Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Co je nového v aplikaci Inventor 2018

Nové funkce v aplikaci Inventor® 2018 vylepšují konstrukční pracovní postupy vyšším výkonem, rozšířenou spoluprací a novými profesionálními nástroji pro navrhování a modelování.

 • Definice založené na modelu

  Pomocí 3D poznámek můžete do 3D modelu přidávat kóty tolerance, poznámky a další konstrukční detaily. (video: 2:13 min)

 • Nejlepší nápady pro aplikaci Inventor

  Díky uživatelským připomínkám na webu Inventor Ideas můžeme každou verzi aplikace Inventor aktualizovat a vylepšovat. (video: 2:01 min)

 • Vylepšený výkon

  Práce s grafikou byla zrychlena a velké soubory se otevírají kratší dobu. To vše urychluje proces navrhování.
  (video: 1:21 min)

 • Vylepšená podpora souborů pomocí funkce AnyCAD

  Funkce AnyCAD rozšiřuje podporu souborů. Také umožňuje dopřednou kompatibilitu pro aplikaci Inventor 2017 až 2018.
  (video: 2:20 min)

Další funkce

Návrh a modelování výrobku

 • Generátor tvaru

  Špičkové návrhy vytvoříte již během několika minut.
  (video: 1:59 min)

 • Parametrické modelování

  Ve skicách lze při kreslení vytvářet parametry a velikost 3D objektů dynamicky měnit. Soustřeďte se jen na návrh, ne na rozhraní aplikace. (video: 3:17 min)

 • Modelování sestav

  Během několika kroků sestavíte model dohromady. (video: 2:43 min)

 • Tvorba výkresů

  Během chvilky vytvoříte přehledné, přesné a podrobné výkresy. (video: 2:53 min)

Spolupráce a automatizace návrhu

 • Export do formátu 3D PDF

  Funkce umožňuje vytvářet 3D dokumentaci obohacenou o vizuální a produktové informace, které si každý zobrazí.
  (video: 2:08 min)

 • Práce s nenativními daty

  Zachování asociativního propojení na nenativní data CAD. (video: 2:46 min)

 • Automatizovaný návrh rámu

  Rychlý návrh a test rámové konstrukce. (video: 2:11 min)

 • Elektromechanický návrh

  Propojení dat aplikace Inventor a aplikace AutoCAD Electrical. (video: 2:31 min)

Modelování

 • Flexibilní modelování

  Pro každou úlohu při parametrickém, volném i přímém modelování použijete ten správný nástroj.

 • Přímé modelování

  Pomocí funkce Tlačit/táhnout v importované geometrii posunete a otočíte prvek nebo změníte jeho velikost a měřítko.

 • Volné modelování

  Tvar návrhu volně vyřežete přesouváním bodů, hran a ploch.

 • Návrh mechanické koncepce a rozvržení

  Soubory DWG™ můžete přímo otevřít v aplikaci Inventor a použít je jako základ pro 3D model.

 • Návrh plastových součástí

  Pomocí specializovaných nástrojů v aplikaci Inventor navrhnete a zanalyzujete plastové součásti.

 • Navrhování plechových součástí

  V tomto prostředí navrhnete složité plechové produkty, které budou vyhovovat standardům vaší společnosti.

Automatizace

 • Automatizovaná konfigurace produktu

  Složité konfigurace výrobků lze snadno nastavit a rozmístit.

 • Automatizace návrhu součástí a sestav

  Pomocí definovaných parametrů proměnných vytvoříte opakovaně použitelné konfigurovatelné součásti, prvky nebo sestavy.

 • Generátory a kalkulátory komponent

  Pomocí integrovaných kalkulátorů můžete doplnit návrh o běžné spoje, například svary, svorky a lisovaná uložení.

 • Automatizovaný návrh trubek a potrubí

  Pomocí kombinace automatizovaných nástrojů a plně ovladatelných funkcí navrhování v aplikaci Inventor vytvoříte rozmanitá vedení potrubí.

Interoperabilita

 • Revidování 3D návrhů přes cloud

  Odlehčené verze 3D návrhů můžete přes cloud sdílet.

 • Interoperabilita desek tištěných spojů

  Elektronické a strojírenské návrhy lze integrovat do jedné, ucelené definice výrobku.

 • Interoperabilita s BIM

  K dispozici jsou nástroje speciálně vytvořené k přípravě 3D modelů pro použití v systémech BIM.

  Více informací (angličtina)

 • Správa dat

  Robustní funkce vyhledávání usnadňuje hledání souborů a jejich rychlé kopírování pro použití v novém nebo odvozeném návrhu.

Simulace a vizualizace

 • Rozložené zobrazení a animace

  Rozložené zobrazení a animace složitých sestav můžete použít v dokumentacích k produktům, příručkách a pokynech k sestavení.

 • Dynamická simulace

  Použitím sil vyhodnotíte pohyby, rychlosti a zrychlení návrhů.

 • Pevnostní analýza

  V libovolné fázi můžete spouštět rychlou kontrolu součástí a provádět hloubkovou analýzu celého výrobku.

 • Vizualizace a rendrování

  Pomocí nástrojů vizualizace a rendrování ukážete, jak bude výrobek vypadat.