• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Software 3D CAD pro strojírenské navrhování

Software Inventor® pro 3D CAD modelování a navrhování výrobků. Přečtěte si podrobnější informace o modelování, navrhování, rendrování a simulaci v aplikaci Inventor.

Modelování výrobků

 • Generátor tvaru

  Špičkové návrhy vytvoříte již během několika minut. (video: 1:59 min)

 • Parametrické modelování

  Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní se při vytváření a úpravách 3D modelů můžete soustředit na projekt. (video: 2:33 min)

 • Modelování sestav

  Podívejte se, jak si váš návrh povede na úrovni sestavy a jak do ní zapadne. (video: 2:43 min)

 • Tvorba výkresů

  Během chvilky vytvoříte přehledné, přesné a podrobné výkresy pro výrobu. (video: 3:07 min)

Spolupráce a automatizace návrhu

 • Spolupráce se sdíleným pohledem

  Na modelech nebo návrzích lze spolupracovat online. V prohlížeči od společnosti Autodesk může sdílené pohledy kdokoli revidovat a komentovat. (video: 2:23 min)

 • Práce s daty z jiných aplikací

  Zachování asociativního propojení na CAD data z jiných aplikací. (videofilm: 2:45 min)

 • Automatizovaný návrh rámu

  Rychlý návrh a test rámové konstrukce. (video: 2:10 min)

 • Automatizace návrhu

  Aktivace rychlých změn konfigurací sestav pomocí modulu iLogic. (video: 2:00 min)

Modelování

 • Plechová součást

  Návrh a příprava složitých plechových produktů pro strojírenství. (video: 1:42 min)

 • Definice založené na modelu

  Zahrnutí výrobních informací do 3D modelu pro následné aplikace. (video: 2:10 min)

 • Obsahové centrum

  Výběr standardních součástí z rozsáhlé uživatelské knihovny.

 • Interoperabilita s BIM

  Převod konfigurovatelných 3D CAD modelů na objekty BIM.

 • Flexibilní modelování

  Pro každou úlohu při parametrickém, volném i přímém modelování použijete ten správný nástroj.

 • Přímé modelování

  Pomocí funkce Tlačit/táhnout v importované geometrii posunete a otočíte prvek nebo změníte jeho velikost a měřítko.

 • Volné modelování

  Tvar návrhu volně vyřežete přesouváním bodů, hran a ploch.

 • Návrh mechanické koncepce a rozvržení

  Soubory DWG™ můžete přímo otevřít v aplikaci Inventor a použít je jako základ pro 3D model.

 • Návrh plastových součástí

  Pomocí specializovaných nástrojů v aplikaci Inventor navrhnete a zanalyzujete plastové součásti.

 • Generátory a kalkulátory komponent

  Pomocí integrovaných kalkulátorů můžete doplnit návrh o běžné spoje, například svary, svorky a lisovaná uložení.

 • Navrhování trubek a potrubí

  Pomocí kombinace automatizovaných nástrojů a plně ovladatelných funkcí navrhování v aplikaci Inventor vytvoříte rozmanitá vedení potrubí.

Propojení dat

 • Interoperabilita desek tištěných spojů

  Elektronické a strojírenské návrhy lze integrovat do jedné, ucelené definice výrobku.

 • Správa dat

  Robustní funkce vyhledávání usnadňuje hledání souborů a rychlé kopírování souborů návrhů. Připojuje se k úložišti Vault (součást sady Product Design & Manufacturing Collection).

Simulace a vizualizace

 • Rozložené zobrazení a animace

  Rozložené zobrazení a animace složitých sestav můžete použít v dokumentacích k produktům, příručkách a pokynech k sestavení.

 • Dynamická simulace

  Použitím sil vyhodnotíte pohyby, rychlosti a zrychlení návrhů.

 • Pevnostní analýza

  V libovolné fázi můžete spouštět rychlou kontrolu součástí a provádět hloubkovou analýzu celého výrobku.

 • Vizualizace a rendrování

  Pomocí nástrojů vizualizace a rendrování ukážete, jak bude výrobek vypadat.