• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

ONLY ONE. AUTOCAD.

Pořiďte si předplatné softwaru AutoCAD a získáte přístup ke specializovaným sadám nástrojů pro různé obory: od pomůcek pro strojírenské návrhy, přes nástroje pro architekturu až po funkce GIS a mapování na bázi modelů. K tomu navíc dostanete webovou a mobilní verzi aplikace.

Specializované sady nástrojů pro rychlejší práci

Aplikace AutoCAD nyní obsahuje specifické funkce pro různá odvětví a knihovny pro architekturu, strojírenské návrhy, návrhy elektroinstalace a další obsah.

 • Automatizujte tvorbu půdorysů, řezů, pohledů a dalších výkresů.
 • Kreslete potrubí a kanalizaci pro rychlejší návrh pomocí nástrojů pro strojírenství.
 • Navrhujte potrubí, elektrické vedení a obvody pro systémy HVAC, domovní instalace a elektroinstalaci pomocí nástrojů pro TZB.
 • AutoCAD

 •   Sada nástrojů Architecture

 •   Sada nástrojů Electrical

 •   Sada nástrojů Mechanical

 •   Sada nástrojů Plant 3D

 •   Sada nástrojů MEP

 •   Sada nástrojů Map 3D

 •   Sada nástrojů Raster Design

 •   Webová aplikace AutoCAD

 •   Mobilní aplikace AutoCAD

 • AutoCAD

 •   Sada nástrojů Architecture

Pracujte kdekoli s novou webovou a mobilní aplikací AutoCAD

S jediným předplatným aplikace AutoCAD můžete pracovat kdekoli a používat své soubory DWG™ na jakékoli platformě – na počítači, webu a mobilních zařízeních. Snadno přesouvejte data a výkresy mezi počítačem, webovým prohlížečem a mobilním telefonem.

Co je součástí

Specializované sady nástrojů nabízejí specifické funkce pro různá odvětví, díky nimž můžete své návrhy vytvářet rychleji a snadněji:

 • Vytvářejte detaily, pohledy a mnoho dalšího.
 • Automatizujte úlohy a přidávání poznámek.
 • Dodržujte oborové standardy pomocí pracovního postupu řízeného pravidly a generujte výkazy, seznamy a tabulky.
 • Přistupujte ke knihovnám symbolů, součástí a komponentám detailů.

Stáhněte si a používejte pouze takovou sadu nástrojů, kterou potřebujete, a když ji potřebujete.

Jste zákazník s plánem údržby nebo využíváte aktuální předplatné?

Zjistěte, co pro vás znamená jediná aplikace AutoCAD.

Původní software CAD pro 2D a 3D kreslení AutoCAD poskytuje inovativní nástroje pro návrh a dokumentaci.

 • Vytvářejte a upravujte 2D geometrii a 3D modely s tělesy, povrchy a objekty sítě.
 • Anotujte výkresy pomocí textu, kót, odkazů a tabulek.
 • Přizpůsobte si pás karet a palety nástrojů.
 • Přizpůsobte si software pomocí doplňkových aplikací a rozhraní API.
 • Extrahujte objektová data do tabulek.
 • Připojujte a importujte data ze souborů PDF.

Přidá funkce pro architektonické výkresy, dokumentaci a výkazy a pro automatizaci úkolů kreslení.

 • Vytvářejte půdorysy, řezy, pohledy a další výkresy návrhu budovy pomocí specializovaných nástrojů.
 • Další funkce zahrnují stěny, dveře a okna.
 • K dispozici je více než 8 000 inteligentních architektonických objektů a stylů podporujících druhé vydání standardu AIA, BS1192 DIN 276, dlouhý formát ISYBAU, krátký formát ISYBAU a standardy hladin STLB.

Přidá funkce pro návrh elektroinstalace, které usnadňují vytváření a úpravu elektrických řídicích systémů a zpracování příslušné dokumentace.

