• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

SADA NÁSTROJŮ AUTOCAD PLANT 3D

NYNÍ SOUČÁSTÍ APLIKACE AUTOCAD

Vytvářejte pomocí speciální sady nástrojů pro návrh výrobních závodů a inženýrství schémata P&ID a začleňte je do 3D modelu návrhu výrobního závodu.

Funkce sady nástrojů AutoCAD Plant 3D

 • Spolupráce prostřednictvím cloudu

  Sdílejte projekty a pozvěte ostatní ke spolupráci.

 • Podpora instrumentace

  Umisťujte přístrojové vybavení přímo z palety nástrojů Instrumentace stejným způsobem jako komponenty potrubí.

 • Zálohování projektů

  Jednoduše můžete vytvořit místní záložní kopii svého projektu.

 • Funkce hledání ve Správci projektu

  Rychle najděte projektové soubory s návrhy.

 • Vylepšení aplikace Vault

  Lepší integrace se softwarem Vault pro správu dat.

 • Vylepšení izometrie

  Nástroje zlepšují reprezentaci šikmých čar v izometrii potrubí.

 • Vylepšení výkonu 3D grafiky

  Sada nástrojů naplno využívá hardwarové akcelerace, díky čemuž je rychlejší a výkonnější.

 • Zjednodušené pracovní postupy

  Mnoho projektových příkazů je dostupných kliknutím pravým tlačítkem ve Správci projektu. Tím se zjednodušují různé pracovní postupy, například úpravy specifikací potrubí.

 • P&ID Painter

  Barevně rozliší čáry a komponenty podle hodnoty vlastnosti.

 • Diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií řízené podle specifikace

  Kontrolujte konzistenci specifikace potrubí v diagramech potrubních sítí a rozvodných technologií.

 • Vylepšení spojnic mimo stránky v diagramech potrubních sítí a rozvodných technologií

  Podpora konzistence dat v diagramu potrubní sítě a rozvodných technologií pro linie procesů a rozvodných technologií. 

 • Ověření dat P&ID

  Schéma P&ID a model v sadě nástrojů AutoCAD Plant 3D jsou těsně integrovány.

Další funkce

Návrh diagramu potrubní sítě a rozvodných technologií

 • Rychlé kreslení diagramu potrubní sítě a rozvodných technologií

  Kontextové příkazy aplikace AutoCAD usnadňují kreslení diagramů potrubních sítí a rozvodných technologií.

 • Knihovny standardních symbolů

  Reprezentace symbolů jsou viditelné na paletách nástrojů, kde jsou uspořádány podle typu. K dispozici jsou symboly standardů PIP, ISA, JIS a ISO/DIN.

 • Formáty štítků a zpráv odpovídající projektovým standardům

  Vytvářejte a upravujte štítky a popisky tak, aby splňovaly projektové standardy.

 • Ověřování dat

  Rychle identifikujte možné chyby. Nástroj kontroluje konzistenci dat v diagramech potrubních sítí a rozvodných technologií podle uživatelsky definovaných pravidel.

 • Import a export dat diagramů potrubních sítí a rozvodných technologií

  Diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií můžete aktualizovat pomocí technických dat z aplikace Excel. Použijte aktualizace dat pro výstup ve zprávách.

 • Norma ISO 15926

  AutoCAD P&ID používá normu ISO 15926. Přečtěte si dokument white paper, ve kterém o této normě naleznete další informace.

Vytváření ortografických výkresů

 • Parametrické modelování zařízení

  Parametrické definice zařízení pomáhají modelovat rychleji.

 • Konstrukční modelování

  Rozvrhněte ocelové schodiště, žebříky a zábradlí pomocí standardních ocelových profilů. K dispozici jsou katalogy ocelových profilů podle norem AISC, CISC a DIN.

 • Výpočet hmotnosti a těžiště

  Zjistěte, kde se nachází těžiště potrubí složeného z jednotlivých komponent potrubí a kombinací komponent.

 • Rozpisky

  Přidávejte k ortografickým výkresům tabulky rozpisek a připojené poznámky. Podle potřeby přizpůsobte formáty tabulek pro konkrétní projekty.

 • Import modelů zařízení aplikace Inventor

  Využijte funkce pro inteligentní integraci zjednodušených modelů aplikace Inventor a připojení potrubí.

 • Modelování potrubí s pevnou délkou

  Rychle umisťujte potrubí a vytvářejte podrobné výkazy materiálu. Podporovány jsou katalogy potrubí AWWA, BPE a další.

Tvorba izometrie potrubí

 • Vícecestné ventily

  Začleňte do svého modelu vícecestné ventily.

 • Tažené ohýbané potrubí

  Vytvořte jednoduché potrubí pomocí taženého ohýbaného potrubí.

 • Izometrické referenční kóty

  Zobrazte izometrické kóty v extrahované izometrii.

 • PCF pro potrubí

  Vytvořte potrubí z izometrického souboru PCF.