Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zahrnuté sady nástrojů

Rychlejší a přesnější práce díky specializovaným sadám nástrojů

Aplikace AutoCAD® obsahuje specifické funkce a knihovny pro různá odvětví – pro architekturu, strojírenské návrhy, návrhy elektroinstalace a mnohem více.

Dokončete návrh za zlomek času. Automatizujte běžné akce, například vkládání dveří, generování rozpisek nebo tvorbu návrhů logických obvodů PLC. Využijte více než 750 000 inteligentních objektů a součástí prostřednictvím oborových knihoven.

Sada nástrojů Architecture

Přidá funkce pro architektonické výkresy, dokumentaci a výkazy a pro automatizaci úkolů kreslení.

 • Vytvářejte půdorysy, řezy, pohledy a další výkresy návrhu budovy pomocí specializovaných nástrojů.
 • Další funkce zahrnují stěny, dveře a okna.
 • K dispozici je více než 8 000 inteligentních architektonických objektů a stylů podporujících druhé vydání standardu AIA, BS1192 DIN 276, dlouhý formát ISYBAU, krátký formát ISYBAU a standardy hladin STLB.

Hlavní funkce:

 • Architektonická rekonstrukce

  Zrychlení navrhování a realizace rekonstrukce

 • Stěny, dveře a okna

  Vytvářejte dokumenty a výkresy pomocí prvků s realistickým chováním a konstrukcí.

 • Návrh a dokumentace

  Tvořte pomocí komponentů detailů a nástrojů pro tvorbu klíčových poznámek.

Sada nástrojů Electrical

Přidá funkce pro návrh elektroinstalace, které usnadňují vytváření a úpravu elektrických řídicích systémů a zpracování příslušné dokumentace.

 • Vytvářejte rozvržení panelů, schematické diagramy a další elektrotechnické výkresy pomocí specializovaných nástrojů.
 • Používejte konzistentní projektové normy s výkresy uspořádanými podle projektů.
 • Obsahuje knihovnu více než 65 000 inteligentních elektrotechnických symbolů podporujících standardy AS, GB, IEC, IEC-60617 JIC, JIS, NFPA a IEEE.

Hlavní funkce:

 • Automatické generování sestav

  Generování a aktualizace uživatelských sestav.

 • Číslování vodičů a označování komponent

  Omezte výskyt chyb pomocí automatického číslování vodičů a označování komponent popisky.

 • Křížové odkazy na vinutí a kontakt

  Sledujte nadřazené a podřazené kontakty v reálném čase.

Sada nástrojů Map 3D

Začleňuje topologii GIS do aplikace AutoCAD, aby bylo možné používat a spravovat data CAD a GIS pro plánování, návrh a správu dat.

 • Vytvářejte, spravujte a poskytujte mapování a souřadnice GIS v kreslicím prostředí aplikace AutoCAD.
 • Pomocí nástrojů založených na úlohách spravujte data GIS a přiřaďte je k datům návrhu.
 • Získejte přímý přístup k prostorovým datům uloženým v souborech, databázích a webových službách.
 • Používejte standardní schémata dat, automatizované pracovní postupy a šablony zpráv pro moduly Electric North America, Electric Europe, Water, Wastewater a Gas.

Hlavní funkce:

 • Přístup k prostorovým datům pomocí technologie FDO

  Pracujte s daty z různých formátů CAD a GIS a souřadnicových systémů.

 • Přímé úpravy geoprostorových dat

  Pomocí standardních příkazů aplikace AutoCAD můžete upravovat data ze zdrojů dat GIS, například ESRI SHP a dalších.

 • Použití oborových modelů

  Pomocí standardních modulů aplikace můžete efektivně spravovat širokou řadu infrastrukturních systémů.

Sada nástrojů Mechanical

Přidá knihovnu normalizovaných součástí a nástroje, které vám pomohou vytvořit a upravit strojírenské návrhy pro výrobu a zpracovat příslušnou dokumentaci.

 • Automatizujte technické strojírenské úlohy, například generování strojírenských součástí, kótování a tvorbu rozpisek.
 • Vytvářejte součásti, sestavy a jiné výkresy pro návrh produktu pomocí specializovaných nástrojů.
 • K dispozici je více než 700 000 inteligentních výrobních součástí, funkcí a symbolů, které podporují standardy ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN a GB.

Hlavní funkce:

 • Správa hladin

  Skupiny hladin můžete izolovat a obnovovat a také pro ně určovat typy a tloušťky čar.

 • Skryté čáry

  Geometrie se aktualizuje automaticky, když dojde ke změnám. Minimalizuje se ruční překreslování.

 • Více než 700 000 normalizovaných součástí a prvků

  Pomocí normalizovaných komponent vytvoříte přesné výkresy.

Sada nástrojů MEP

Přidá funkce, které vám pomohou vytvořit koncept a návrh stavebních systémů TZB a zpracovat příslušnou dokumentaci v prostředí aplikace AutoCAD.

