Klíčové funkce aplikace AutoCAD 2024

Seznamte se s nejnovějšími funkcemi aplikace AutoCAD® 2024, včetně specializovaných sad nástrojů, nových automatických funkcí a přehledů.

Schéma půdorysu podlaží kanceláře v aplikaci AutoCAD zobrazující klíčové prvky

Chytré bloky

Automaticky umísťujte bloky na základě předchozích umístění nebo rychle vyhledávejte a nahrazujte existující bloky.

Moje přehledy

Díky užitečným tipům a funkcím v části Moje přehledy můžete své projekty dokončovat rychleji.

Plovoucí okna

V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete umísťovat okna výkresů vedle sebe nebo na více monitorů.

Přehled aktivit

Prostřednictvím protokolu aktivit budete informováni o posledních změnách ve sdíleném souboru DWG.

Historie výkresů

Porovnávejte si aktuální verzi výkresu s předchozími a prohlížejte si vývoj své práce.

Sdílet

Odešlete řízenou kopii výkresu spolupracovníkům a kolegům, aby ji mohli prohlížet či upravovat odkudkoli.

Import připomínek a Pomocník pro připomínky

Importujte zpětnou vazbu z papíru nebo souborů PDF a automaticky přidávejte změny, aniž byste museli měnit existující výkres.

AutoCAD kdykoli a kdekoli

Vytvářejte, upravujte a prohlížejte výkresy CAD v prohlížeči pomocí aplikace AutoCAD na mobilním zařízení nebo na webu.

Odeslání do Autodesk Docs

Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF přímo z aplikace AutoCAD do Autodesk Docs.

Co je nového v aplikaci AutoCAD 2024

Objevte přehledy a automatizace navržené pro urychlení práce vašich týmů.

Nové funkce aplikace AutoCAD 2024

NOVINKA

Přehled aktivit

Díky podrobnostem o aktivitách více uživatelů v souboru DWG budete mít k dispozici data po celý životní cyklus projektu. Sledujte relevantní změny souborů a přístupy k souborům v protokolu aktivit. Přehled aktivit pomáhá překonat nedostatek informací při spolupráci v aplikaci AutoCAD. (videofilm: 1:38 min)


NOVINKA

Chytré bloky: nahrazení

Rychle najděte potřebné bloky a nahraďte jeden nebo více těchto bloků pomocí návrhů založených na strojovém učení, naposledy použitých bloků nebo ručně vybraných náhradních bloků. (videofilm: 1 min)


NOVINKA

Chytré bloky: umístění

Automaticky umisťujte bloky správné velikosti na správné místo ve výkresu na základě toho, kam jste do souboru DWG doposud vkládali stejné bloky, takže nemusíte tolik klikat a ušetříte čas při práci. (videofilm: 48 s)


VYLEPŠENO

Import připomínek a Pomocník pro připomínky

Rychle odesílejte a začleňujte zpětnou vazbu k návrhům. Importujte zpětnou vazbu z výtisků přes mobilní zařízení nebo soubory PDF a automaticky do výkresů přidávejte změny. Aplikace AutoCAD pomocí strojového učení zjišťuje a realizuje určité pokyny v textu připomínek, jako jsou příkazy POSUN, KOPIE nebo ODSTRANIT. (videofilm: 1:59 min)


VYLEPŠENO

Webové funkce

Předplatitelé aplikace AutoCAD mají v aplikaci AutoCAD na webu k dispozici exkluzivní dodatečné funkce, jako jsou rozhraní API jazyka AutoLISP na webu nebo dávkové vykreslování do souborů PDF.


NOVINKA

Nativní podpora čipů Apple silicon

AutoCAD pro Mac 2024 nyní nativně podporuje čipy Apple silicon (M1 a M2).


Další funkce aplikace AutoCAD 2024

2D kreslení a poznámky

Nastavení textu

Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Snadno formátujte text, sloupce a hranice.


Kóty

Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybranými objekty lze získat náhled ještě před vytvořením.


Tabulky

Aplikujte vzorce, připojujte tabulky aplikace Microsoft Excel a vytvářejte tabulky s daty a symboly. Pomocí funkcí, jako je Počet, automaticky importujte data do tabulek.


Odkazy

Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.


Osy a středové značky

Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.


Revizní obláčky

Kreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali provedené aktualizace.


Pohledy

Ukládejte pohledy podle názvu, abyste se mohli vrátit ke konkrétnímu pohledu v případě, že si jej chcete prohlédnout nebo použít pro výřezy rozvržení.


Rozvržení

Zadejte velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na svůj model.


Pole

Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.


Propojení dat

Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.


Extrahování dat

Extrahujte informace z objektů, bloků a atributů, včetně informací o výkresu.


Dynamické bloky

Reference bloku jsou flexibilnější a inteligentnější a lze měnit jejich tvar, velikost nebo konfiguraci.


Pole

Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích, případně podél trajektorie.


Parametrická omezení

Pomocí geometrických a rozměrových vazeb udržujte vztahy v rámci geometrie výkresu.


