Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Co je nového v aplikaci AutoCAD 2018

Aplikace AutoCAD® 2018 obsahuje vylepšení a nové funkce, například opravy cest k externím referencím
a rozpoznávání souborů s písmy SHX.

 • Vylepšeno

  Import ze souborů PDF

  Import geometrie, včetně souborů s písmy SHX, výplní, rastrových obrázků a textu TrueType, do výkresu ze souboru PDF. (videofilm: 2:45 min)

 • Vylepšeno

  Externí reference souboru

  Ušetřete si čas a minimalizujte frustraci díky nástrojům pro opravy porušených cest k externě odkazovaným souborům. (videofilm: 4:43 min)

 • Vylepšeno

  Výběr objektů

  Vybrané objekty zůstávají v sadě výběru, i když se posunete nebo zoomujete mimo obrazovku. (videofilm: 1:20 min)

 • Vylepšeno

  Text na víceřádkový text

  Převeďte kombinace textových objektů
  a objektů víceřádkového textu do jednoho objektu víceřádkového textu.
  (videofilm: 1:54 min)

 • Vylepšeno

  Uživatelské rozhraní

  Pracujte intuitivně s běžnými dialogy
  a panely nástrojů. (videofilm: 2:32 min)

 • Vylepšeno

  Sdílení zobrazení návrhů

  Publikujte zobrazení návrhů svého výkresu do zabezpečeného umístění pro prohlížení a sdílení ve webovém prohlížeči.
  (videofilm: 1:38 min)

 • Novinka

  Podpora obrazovek s vysokým rozlišením

  Vychutnejte si nejlepší možné zobrazení všech dob, dokonce i na obrazovkách s rozlišením 4K nebo vyšším.
  (videofilm: 2:39 min)

 • Mobilní aplikace AutoCAD

  Prohlížejte, vytvářejte, upravujte a sdílejte výkresy CAD na mobilním zařízení pomocí mobilní aplikace AutoCAD.
  (videofilm: 2:02 min.)

Další funkce

Interakce uživatele

 • Karty a panely na pásu karet

  Na pásu karet aplikace AutoCAD se snadno dostanete ke svým oblíbeným nástrojům, kdykoli je potřebujete. 

 • Palety nástrojů

  Díky přizpůsobitelným paletám nástrojů máte snadný přístup k nejčastěji používanému obsahu a nástrojům.

 • Příkazový řádek

  Pomocí klávesnice můžete rychle spouštět příkazy a reagovat na výzvy přímo na příkazovém řádku.

 • Multifunkční uzly

  Pomocí uzlů pro úpravy můžete snadno měnit tvary, přesouvat objekty nebo manipulovat s geometrií.

 • Průhlednost objektů a hladin

  Ovládejte průhlednost vybraných objektů nebo všech objektů v hladině.

 • Dynamické bloky

  Reference bloku jsou flexibilnější a inteligentnější a lze měnit jejich tvar, velikost nebo konfiguraci.

 • Asociativní pole

  Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích nebo podél trajektorie.

 • Výběr a izolace objektů

  Vyhledejte a vyberte všechny objekty, které odpovídají vlastnostem objektu. Vybrané objekty můžete skrýt nebo zobrazit.

2D kreslení a poznámky

 • Nastavení textu

  Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Formátujte text, sloupce a ohraničení.

 • Inteligentní kótování

  Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybranými objekty lze získat náhled před samotným vytvořením.

 • Odkazy

  Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Odkazové čáry lze snadno formátovat a definovat pro ně styly. 

 • Inteligentní osy a středové značky

  Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.

 • Tabulky

  Vytvářejte tabulky s daty a symboly na řádcích a ve sloupcích, použijte vzorce
  a nastavte propojení s tabulkou aplikace Microsoft Excel.

 • Revizní obláčky

  Nakreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali své aktualizace.

 • Rozvržení

  Určete velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na model.

 • Výřezy rozvržení

  Vytvářejte výřezy rozvržení, které zobrazují různé prvky návrhu v různých měřítkách.

 • Pole

  Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole. 

 • Propojení dat

  Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu. 

