Hlavní funkce aplikace Maya Creative

Software Maya Creative obsahuje výkonné nástroje pro modelování, animace a rendrování, které posouvají vaše kreativní možnosti v oblasti filmové, televizní nebo herní produkce.

Žralok s velkýma očima, který plave nad malou rybou

Nástroje pro 3D animaci

Pomocí animačních nástrojů, se kterými se umělcům příjemně pracuje, lze animovat a rigovat postavy a předměty.

Nástroje pro 3D modelování

Pomocí promyšlených nástrojů pro 3D modelování můžete vytvářet složité postavy, rekvizity a celé světy.

Integrované rendrování

Pomocí integrovaného rendrovacího modulu Arnold můžete maximalizovat výkon u těch nejsložitějších projektů.

Rychlé přehrávání

Díky menšímu počtu přehrávání ve vyrovnávací paměti budete moci animace prohlížet rychleji.

Vytváření postav

Pomocí složitých koster, rutin IK a deformátorů vytvoříte realistické pohyby postav.

Editor času

Mezi pohledy na úrovni klipu a detaily na úrovni klíče se můžete pohybovat pomocí intuitivního nelineárního editoru založeného na klipech.

Další funkce aplikace Maya Creative

3D animace a rigování

Přehrávání ve vyrovnávací paměti

Přehrávání ve vyrovnávací paměti ukládá animace do paměti, abyste rychle viděli změny, aniž byste museli animace přehrávat.


Editor času

Mezi pohledy na úrovni klipu a detaily na úrovni klíče se můžete jednoduše pohybovat pomocí intuitivního nelineárního editoru založeného na klipech. Editor času definuje časování animace, což vám umožní experimentovat s kombinacemi a variacemi prvků ve scéně.


VYLEPŠENÍ

Editor grafu

Křivky animace můžete vytvářet, zobrazovat a upravovat pomocí grafického znázornění animace scény.


Editor stínování

Pomocí obrázků, které odrážejí vaše animace lze v průběhu času vizualizovat pohyby a polohy animovaných objektů.


Vytváření postav

Pomocí složitých koster, rutin IK a deformátorů vytvoříte uvěřitelné akce postav.


VYLEPŠENÍ

Sada nástrojů s modrou tužkou

Pomocí nástrojů kreslení s modrou tužkou můžete ve výřezu vytvářet 2D výkresy a poznámky.


VYLEPŠENÍ

Propojení geometrie a kostí

Několika kliknutími můžete propojit modelované povrchy s kostrou.


Přenos animací na jiné cílové kostry

Animace mezi kostrami, které mají stejnou nebo jinou strukturu, lze jednoduše přenášet.


3D modelování

Editor UV

Pomocí intuitivních nástrojů a funkcí můžete rychle vytvářet a upravovat UV topologii.


Sada nástrojů pro sochání

Pomocí nástrojů, se kterými se umělcům dobře pracuje, můžete modely upravovat na detailní úrovni.


Modelování NURBS

Pomocí geometrických primitiv a kreslených křivek lze vytvářet detailní 3D modely.


Polygonové modelování

Jedinečné 3D modely vytvoříte pomocí geometrie založené na vrcholech, hranách a plochách.


Podpora OpenSubdiv

Podpora umožňuje přesnou a rychlou práci s vysoce věrným znázorněním modelu.


3D rendrování a stínování

Integrovaný rendrovací modul Arnold

Nástroj Arnold Render View využijete k prohlížení změn v reálném čase, a to včetně osvětlení, materiálů a kamer.


VYLEPŠENÍ

Standard Surface Shader

Pomocí jednoduchého nástroje pro stínování povrchů lze modelovat materiály, jako je matované sklo, plast nebo autolak.


Vývoj vzhledu pomocí funkce Hypershade

Překrásná vykreslení vzniknou vytvořením, úpravou a propojením uzlů rendrování, jako jsou textury, materiály, světla, rendrovací pomůcky a speciální efekty.


Pracovní postupy USD

Bezproblémový import a export

Tato funkce umožňuje import dat USD jako nativních dat aplikace Maya a export nativních dat aplikace Maya jako dat USD.


Nenáročné náhledy

Pomocí okna pohledu hierarchie si můžete zobrazit rychlé náhledy struktur scén USD.


Nativní podpora USD

S daty USD lze pracovat přímo v běžných editorech, jako jsou například Outliner, Editor atributů a Pole kanálů.


Data USD ve výřezu

Umožňuje prohlížet data USD nativně vedle dat ve výřezu.


Grafika pohybu

Procedurální efekty MASH

Překrásné grafiky pohybu vytvoříte pomocí procedurální uzlové sítě MASH.


3D typ

Pomocí polygonového textu navrhnete poutavé značky, loga, sekvence nadpisů a další prvky.