 • Vytvářejte přesnou stavební dokumentaci návrhů systémů TZB.
 • Pomocí nástrojů založených na úlohách vytvářejte výkresy TZB pro stavební systémy.
 • K dispozici je více než 10 500 inteligentních objektů TZB podporujících druhé vydání standardu AIA, BS1192 Descriptive, BS1192 – AUG verze 2, DIN 276, dlouhý formát ISYBAU, krátký formát ISYBAU a standardy hladin STLB.

Hlavní funkce:

 • Pracovní prostory sady nástrojů MEP

  Prostředí pracovních prostorů zahrnují individuální palety a doménově specifické pásy karet, což pomáhá optimalizovat úkoly v rámci pracovních postupů.

 • Dokumentace

  Vylepšete vzhled své dokumentace a dosáhněte vyšší produktivity při kreslení.

 • Převod bloků aplikace AutoCAD

  Využijte dávkový převod jednoho nebo více bloků a symbolů. (videofilm: 1:55 min.)

Sada nástrojů Plant 3D

Přidá funkce, které vám pomohou vytvářet diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií a začlenit je do 3D návrhů výrobních závodů.

 • Vytvářejte a sdílejte izometrii, ortografická data a rozpisky.
 • Vytvářejte schematické diagramy, rozvržení výrobních závodů a další výkresy pro návrh výrobních závodů pomocí specializovaných nástrojů.
 • Obsahuje knihovnu více než 400 inteligentních objektů závodů, jako jsou například šablony zařízení, podpůrné šablony a konstrukční prvky podporující 40 standardů, včetně ANSI a DIN.

Hlavní funkce:

 • Rychlé kreslení diagramu potrubní sítě a rozvodných technologií

  Kontextové příkazy aplikace AutoCAD usnadňují kreslení diagramů potrubních sítí a rozvodných technologií. (videofilm: 58 s)

 • Rychlé modelování výrobního závodu ve 3D

  Rychle vytvářejte 3D modely výrobních závodů pomocí parametrického modelování zařízení, knihoven konstrukčních ocelí a projektových specifikací potrubí s využitím katalogů potrubí podle oborových norem. (videofilm: 1:26 min)

 • Tvorba a úpravy ortografických výkresů potrubí

  Extrahujte ortografické výkresy potrubí přímo z 3D modelu a aktualizujte je během aktualizací 3D modelu.

Sada nástrojů Raster Design

Přidá nástroje pro převod rastrových obrázků, které vám pomohou převádět obrázky na objekty ve formátu DWG™. Naskenované výkresy můžete upravovat ve známém prostředí aplikace AutoCAD.

 • Z obrázků můžete odstranit skvrny, narovnat je, převrátit nebo i vyretušovat.
 • Využijte standardních příkazů aplikace AutoCAD u rastrových oblastí a primitiv. Snadno vymažte rastrové obrázky, čáry, oblouky a kruhy.
 • Vytvořte z rastrových obrázků čáry a křivky a převeďte rastrové soubory na vektorové výkresy.
 • Zobrazujte a analyzujte geografické snímky v aplikaci Civil 3D pro stavebnictví a v sadě nástrojů Map 3D.

Hlavní funkce:

 • Úpravy a čištění obrázků

  Z obrázků můžete odstranit skvrny, narovnat je, převrátit nebo i vyretušovat.

 • Manipulace s entitami rastru (Raster Entity Manipulation, REM)

  Využijte standardních příkazů aplikace AutoCAD u rastrových oblastí a primitiv. Snadno vymažte rastrové obrázky, čáry, oblouky a kruhy.

 • Nástroje pro převod na vektory

  Vytvořte z rastrových obrázků čáry a křivky a převeďte rastrové soubory na vektorové výkresy.

Mobilní aplikace AutoCAD

Využívejte výkonné nástroje aplikace AutoCAD, ať jste kdekoli.

 • Prohlížejte, vytvářejte upravujte a sdílejte výkresy aplikace AutoCAD na mobilních zařízeních – kdykoli a kdekoli.
 • I přímo v terénu můžete pracovat s nejnovějšími výkresy.
 • Získávejte aktualizace v reálném čase.

Hlavní funkce:

 • Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

  Uložte si výkresy (včetně externích referencí) z desktopové aplikace AutoCAD pro prohlížení a úpravy ve webové a mobilní aplikaci. (videofilm: 2:13 min.)

 • Připojení ke cloudovým úložištím

  Přistupujte k libovolnému souboru DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.

 • Práce offline

  Navrhujte a kreslete bez připojení k internetu a synchronizujte svou práci později.

Webová aplikace AutoCAD

Pracujte s aplikací AutoCAD z libovolného počítače.

 • Prohlížejte si, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD.
 • Pracujte s nejnovější verzí výkresů, ať jste kdekoli.
 • Získávejte aktualizace v reálném čase.

Hlavní funkce:

 • Úpravy a vytváření výkresů online

  Upravujte ve výkresech geometrii a vybírejte, přesouvejte a otáčejte objekty a měňte jejich měřítko pomocí pásu karet nebo příkazového řádku. (videofilm: 2:05 min.)