 • Extrahování dat

  Extrahujte informace z objektů, bloků a atributů, včetně informací o výkresu.

 • Parametrická omezení

  Pomocí geometrických a rozměrových vazeb udržujte vztahy v rámci geometrie výkresu.

 • Express Tools

  Rozšiřte možnosti aplikace AutoCAD kolekcí nástrojů pro zvýšení produktivity.

3D modelování a vizualizace

 • Modelování těles, povrchů a sítí

  Vytvářejte realistické 3D modely svých návrhů pomocí kombinace nástrojů pro modelování těles, povrchů a sítí.

 • 3D navigace (orbit, nástroj ViewCube, kolečko)

  Pomocí nástrojů pro zobrazení a navigaci ve 3D můžete svůj návrh předvádět tak, že budete otáčet a naklánět 3D model nebo kolem něj procházet či prolétávat.

 • Vizuální styly

  Pomocí vizuálních stylů můžete ovládat zobrazení hran, osvětlení a stínů 3D modelu.

 • Roviny řezů

  Vytvořením rovin řezů můžete zobrazit průřezové pohledy skrz tělesa, povrchy, sítě nebo oblasti.

 • Fotorealistické rendrování

  Pomocí osvětlení a materiálů můžete svým 3D modelům dodat realistický vzhled 
  a lépe ozřejmit své návrhy.

 • 3D skenování a mračna bodů

  Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií a vytvářejte 3D reprezentace.

 • Základní a promítnuté pohledy a řezy

  Generujte ze 3D modelů 2D výkresy včetně základních a promítnutých pohledů, řezů a detailů.

 • Print Studio

  Aplikace Print Studio poskytuje nástroje potřebné k přípravě modelů pro podporované 3D tiskárny a materiály.

Spolupráce

 • Import, export nebo podložení souborů PDF a DGN

  Data ze souborů PDF a DGN můžete sdílet
  a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.

 • Soubory DWG a obrázky jako reference

  Ke svému aktuálnímu výkresu můžete připojit výkresy a obrázky jako externě odkazované soubory.

 • Správce sady listů

  Prohlížejte, používejte, spravujte a vykreslujte více výkresů jako sady listů.

 • Referenční modely aplikace Navisworks

  Připojujte a prohlížejte modely aplikace Navisworks jako podložení ve výkresech aplikace AutoCAD. 

 • Import 3D modelů

  Importujte mapy, součásti a sestavy z podporovaných aplikací, například CATIA, SOLIDWORKS a dalších.

 • Geografická poloha a online mapy

  Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.

Instalace a přizpůsobení

 • Technologie TrustedDWG

  Technologie TrustedDWG™ vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposled uložen v softwaru Autodesk.

 • Nástroj pro migraci

  Migrujte vlastní nastavení a soubory z předchozích verzí.

 • Přizpůsobení CUI

  Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a snížit počet kroků při častých úkolech.

 • Bezpečné načtení

  Určení omezení zabezpečení pro spouštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD pomáhá chránit před škodlivým spustitelným kódem.

 • Záznamník akcí

  Zaznamenávejte příkazy a vstupní hodnoty, které lze přehrávat jako makro akce.

 • Víceuživatelské (síťové) sdílení licencí

  Fond licencí na serveru snižuje náklady, pokud se všechny licence nepoužívají současně.

 • Sledování systémových proměnných

  Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. Bublinová oznámení vás upozorní na odchylky. 

 • Nástroje pro správu standardů CAD

  Můžete definovat a sledovat standardy CAD, aby se zachovaly konzistentní styly pro hladiny, typy čar, text a kóty.

 • Aplikační programovací rozhraní (API)

  Ovládejte výkresy a databáze pomocí technologií ActiveX, VBS, AutoLisp, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript a .NET.

 • Autodesk App Store

  Přizpůsobte si software pomocí rozšíření schválených společností Autodesk z webu Autodesk App Store.

 • Počítačová aplikace Autodesk

  Získejte upozornění na aktualizace softwaru a instalujte je, aniž byste museli přerušit práci. Podívejte se na výukové programy o nových funkcích.