Čistit

Odstraňujte více nepotřebných objektů najednou pomocí snadného výběru a náhledu objektu.


3D modelování a vizualizace

Modelování těles, povrchů a sítí

Vytvářejte realistické 3D modely svých návrhů pomocí kombinace nástrojů pro modelování těles, povrchů a sítí.


3D navigace (orbit, ViewCube, kolečko)

Pomocí nástrojů pro zobrazení a navigaci ve 3D můžete svůj návrh předvádět tak, že budete otáčet a naklánět 3D model nebo kolem něj procházet či prolétávat.


Vizuální styly

Pomocí vizuálních stylů můžete ovládat zobrazení hran, osvětlení a stínů 3D modelu.


Roviny řezů

Vytvořením rovin řezů můžete zobrazit průřezové pohledy skrz tělesa, povrchy, sítě nebo oblasti.


Rendrování

Pomocí osvětlení a materiálů můžete svým 3D modelům dodat realistický vzhled a lépe ozřejmit své návrhy.


Renderování v cloudu

Vykreslujte 3D modely online, aniž byste spotřebovávali výkon nebo místo na disku v místním počítači.


Mračna bodů

Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií a používejte je jako výchozí bod pro své návrhy.


Dokumentace modelu

Generujte ze 3D modelů 2D výkresy včetně základních a promítnutých pohledů, řezů a detailů.


Spolupráce

Porovnání externích referencí

Porovnávejte si dvě verze výkresu včetně externích referencí (Xref).


Soubory PDF

Data ze souborů PDF můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Soubory DGN

Data ze souborů DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Porovnání souborů DWG

Porovnávejte dvě verze výkresu bez opuštění aktuálního okna.


Sady listů

Prohlížejte, používejte, spravujte a vykreslujte více výkresů jako sady listů.


Reference modelů a import

Ke svým výkresům můžete připojit modely aplikace Navisworks jako podložení a importovat modely z jiných aplikací.


Geografická poloha a online mapy

Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.


Instalace a přizpůsobení

Zjednodušený instalační program

Díky rychlejším a přizpůsobitelným instalacím ušetříte čas při nastavování aplikace AutoCAD.


Karta Začít

Nová karta Začít v aplikaci AutoCAD umožňuje snadný přístup k souborům a dalšímu užitečnému obsahu přímo z domovské obrazovky.


Technologie TrustedDWG

Technologie TrustedDWG® vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposledy uložen v aplikaci Autodesk.


Přizpůsobení CUI

Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a omezit počet kroků při častých úkolech.


Bezpečné načtení

Určení bezpečnostních omezení pro spouštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD pomáhá chránit před škodlivým spustitelným kódem.


Záznamník akcí

Zaznamenávejte příkazy a vstupní hodnoty, které lze přehrávat jako makro akce.


Sledování systémových proměnných

Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. Bublinová oznámení vás upozorní na odchylky.


Kontrola standardů CAD

Můžete definovat a sledovat standardy CAD, aby se zachovaly konzistentní styly pro hladiny, typy čar, text a kóty.


Aplikační programovací rozhraní (API)

Ovládejte výkresy a databáze pomocí technologií ActiveX, VBS, AutoLisp, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript a .NET.

Další informace (angličtina)


Autodesk App Store

Přizpůsobte si software pomocí rozšíření schválených společností Autodesk.


AutoCAD 2024 vs. předchozí verze

AutoCAD využívá flexibilní model předplatného, přičemž v každé verzi a aktualizaci produktu jsou k dispozici nové funkce. Pokud máte trvalou licenci na aplikaci AutoCAD 2016 nebo starší, podívejte se, co se změnilo.

AutoCAD 2024

Co obsahuje

 • Webová aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD z libovolného počítače bez nutnosti instalace softwaru.*
 • Mobilní aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD na zařízeních se systémy iOS a Android.
 • Integrované pracovní postupy: Plynulá práce na počítači, webu a mobilních zařízeních.*
 • Připojení ke cloudovým úložištím: Pracujte s libovolným souborem DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.

Mezi nejvýznamnější nové funkce přidané od verze 2016 patří:

 • Chytré bloky: Automaticky umísťujte bloky na základě předchozích umístění nebo rychle vyhledávejte a nahrazujte existující bloky.
 • Pomocník pro připomínky a Import připomínek: Automaticky importujte zpětnou vazbu a začleňujte změny do výkresů.
 • Moje přehledy: Seznamte se s cennými tipy a novými funkcemi, které vám pomohou pracovat rychleji.
 • Rozhraní API pro aplikaci AutoCAD na webu: Automatizujte procesy pomocí rozhraní API jazyka AutoLISP v aplikaci AutoCAD na webu.
 • Sledování: Bezpečně kontrolujte soubory DWG a rovnou do nich přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.
 • Počet: Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu POČET.
 • Sdílení: Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli.
 • Odeslání do Autodesk Docs: Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF z aplikace AutoCAD do služby Autodesk Docs.
 • Historie výkresů: Prohlížejte si historii změn svého výkresu.
 • Porovnání externích referencí: Porovnejte si dvě verze externí reference a implementujte změny bez nutnosti opouštět aktuální výkres.
 • Paleta bloků: Z karty Knihovny v aplikaci pro stolní počítače nebo ve webové aplikaci AutoCAD můžete efektivně vkládat bloky.
 • Rychlé měření: Posunutím kurzoru myši si rychle zobrazujte veškerá blízká měření ve výkresu, včetně ploch a obvodů.
 • Vylepšená funkce oříznutí a prodloužení: Ve výchozím rychlém režimu jsou nyní automaticky vybrány všechny potenciální hranice.
 • Přepracovaná funkce čištění: Pomocí snadného výběru a náhledu objektu můžete odstranit více nepotřebných objektů najednou.
 • Porovnání souborů DWG™: Porovnávejte si dvě verze výkresu nebo externí reference bez nutnosti opouštět aktuální okno.
 • Připojení nebo extrahování dat mračen bodů: Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií.
 • Import PDF: Importujte do výkresu geometrii (soubory s písmy SHX, výplně, rastrové obrázky a písma TrueType) ze souboru PDF.
 • AutoCAD kdykoli a kdekoli: Používejte AutoCAD na počítači, webu nebo mobilních zařízeních.*
 • Ukládání na web a pro mobilní zařízení: Uložte si výkresy a k nim přidružené externí reference v počítači a poté je prohlížejte a upravujte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD.
 • Nové pohledy a výřezy: Snadno přidávejte uložené pohledy do rozvržení.
 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Prohlížejte si své návrhy na obrazovkách s rozlišením 4K a vyšším.
 • Výběr mimo obrazovku: Vybrané objekty zůstávají v sadě výběru, a to i tehdy, jestliže posouváte nebo zoomujete pohled mimo obrazovku.

Vylepšení od verze 2016

 • Přehled aktivit: Prostřednictvím protokolu aktivit budete informováni o posledních změnách ve sdíleném souboru DWG.
 • 2D grafika: V porovnání s aplikací AutoCAD 2023 byla vylepšena stabilita, věrnost a výkon – například přepínání mezi kartami rozvržení je až 9x rychlejší.**
 • Plovoucí okna: V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů.
 • Správce sady listů: Pomocí platformy Autodesk můžete rychleji vykreslovat sady listů.
 • Rychlejší ukládání: Ušetřete v průměru jednu sekundu při každém ukládání.
 • Kratší doba instalace: Až o 50 % rychlejší instalace při použití jednotek SSD.
 • Nový tmavý motiv: Moderní modrý vzhled s vylepšeným kontrastem a ostřejším podáním.
 • Uživatelské rozhraní: Plochý vzhled ikon a intuitivní dialogy a panely nástrojů.
 • Výkon 3D navigace: Až 10x rychlejší.
 • Nárůst výkonu u operací ukládání, přesouvání a kopírování díky novému formátu souborů .dwg verze 2018.
 • Autodesk App Store s více než tisícovkou aplikací AutoCAD.
 • Formát souborů TrustedDWG®.
 • Vylepšená instalace: Instalace aplikace AutoCAD 2024 je až dvakrát rychlejší než instalace aplikace AutoCAD 2023**

Podpora a přístup k softwaru

 • Technická podpora
  • Specialisté podpory společnosti Autodesk: Naplánujte si hovor, chatujte online (omezená dostupnost) nebo nám napište e-mail.
  • Pomoc prostřednictvím vzdálené plochy: Potíže můžete vyřešit bezpečně a prakticky.
  • Online zdroje: Využijte naši databázi znalostí s dokumenty nápovědy, výukovými programy, školicími videi a fóry komunitní podpory.
 • Přístup k nejnovějšímu softwaru: Získejte okamžitě nejnovější verze a aktualizace.
 • Přístup k předchozím verzím: Stahujte a používejte předchozí verze.
 • Flexibilní možnosti předplatného: Na měsíc, na rok i na 3 roky.
 • Nástroje pro správu: Snadno spravujte softwarové licence, instalace a využití prostřednictvím portálu Autodesk Account.

*Není k dispozici zákazníkům využívajícím plán údržby.
*Stejně jako u všech testů výkonu se mohou výsledky lišit v závislosti na uživatelském prostředí, počítači, operačním systému, filtrech a dokonce zdrojovém materiálu. Sice jsme vynaložili veškeré úsilí, aby testy byly co nejférovější a nejobjektivnější, ale vám mohou vyjít jiné výsledky. Informace o produktech a specifikace mohou být bez upozornění změněny. Společnost Autodesk poskytuje tyto informace „tak, jak jsou“ a bez záruky jakéhokoli druhu, ať už výslovné, nebo předpokládané. © 2023 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena.
K dispozici pro předplatitele a pro zákazníky využívající plán údržby s rozšířenou podporou.