Klíčové funkce aplikace AutoCAD 2023

Seznamte se s nejnovějšími funkcemi aplikace AutoCAD® 2023, včetně specializovaných sad nástrojů, nových automatických funkcí a hladkých propojení mezi zařízeními a produkty společnosti Autodesk.

Schéma půdorysu podlaží kanceláře v aplikaci AutoCAD zobrazující klíčové prvky

Moje přehledy

Díky užitečným tipům a funkcím v části Moje přehledy můžete své projekty dokončovat rychleji.

Import připomínek a Pomocník pro připomínky

Importujte zpětnou vazbu z papíru nebo souborů PDF a automaticky přidávejte změny, aniž byste museli měnit existující výkres.

Sdílení

Odešlete řízenou kopii výkresu spolupracovníkům a kolegům, aby ji mohli prohlížet či upravovat odkudkoli.

Počet

Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu POČET.

Plovoucí okna

V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete umísťovat okna výkresů vedle sebe nebo na více monitorů.

AutoCAD kdykoli a kdekoli 

Vytvářejte, upravujte a zobrazujte výkresy CAD pomocí webové aplikace AutoCAD v prohlížeči nebo pomocí mobilní aplikace AutoCAD. 

Historie výkresů

Porovnávejte si aktuální verzi výkresu s předchozími a prohlížejte si vývoj své práce.

Odeslání do Autodesk Docs

Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF z aplikace AutoCAD přímo do služby Autodesk Docs.

Paleta bloků

Obsah bloků můžete rychle prohlížet a používat v aplikaci AutoCAD LT na stolním počítači i na webu.

Co je nového v aplikaci AutoCAD 2023

Nové funkce aplikace AutoCAD 2023

NEW

Import připomínek a Pomocník pro připomínky

Rychle odesílejte a začleňujte zpětnou vazbu do svých návrhů. Importujte zpětnou vazbu z tištěného papíru nebo souborů PDF a automaticky do výkresů přidávejte změny bez nutnosti dalších kroků s výkresem. (videofilm: 1:15 min)


NEW

Moje přehledy

V pravý čas a ve správném kontextu dostávejte užitečné tipy a cenné informace, které vám pomohou rychleji dokončovat projekty. (videofilm: 2:47 min)


NEW

Webová rozhraní API aplikace AutoCAD

Rozhraní LISP API aplikace AutoCAD je nyní k dispozici ve webové aplikaci AutoCAD (výhradně pro předplatitele aplikace AutoCAD). Ať jste na cestách, na pracovišti, nebo kdekoli jinde, pomocí jazyka LISP ve webové aplikaci AutoCAD vytvářejte vlastní přizpůsobení pro účely automatizace sekvencí.  (videofilm: 55 s)


ENHANCED

Správce sady listů

Otevírejte sady listů rychleji než kdy dříve. Při používání cloudové platformy Autodesk je odesílání a otevírání sad listů pro členy týmu a od nich rychlejší a bezpečnější.


ENHANCED

Počet

Automatizujte počítání bloků či objektů ve vybrané oblasti nebo v celém výkresu pomocí nabídky, prostřednictvím které můžete identifikovat chyby nebo procházet spočítané objekty. (videofilm: 1:15 min)


Další funkce aplikace AutoCAD 2023

2D kreslení a poznámky

Nastavení textu

Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Snadno formátujte text, sloupce a hranice.


Kóty

Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybranými objekty lze získat náhled ještě před vytvořením.


Tabulky

Aplikujte vzorce, připojujte tabulky aplikace Microsoft Excel a vytvářejte tabulky s daty a symboly. Pomocí funkcí, jako je Počet, automaticky importujte data do tabulek.


Odkazy

Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.


Osy a středové značky

Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.


Revizní obláčky

Nakreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali své aktualizace.


Pohledy

Ukládejte pohledy podle názvu, abyste se mohli vrátit ke konkrétnímu pohledu v případě, že si jej chcete prohlédnout nebo použít pro výřezy rozvržení.


Rozvržení

Určete velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na model.


Pole

Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.


Propojení dat

Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.


Extrahování dat

Extrahujte informace z objektů, bloků a atributů, včetně informací o výkresu.


Dynamické bloky

Reference bloku jsou flexibilnější a inteligentnější a lze měnit jejich tvar, velikost nebo konfiguraci.


Pole

Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích nebo podél trajektorie.