 • Příkazový řádek

  Příkazový řádek je snadno přístupný, protože je dokovaný v levém dolním rohu oblasti výkresu, a zobrazuje výzvy, možnosti a zprávy.

 • Intuitivní uživatelské rozhraní

  Získejte přístup ke snadno použitelným nástrojům na kreslení a spravujte pohledy, vlastnosti a hladiny. Ostré ikony a moderní modré rozhraní pomůžou snížit únavu očí.

Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD
Chráněno Zásadami ochrany soukromí a Podmínkami služby společnosti Google a služby reCAPTCHA.
Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD

UPOZORNĚNÍ:

Pro váš operační systém není zkušební verze ke stažení k dispozici.
Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD

Vyberte zkušební verzi

Který produkt byste chtěli vyzkoušet?

Vyzkoušejte si AutoCAD, AutoCAD for Mac nebo libovolnou specializovanou sadu nástrojů AutoCAD a zjistěte, jak mohou urychlit vaši práci. Při pořízení předplatného získáte vše dohromady, zkušební verze je však nutné stáhnout samostatně.
Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD

Zde je několik věcí, které je třeba vědět před zahájením stahování:

DOSTUPNÉ PLATFORMY

  Zobrazit systémové požadavky

  VELIKOST SOUBORU ZKUŠEBNÍ VERZE (odhadované maximum)

  4 GB

  DOPORUČENO

  Připojení k internetu 10 Mb/sVypněte všechny aktivní aplikace včetně antivirového softwaru

  POTŘEBUJETE NÁPOVĚDU?

  Získat další tipy k úspěšnému stahování


  Potřebujete jenom zobrazit soubor?

  Software není nutné stahovat.
  Získejte bezplatný nástroj pro otevírání a prohlížení souborů.
  Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD

  Začínáme

  Tento software budu používat jako:

  Spustit zkušební verzi

  Získejte plný přístup ke všem funkcím na 30 dní zdarma.

  Operační systém:

  Zvolte operační systém:

  Tento software nemusí být kompatibilní s vaším operačním systémem, ale můžete si jej stáhnout za účelem instalace do jiného počítače.

  Zvolte si svůj jazyk:

  Máme pro vás skvělou zprávu

  Společnost Autodesk poskytuje software pro studenty a lektory po celém světě. Bezplatný přístup ke vzdělání je určen pouze pro vzdělávací účely. K využití za účelem zisku je třeba mít placené předplatné.

  Získejte ověřený přístup k produktům společnosti Autodesk pro vzdělávací účely

  Potvrďte již dnes svou způsobilost pomocí identifikátoru SheerID.

  Stáhněte si Fusion 360 pro osobní, nekomerční používání

  Získejte bezplatnou omezenou verzi aplikace Fusion 360 pro nekomerční projekty v domácím prostředí.

  Potřebujete plnou funkčnost softwaru?

  Zvolte „Komerční uživatel“ a získejte bezplatnou 30denní zkušební verzi aplikace Fusion 360.

  Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD

  Phone number verification

  To help verify your account, a unique code will be sent to your phone.

  Enter phone number

  Please enter a valid phone number.

  Select verification method

  VOICE (CALL) SMS (TEXT)

  Enter code sent to phone number ending with Resend

  Code is valid for 10 minutes VERIFY

  Code is incorrect, please retry.

  Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD

  Řekněte nám o vaší společnosti:

  Všechna pole jsou povinná, pokud není uvedeno jinak.

   Vyberte zemi, kde sídlíte (povinné):

   Díky tomu vám můžeme nabídnout správné podmínky zkušební verze. Některé země vyžadují speciální podmínky na základě toho, kde žijete.
   Chráněno Zásadami ochrany soukromí a Podmínkami služby společnosti Google a služby reCAPTCHA.
   Bezplatná zkušební verze softwaru AutoCAD
   Stahování bylo zahájeno.
   Po dokončení vyhledejte stažený soubor v počítači. Pokud chcete spustit zkušební verzi, spusťte instalaci.

   AutoCAD je součástí naší kompletní sady aplikací. Vyzkoušejte si jiný hlavní produkt z:
   Architecture, Engineering & Construction Collection
   Revit
   Výkonné nástroje pro BIM k plánování, navrhování, konstruování a správě budov
   STÁHNOUT

   Product Design & Manufacturing Collection
   Inventor
   Software 3D CAD pro strojírenské navrhování
   STÁHNOUT

   Chyba nástroje ADLM

   Zkontrolujte stránku ADLM.

   Vítejte zákazníci společnosti ${RESELLERNAME}

   Zaregistrujte se a získejte podporu od prodejce

   Souhlasím, že Autodesk může sdílet mé jméno a e-mailovou adresu s prodejce ${RESELLERNAME}, aby mi mohl prodejce ${RESELLERNAME} poskytovat podporu při instalaci a zasílat mi marketingová sdělení.  Rozumím, že za používání a správu těchto dat bude odpovědný prodejce.

   E-mail je povinné pole. Zadaný e-mail není platný.

   Ne, děkuji, nechci podporu od společnosti ${RESELLERNAME}
   ${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE