Hlavní funkce aplikace Maya

Oskary ověnčená sada nástrojů Maya® je nejlepší volbou pro vytváření věrohodných postav a světů kolem nich, od fantastických tvorů až po panoramatické krajiny a výbušné bojové sekvence.

3D kreslený lemur s velkýma očima držící list

Bifrost pro aplikaci Maya

V jediném vizuálním programovacím prostředí můžete vytvářet fyzicky přesné simulace.

USD v aplikaci Maya

Pomocí nativních nástrojů můžete rychle načítat a upravovat velké datové sady a pracovat přímo s daty.

Rychlé přehrávání

V aplikaci Viewport 2.0 můžete rychleji kontrolovat animace a vytvářet méně náhledových animací s přehráváním v mezipaměti.

Unreal Live Link pro aplikaci Maya

Pomocí modulu plug-in Unreal Live Link pro aplikaci Maya můžete v reálném čase přenášet animační data z aplikace Maya do aplikace Unreal.

Editor času

Pomocí nedestruktivního klipového nelineárního editoru provedete detailní úpravy animace.

Editor grafu

Křivky animace můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat pomocí grafického znázornění animace scény.

Polygonové modelování

3D modely vytvoříte pomocí geometrie založené na vrcholech, hranách a plochách.

Modelování NURBS

Umožňuje vytvářet 3D modely z geometrických primitiv a kreslených křivek.

Vytvoření postav

Postavy budou vypadat skutečně živě díky propracovaným kostrám, identifikátorům IK a deformátorům.

Integrovaný vykreslovací modul Arnold

Nástroj Arnold Render View využijete k prohlížení změn scény v reálném čase, a to včetně osvětlení, materiálů a kamer.

Další funkce aplikace Maya

Dynamika a efekty

Vizuální programovací prostředí Bifrost

V jediném vizuálním programovacím prostředí můžete vytvářet fyzicky přesné a neuvěřitelně podrobné simulace. 


Simulace

Systémy Aero, MPM a Particles zajistí přirozený vzhled efektů, jako je kouř, sníh nebo částice.


Rozptyl

Použijte rozptylovací uzly modulu Bifrost k procedurálnímu rozptýlení objektů, jako jsou stromy nebo kameny.


Grafy připravené k použití

Pomocí přednastavených grafů vytvoříte ihned po vybalení působivé efekty, například výbuchy a prachové bouře.


Interaktivní úprava vlasů a srsti

Pomocí výkonných interaktivních nástrojů pro úpravu vlasů a srsti můžete vytvářet realistické vlasy a srst pro vaše postavy.


Fyzikální vlastnosti a efekty

Prostředí umožňuje vytvářet vysoce realistické simulace tuhých či měkkých těles, tkanin a částic.


Pracovní postupy USD (Universal Scene Description)

Bleskurychlá práce

Postupy USD v aplikaci Maya umožňují načítat a upravovat obrovské datové sady během několika sekund.


Hladký import/export

Tato funkce umožňuje import dat USD jako nativních dat aplikace Maya a export nativních dat aplikace Maya jako dat USD.


Nenáročné náhledy

Pomocí okna pohledu hierarchie si můžete zobrazit rychlé náhledy struktur scén USD.


Nativní podpora USD

S daty USD lze pracovat přímo v běžných editorech aplikace Maya, jako jsou například Outliner, Editor atributů a Pole kanálů.


USD ve výřezu

Umožňuje prohlížet data USD nativně vedle dat aplikace Maya ve výřezu.


Bifrost procedurální USD

Pomocí vizuálního programování můžete procedurálně vytvářet a manipulovat s daty USD.


Open source a úplná přizpůsobitelnost

Modul plug-in Maya USD je k dispozici jako projekty s otevřeným zdrojovým kódem pro studia, která si ho mohou podle potřeby přizpůsobit.