Parametrická omezení

Pomocí geometrických a rozměrových vazeb udržujte vztahy v rámci geometrie výkresu.


Čistit

Odstraňujte více nepotřebných objektů najednou pomocí snadného výběru a náhledu objektu.


3D modelování a vizualizace

Modelování těles, povrchů a sítí

Vytvářejte realistické 3D modely svých návrhů pomocí kombinace nástrojů pro modelování těles, povrchů a sítí.


3D navigace (orbit, nástroj ViewCube, kolečko)

Pomocí nástrojů pro zobrazení a navigaci ve 3D můžete svůj návrh předvádět tak, že budete otáčet a naklánět 3D model nebo kolem něj procházet či prolétávat.


Vizuální styly

Pomocí vizuálních stylů můžete ovládat zobrazení hran, osvětlení a stínů 3D modelu.


Roviny řezů

Vytvořením rovin řezů můžete zobrazit průřezové pohledy skrz tělesa, povrchy, sítě nebo oblasti.


Rendrování

Pomocí osvětlení a materiálů můžete svým 3D modelům dodat realistický vzhled a lépe ozřejmit své návrhy.


Renderování v cloudu

Vykreslujte 3D modely online, aniž byste spotřebovávali výkon nebo místo na disku v místním počítači.


Mračna bodů

Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií a používejte je jako výchozí bod pro své návrhy.


Dokumentace modelu

Generujte ze 3D modelů 2D výkresy včetně základních a promítnutých pohledů, řezů a detailů.


Spolupráce

Porovnání externích referencí

Porovnávejte si dvě verze výkresu včetně externích referencí (Xref).


Soubory PDF

Data ze souborů PDF můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Soubory DGN

Data ze souborů DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Porovnání souborů DWG

Porovnávejte dvě verze výkresu bez opuštění aktuálního okna.


Sady listů

Prohlížejte, používejte, spravujte a vykreslujte více výkresů jako sady listů.


Reference modelů a import

Ke svým výkresům můžete připojit modely aplikace Navisworks jako podložení a importovat modely z jiných aplikací.


Geografická poloha a online mapy

Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.


Instalace a přizpůsobení

Zjednodušený instalační program

Díky rychlejším a přizpůsobitelným instalacím ušetříte čas při nastavování aplikace AutoCAD.


Karta Začít

Nová karta Začít v aplikaci AutoCAD umožňuje snadný přístup k souborům a dalšímu užitečnému obsahu přímo z domovské obrazovky.


Technologie TrustedDWG

Technologie TrustedDWG® vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposledy uložen v aplikaci Autodesk.


Přizpůsobení CUI

Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a snížit počet kroků při častých úkolech.


Bezpečné načtení

Určení bezpečnostních omezení pro spouštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD pomáhá chránit před škodlivým spustitelným kódem.


Záznamník akcí

Zaznamenávejte příkazy a vstupní hodnoty, které lze přehrávat jako makro akce.


Sledování systémových proměnných

Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. Bublinová oznámení vás upozorní na odchylky.


Kontrola standardů CAD

Můžete definovat a sledovat standardy CAD, aby se zachovaly konzistentní styly pro hladiny, typy čar, text a kóty.


Aplikační programovací rozhraní (API)

Ovládejte výkresy a databáze pomocí technologií ActiveX, VBS, AutoLisp, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript a .NET.

Další informace (angličtina)


Autodesk App Store

Přizpůsobte si software pomocí rozšíření schválených společností Autodesk.


AutoCAD 2023 vs. předchozí verze

AutoCAD využívá flexibilní model předplatného, přičemž v každé verzi a aktualizaci produktu jsou k dispozici nové funkce. Pokud máte trvalou licenci na aplikaci AutoCAD 2016 nebo starší, podívejte se, co se změnilo.

AutoCAD 2023

Co obsahuje

 • Webová aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD z libovolného počítače bez nutnosti instalace softwaru.*
 • Mobilní aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD na zařízeních se systémy iOS a Android.
 • Integrované pracovní postupy: Plynulá práce na počítači, webu a mobilních zařízeních.*
 • Připojení ke cloudovým úložištím: Pracujte s libovolným souborem DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.

Mezi nejvýznamnější nové funkce přidané od verze 2016 patří:

 • Pomocník pro připomínky a Import připomínek: Automaticky importujte zpětnou vazbu a začleňujte změny do výkresů.
 • Moje přehledy: Seznamte se s cennými tipy a novými funkcemi, které vám pomohou pracovat rychleji.
 • Rozhraní API pro webovou aplikaci AutoCAD: Automatizujte procesy pomocí rozhraní LISP API ve webové aplikaci AutoCAD.
 • Sledování: Bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.
 • Počet: Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu POČET.
 • Sdílení: Odešlete řízenou kopii výkresu spolupracovníkům a kolegům, aby ji mohli prohlížet či upravovat odkudkoli.
 • Odeslání do Autodesk Docs: Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF z aplikace AutoCAD do služby Autodesk Docs.
 • Historie výkresů: Prohlížejte si historii změn svého výkresu.
 • Porovnání externích referencí: Porovnejte si dvě verze externí reference a implementujte změny bez nutnosti opouštět aktuální výkres.
 • Paleta bloků: Z karty Knihovny v aplikaci pro stolní počítače nebo ve webové aplikaci AutoCAD můžete efektivně vkládat bloky.
 • Rychlé měření: Posunutím kurzoru myši si rychle zobrazujte veškerá blízká měření ve výkresu, včetně ploch a obvodů.
 • Vylepšená funkce oříznutí a prodloužení: Ve výchozím rychlém režimu jsou nyní automaticky vybrány všechny potenciální hranice.
 • Přepracovaná funkce čištění: Pomocí snadného výběru a náhledu objektu můžete odstranit více nepotřebných objektů najednou.
 • Porovnání souborů DWG™: Porovnávejte si dvě verze výkresu nebo externí reference bez nutnosti opouštět aktuální okno.
 • Připojení nebo extrahování dat mračen bodů: Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií.
 • Import PDF: Importujte geometrii (soubory s písmy SHX, výplně, rastrové obrázky a písma TrueType) do výkresu ze souboru PDF.
 • AutoCAD kdykoli a kdekoli: Používejte AutoCAD na počítači, webu nebo mobilních zařízeních.*
 • Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení: Ukládejte výkresy a k nim přidružené externí reference z počítače a poté si je zobrazte a upravte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD.
 • Nové pohledy a výřezy: Snadno přidávejte uložené pohledy do rozvržení.
 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Zobrazte si své návrhy na obrazovkách s rozlišením 4K a vyšším.
 • Výběr mimo obrazovku: Vybrané objekty zůstávají v sadě výběru, a to i tehdy, jestliže posouváte nebo zoomujete pohled mimo obrazovku.

Vylepšení od verze 2016

 • Plovoucí okna: V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete přetahovat okna výkresů a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů.
 • Správce sady listů: Pomocí platformy Autodesk můžete rychleji vykreslovat sady listů.
 • Rychlejší ukládání: Ušetřete v průměru jednu sekundu při každém ukládání.
 • Kratší doba instalace: Až o 50 % rychlejší instalace při použití jednotek SSD.
 • Nový tmavý motiv: Moderní modrý vzhled s vylepšeným kontrastem a ostřejším podáním.
 • Uživatelské rozhraní: Plochý vzhled ikon a intuitivní dialogy a panely nástrojů.
 • 2D grafika: Lepší stabilita, věrnost a výkon.
 • Výkon 3D navigace: Až 10x rychlejší.
 • Nárůst výkonu u operací ukládání, přesouvání a kopírování díky novému formátu souborů .dwg verze 2018.
 • Autodesk App Store s více než tisícovkou aplikací AutoCAD.
 • Formát souborů TrustedDWG®.

Podpora a přístup k softwaru

 • Technická podpora
  • Specialisté podpory společnosti Autodesk: Naplánujte si hovor, chatujte online (omezená dostupnost) nebo nám napište e-mail.
  • Pomoc prostřednictvím vzdálené plochy: Potíže můžete vyřešit bezpečně a prakticky.
  • Online zdroje: Využijte naši databázi znalostí s dokumenty nápovědy, výukovými programy, školicími videi a fóry komunitní podpory.
 • Přístup k nejnovějšímu softwaru: Získejte okamžitě nejnovější verze a aktualizace.
 • Přístup k předchozím verzím: Stahujte a používejte předchozí verze.
 • Flexibilní období: Získejte měsíční, roční nebo tříleté předplatné.*
 • Nástroje pro správu: Snadno spravujte softwarové licence, instalace a použití prostřednictvím portálu Autodesk Account.

*Není k dispozici pro zákazníky využívající plán údržby.
K dispozici pro předplatitele a pro zákazníky využívající plán údržby s rozšířenou podporou.