 • Vytvářejte rozvržení panelů, schematické diagramy a další elektrotechnické výkresy pomocí specializovaných nástrojů.
 • Používejte konzistentní projektové normy s výkresy uspořádanými podle projektů.
 • Obsahuje knihovnu více než 65 000 inteligentních elektrotechnických symbolů podporujících standardy AS, GB, IEC, IEC-60617 JIC, JIS, NFPA a IEEE.

Začleňuje topologii GIS do aplikace AutoCAD, aby bylo možné používat a spravovat data CAD a GIS pro plánování, návrh a správu dat.

 • Vytvářejte, spravujte a poskytujte mapování a souřadnice GIS v kreslicím prostředí aplikace AutoCAD.
 • Pomocí nástrojů založených na úlohách spravujte data GIS a přiřaďte je k datům návrhu.
 • Získejte přímý přístup k prostorovým datům uloženým v souborech, databázích a webových službách.
 • Používejte standardní schémata dat, automatizované pracovní postupy a šablony zpráv pro moduly Electric North America, Electric Europe, Water, Wastewater a Gas.

Přidá knihovnu normalizovaných součástí a nástroje, které vám pomohou vytvořit a upravit strojírenské návrhy pro výrobu a zpracovat příslušnou dokumentaci.

 • Automatizujte technické strojírenské úlohy, například generování strojírenských součástí, kótování a tvorbu rozpisek.
 • Vytvářejte součásti, sestavy a jiné výkresy pro návrh produktu pomocí specializovaných nástrojů.
 • K dispozici je více než 700 000 inteligentních výrobních součástí, funkcí a symbolů, které podporují standardy ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN a GB.

Přidá funkce, které vám pomohou vytvořit koncept a návrh stavebních systémů TZB a zpracovat příslušnou dokumentaci v prostředí aplikace AutoCAD.

 • Vytvářejte přesnou stavební dokumentaci návrhů systémů TZB.
 • Pomocí nástrojů založených na úlohách vytvářejte výkresy TZB pro stavební systémy.
 • K dispozici je více než 10 500 inteligentních objektů TZB podporujících druhé vydání standardu AIA, BS1192 Descriptive, BS1192 – AUG verze 2, DIN 276, dlouhý formát ISYBAU, krátký formát ISYBAU a standardy hladin STLB.

Přidá funkce, které vám pomohou vytvářet diagramy potrubních sítí a rozvodných technologií a začlenit je do 3D návrhů výrobních závodů.

 • Vytvářejte a sdílejte izometrii, ortografická data a rozpisky.
 • Vytvářejte schematické diagramy, rozvržení výrobních závodů a další výkresy pro návrh výrobních závodů pomocí specializovaných nástrojů.
 • Obsahuje knihovnu více než 400 inteligentních objektů závodů, jako jsou například šablony zařízení, podpůrné šablony a konstrukční prvky podporující 40 standardů, včetně ANSI a DIN.

Přidá nástroje pro převod rastrových obrázků, které vám pomohou převádět obrázky na objekty ve formátu DWG™. Naskenované výkresy můžete upravovat ve známém prostředí aplikace AutoCAD.

 • Z obrázků můžete odstranit skvrny, narovnat je, převrátit nebo i vyretušovat.
 • Využijte standardních příkazů aplikace AutoCAD u rastrových oblastí a primitiv. Snadno vymažte rastrové obrázky, čáry, oblouky a kruhy.
 • Vytvořte z rastrových obrázků čáry a křivky a převeďte rastrové soubory na vektorové výkresy.
 • Zobrazte a analyzujte geografické snímky v aplikaci Civil 3D pro stavebnictví a v softwaru AutoCAD Map 3D.

Využívejte výkonné nástroje aplikace AutoCAD, ať jste kdekoli.

 • Prohlížejte, vytvářejte upravujte a sdílejte výkresy aplikace AutoCAD na mobilních zařízeních – kdykoli a kdekoli.
 • I přímo v terénu můžete pracovat s nejnovějšími výkresy.
 • Získávejte aktualizace v reálném čase.

Pracujte s aplikací AutoCAD z libovolného počítače.

 • Prohlížejte si, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD.
 • Pracujte s nejnovější verzí výkresů, ať jste kdekoli.
 • Získávejte aktualizace v reálném čase.