výkazy v libovolném počtu souborů různých formátů.

Ve výchozím nastavení jsou zahrnuty pouze úspěšné návrhy a optimální návrh je zvýrazněn. Tyto výkazy lze distribuovat a sdílet s ostatními uživateli.
Zobrazit obrázek


Začínámenahoru

Tato služba je k dispozici pouze při zakoupení trvalé licence k programu Maintenance Subscription nebo Desktop Subscription pro vybraný software Autodesk.

Služba Optimization pro Inventor je k dispozici s některým z následujících produktů v rámci programu Maintenance Subscription:

Building Design Suite (Ultimate) (angličtina)
Factory Design Suite (Premium, Ultimate) (angličtina)
Plant Design Suite (Ultimate) (angličtina)
Product Design Suite (Premium, Ultimate) (angličtina)

Máte program Maintenance Subscription? Nejste si jisti?

Přihlásit se (angličtina)
Ověření programu Maintenance Subscription

Chcete přidat předplatné programu Maintenance Subscription ke stávající trvalé licenci?

Najít prodejce

Chcete zakoupit některý z těchto produktů v programu Maintenance Subscription?

Koupit online (angličtina)
Najít prodejce

Jste připraveni používat tuto službu?

Začněte nyní (angličtina)

Službu Optimization pro Inventor můžete využít, pokud jste zakoupili program Desktop Subscription (měsíční, čtvrtletní nebo roční) pro některý z následujících produktů:

Building Design Suite (Ultimate) (angličtina)
Factory Design Suite (Premium, Ultimate) (angličtina)
Plant Design Suite (Ultimate) (angličtina)
Product Design Suite (Premium, Ultimate) (angličtina)

Již jste zakoupili program Desktop Subscription?

Začněte nyní (angličtina)

Chcete zakoupit program Desktop Subscription?

Koupit online (angličtina)
Najít prodejce


Cloudové kreditynahoru

Cloudové kredity slouží k provádění určitých úloh v cloudu. Uživatelé mohou obdržet cloudové kredity
při zakoupení programu Autodesk Subscription. Cloudové kredity lze rovněž zakoupit.
Další informace o cloudových kreditech


Informační databáze

Zde jsou k dispozici novinky, videa, ukázky, blogy, případové studie, dokumenty white paper a další informace o cloudových službách.
Navštivte informační databázi (angličtina)