Hlavní funkce aplikace Inventor

Obrázek návrhu průmyslového stroje v aplikaci Inventor

Parametrické modelování

Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se při vytváření a úpravách 3D modelů můžete soustředit na projekt

Modelování sestav

Podívejte se, jak si váš návrh povede na úrovni sestavy a jak do ní zapadne

Tvorba výkresů

Během chvilky vytvoříte přehledné, přesné a podrobné výkresy pro výrobu

Spolupráce se sdíleným pohledem

S klíčovými zainteresovanými stranami můžete spolupracovat na návrzích z libovolného zařízení

Práce s daty z jiných aplikací

Návrhy vytvořené v jiných systémech CAD otevřete přímo a bez nutnosti převodu

Interoperabilita s BIM

V rámci spolupráce na projektech BIM můžete načítat a upravovat data aplikace Revit

Konfigurace návrhů

Rychlým vytvářením nových konfigurací návrhů urychlíte 3D modelování

Automatizovaný návrh rámové konstrukce

3D modely návrhů svařovaných rámových konstrukcí můžete rychle vytvářet a simulovat

Plechové součásti

Návrh a příprava složitých plechových produktů pro strojírenství

Definice založené na modelu

Zahrnutí výrobních informací do 3D modelu pro následné aplikace

Obsahové centrum

Výběr standardních součástí z rozsáhlé uživatelské knihovny

Generátor tvaru

Špičkové návrhy vytvoříte již během několika minut

Novinky v aplikaci Inventor 2023

Nejnovější verze 3D CAD aplikace Autodesk® Inventor® obsahuje uživateli vyžádané aktualizace a vylepšení, která pomáhají spravovat proces navrhování, urychlit propojené pracovní postupy a omezit počet opakujících se úkonů.

Nové funkce aplikace Inventor 2023

Interoperabilita s aplikací Fusion 360

Interoperabilita nabízí možnost rychlého použití pracovních postupů mezi aplikacemi Inventor a Fusion 360 včetně generativního návrhu, simulace, elektroniky a výroby. (video: 1:10 min)


Vylepšení výměny dat s aplikací Revit

Díky vylepšené bezproblémové interoperabilitě BIM (Building Information Modelling) a MCAD (Mechanical CAD) můžete bezpečně sdílet data mezi aplikací Revit pro navrhování budov a aplikací Inventor. (video: 48 s)


Vylepšení modelování součástí

Díky novému příkazu Značka, vylepšením exportu plechových dílů a podpoře tolerance kót v dalších funkcích budete moci lépe připravovat návrhy na výrobu.  (video: 55 s)


Vylepšené modelování sestav

K dispozici je nyní větší kontrola nad rozpiskou a správou tolerancí. Vylepšení zahrnují také zvýšení výkonu a produktivity při práci s grafikou a velkými sestavami. (video: 54 s)


Vylepšení dokumentace

Díky lepšímu vytváření pohledů, definic založených na modelu a 3D poznámek získáte jasnější představu o tom, jak se váš návrh dostane do výroby. (video: 55 s)


Další funkce aplikace Inventor

Návrh výrobků

Parametrické modelování

Díky vazbám náčrtu, kótám a inteligentním vzorcům parametrů můžete určovat záměr návrhu modelu. (video: 3:01 min)


Modelování sestav

Vhodnost a funkčnost sestav lze posuzovat a při vytváření vztahů mezi komponentami kontrolovat i kolize. (video: 2:43 min)


Tvorba výkresů 

V aplikaci Inventor nebo AutoCAD lze pro účely výroby rychle vkládat vhodné pohledy a poznámky do výkresů. (video: 3:07 min)


Spolupráce

Spolupráce se sdíleným pohledem

Svůj návrh můžete sdílet pomocí bezpečného webového odkazu, který lze otevřít v libovolném zařízení, aby jej bylo možné kontrolovat, připomínkovat a komentovat. (video: 2:23 min)


Práce s daty z jiných aplikací

Při otevírání 3D modelů, které byly vytvořeny a uloženy v jiných aplikacích CAD, budou asociativní propojení zachovány. (video: 1:57 min)


Interoperabilita s BIM 

Interoperabilita umožňuje tvorbu zjednodušených 3D reprezentací produktů spolu s požadovanými metadaty a klasifikacemi produktů, které lze používat v projektech BIM. (video: 2:27 min)


Automatizace navrhování

Konfigurace návrhů 

Své technické znalosti využijete v přizpůsobitelné formě k rychlé konfiguraci nových návrhů využívajících modul iLogic. (video: 2 min)


Automatizovaný návrh rámové konstrukce 

Pomocí automatických nástrojů vytvoříte svařované rámové konstrukce a provedete jejich simulaci s využitím nosníkových prvků. (video: 2:23 min)


Plechové součásti 

Pomocí možností pro standardní ohyby vytvoříte návrhy plechových součástí, které lze následně použít k vytvoření přesných rozvinů pro výrobu. (video: 1:42 min)


Modelování

Definice založené na modelu 

Pro další aplikace můžete vkládat 3D kóty, poznámky a tolerance kót přímo do 3D modelu. (video: 2:10 min)


Obsahové centrum 

Z knihoven standardního a upravitelného obsahu můžete vybírat nosníky, šroubové spoje, ozubená kola, vačky, řemeny a pružiny. (video: 2:15 min)


Generátor tvaru 

Návrhy lze dodatečně optimalizovat pomocí nástrojů, které vám pomohou najít ve 3D modelu vysoké a nízké koncentrace napětí. (video: 2:16 min)


Flexibilní modelování 

Pro každou úlohu při parametrickém, volném i přímém modelování použijete ten správný nástroj.


Přímé modelování 

Pomocí funkce Tlačit/táhnout v importované geometrii posunete a otočíte prvek nebo změníte jeho velikost a měřítko.


Volné modelování 

Tvar návrhu volně vyřežete přesouváním bodů, hran a ploch.


Návrh mechanické koncepce a rozvržení 

Soubory DWG™ můžete přímo otevřít v aplikaci Inventor a použít je jako základ pro 3D model.


Generátory a kalkulátory komponent 

Pomocí integrovaných kalkulátorů můžete doplnit návrh o běžné spoje, například svary, svorky a lisovaná uložení.


Navrhování trubek a potrubí 

Pomocí kombinace automatizovaných nástrojů a plně ovladatelných funkcí navrhování v aplikaci Inventor vytvoříte rozmanitá vedení potrubí.


Propojení dat

Interoperabilita desek tištěných spojů 

Elektronické a strojírenské návrhy lze integrovat do jedné, ucelené definice výrobku.


Správa dat 

Vývoj produktů urychlíte pomocí nástrojů, které spravují data, sledují revize a zlepšují spolupráci.

Více informací (angličtina)


Simulace a vizualizace

Dynamická simulace 

Použitím sil vyhodnotíte pohyby, rychlosti a zrychlení návrhů.


Pevnostní analýza 

V libovolné fázi můžete spouštět rychlou kontrolu součástí a provádět hloubkovou analýzu celého výrobku.


Rozložená zobrazení a animace 

Rozložené zobrazení a animace složitých sestav můžete použít v dokumentacích k produktům, příručkách a pokynech k sestavení.