3D animace

Rychlé přehrávání

V aplikaci Viewport 2.0 můžete rychleji kontrolovat animace a vytvářet méně náhledových animací s přehráváním v mezipaměti. (video: 12 s)


VYLEPŠENÍ

Unreal Live Link pro aplikaci Maya

Modul plug-in Unreal Live Link umožňuje v reálném čase streamovat data animací z aplikace Maya do aplikace Unreal. Ať už pracujete ve dvou ve virtuálním produkčním prostředí nebo vyvíjíte další hru, můžete nyní pracovat na položkách postav v aplikaci Maya a sledovat, jak se vámi provedené změny okamžitě projevují v aplikaci Unreal.


Editor času

Pomocí nedestruktivního klipového nelineárního editoru provedete detailní úpravy animace.


ENHANCED

Editor grafu

Křivky animace můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat pomocí grafického znázornění animace scény.


VYLEPŠENÍ

Sada nástrojů s modrou tužkou

Umožňuje průběžně vytvářet náčrtky póz, definovat pohybové oblouky, označovat záběry nebo přidávat ke scéně komentáře a poznámky.


Editor stínování

Umožňuje průběžně a přesně vizualizovat pohyb či polohu animovaných objektů.


Deformační efekty

Animaci postav a objektů vylepšíte účinnými deformačními efekty.


Nativní modul plug-in Motion Library

Přímo v aplikaci Maya získáte přístup k vysoce kvalitním datům zachyceného pohybu.


Rigování

Vytvoření postav

Postavy budou vypadat skutečně živě díky propracovaným kostrám, identifikátorům IK a deformátorům.


VYLEPŠENÍ

Propojení geometrie a kostí

Pomocí propojení geometrie a kostí můžete modelovaný povrch nenápadně spojit s kostrou.


Přenos animací na jiné cílové kostry

Animace mezi kostrami, které mají stejnou nebo jinou strukturu, lze snadno přenášet.


3D modelování

Polygonové modelování

3D modely vytvoříte pomocí geometrie založené na vrcholech, hranách a plochách.


Modelování NURBS

Umožňuje vytvářet 3D modely z geometrických primitiv a kreslených křivek.


Úpravy a sada nástrojů UV

Souřadnice UV textur pro polygonové, NURBS a úsekové povrchy zobrazíte a upravíte ve 2D pohledu.


Sada nástrojů pro sochání

Modely můžete sochat a tvarovat estetičtěji a intuitivněji.


Podpora OpenSubdiv

Díky interaktivním pracovním postupům můžete urychlit výkon.


3D vykreslování a stínování

Integrovaný vykreslovací modul Arnold

Nástroj Arnold Render View využijete k prohlížení změn scény v reálném čase, a to včetně osvětlení, materiálů a kamer.


Rendrování pomocí GPU a CPU

Software Arnold můžete využívat k rendrování pomocí CPU i GPU.


VYLEPŠENÍ

Standard Surface Shader

Umožňuje modelovat materiály, jako je automobilový lak, matné sklo a plast, a zobrazit náhledy rendrování ve výřezu.


Vývoj vzhledu pomocí funkce Hypershade

Vytvořením a propojením uzlů rendrování, například textur, materiálů a světel, vybudujete sítě se stíny.


VYLEPŠENÍ

Správa barev

Umožňuje zobrazit přesné náhledy konečných barev ve výřezu a v pohledu rendrování.


Grafika pohybu

Procedurální efekty MASH

Pomocí příkazu MASH můžete používat procedurální uzlové sítě ke tvorbě univerzálních animací návrhů pohybů.


3D typ

Budete moci vytvářet značky, létající loga, sekvence nadpisů a další projekty vyžadující text.


Propojení Adobe Live

Scénu lze současně zobrazit v aplikaci Maya i Adobe After Effects.


Integrace do produkčních řetězců

Python 3

Nyní je možné vytvářet skripty aplikace Maya a programovat moduly plug-in pomocí jazyka Python 3.


Možnosti přizpůsobení

Vzhled aplikace Maya si přizpůsobíte k práci tak, jak to bude vyhovovat vašemu produkčnímu řetězci.


Nástroje pro sestavy scén

S nimi můžete snadněji vytvářet rozsáhlé, složité světy a spravovat produkční komponenty jako samostatné prvky.