Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Skvělé vizuální prostředí

Prohlížejte detaily ve svých návrzích jasněji díky vizuálním vylepšením, například útlumu čar. Lepší je nyní i čitelnost, a to díky skutečným křivkám namísto segmentů čar. Náhled příkazů minimalizuje nutnost provádět operaci Zpět, protože vám umožňuje zobrazit výsledek příkazu ještě před jeho provedením. Jednodušší přesouvání a kopírování rozsáhlých sad výběru.