Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nástroj pro extrakci křivek povrchu

Pomocí vybraného bodu na povrchu nebo ploše tělesa extrahujte křivky izočar a použijte je k určení linií kontur jakéhokoliv tvaru. Nástroj zobrazí náhled výsledné křivky spline před výběrem bodu. Můžete určit směr izočar, buď ve směru U nebo V.