• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Co je nového v aplikaci AutoCAD 2020

Software AutoCAD® 2020 zahrnuje oborově specifické sady nástrojů, vylepšené pracovní postupy ve verzích pro stolní počítače, web i mobilní zařízení a nové funkce, mezi které patří například paleta bloků.

 • Aplikace AutoCAD v libovolném zařízení

  Vytvářejte, upravujte a prohlížejte si výkresy v aplikaci AutoCAD pomocí prakticky libovolného zařízení – na počítači, webu nebo mobilním zařízení.

 • Připojení ke cloudovým úložištím

  Přistupujte k libovolnému souboru DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.

 • Paleta bloků

  Vkládejte bloky efektivně ze seznamu naposledy použitých bloků s vizuálními galeriemi. (videofilm: 1:07 min)

 • Rychlé měření

  Zobrazte si veškerá blízká měření ve výkresu pouhým posunutím kurzoru myši. (videofilm: 37 s)

 • Nový tmavý motiv

  Vylepšený kontrast, ostřejší ikony a moderní modré rozhraní uleví vašim namáhaným očím.

 • Vylepšené porovnání souborů DWG

  Porovnávejte dvě verze výkresu bez opuštění aktuálního okna. (videofilm: 1:05 min)

 • Přepracovaná funkce čištění

  Odstraňte více nepotřebných objektů najednou pomocí snadného výběru a náhledu objektu. (videofilm: 1:11 min)

 • Zvýšení výkonu

  Užijte si rychlejší práci: ukládání je nyní rychlejší a o 50 % jsme zkrátili dobu instalace při použití jednotek SSD.

Další funkce

Rozšířené pracovní postupy

 • Webová aplikace AutoCAD

  Vytvářejte, upravujte a zobrazujte výkresy CAD z libovolného zařízení pomocí webového prohlížeče. (video: 1:10 min)

 • Mobilní aplikace AutoCAD

  Vytvářejte, upravujte a zobrazujte výkresy CAD v mobilním zařízení. (videofilm: 39 s)

 • Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

  Ukládejte výkresy z počítače a poté si je zobrazte a upravte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD, včetně externích referencí. (videofilm: 2:13 min)

 • Sdílené pohledy

  Publikujte pohledy návrhů svého výkresu ve webovém prohlížeči, kde je můžete zobrazit a přidávat k nim komentáře. (video: 1:07 min)

2D kreslení a poznámky

 • Nastavení textu

  Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Formátujte text, sloupce a ohraničení.

 • Kóty

  Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybranými objekty lze získat náhled před samotným vytvořením.

 • Odkazy

  Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.

 • Osy a středové značky

  Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.

 • Tabulky

  Vytvářejte tabulky s daty a symboly na řádcích a ve sloupcích, použijte vzorce a nastavte propojení s tabulkou aplikace Microsoft Excel.

 • Revizní obláčky

  Nakreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali své aktualizace.

 • Pohledy

  Ukládejte pohledy podle názvu, abyste se mohli vrátit ke konkrétnímu pohledu v případě, že si jej chcete prohlédnout nebo použít pro výřezy rozvržení.

 • Rozvržení

  Určete velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na model.

 • Pole

  Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.

 • Propojení dat

  Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.

 • Extrahování dat

  Extrahujte informace z objektů, bloků a atributů, včetně informací o výkresu.

 • Dynamické bloky

  Reference bloku jsou flexibilnější a inteligentnější a lze měnit jejich tvar, velikost nebo konfiguraci.

 • Pole

  Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích nebo podél trajektorie.

 • Parametrická omezení

  Pomocí geometrických a rozměrových vazeb udržujte vztahy v rámci geometrie výkresu.

 • Express Tools

  Rozšiřte možnosti aplikace AutoCAD kolekcí nástrojů pro zvýšení produktivity.

3D modelování a vizualizace

 • Modelování těles, povrchů a sítí

  Vytvářejte realistické 3D modely svých návrhů pomocí kombinace nástrojů pro modelování těles, povrchů a sítí.

 • 3D navigace (orbit, nástroj ViewCube, kolečko)

  Pomocí nástrojů pro zobrazení a navigaci ve 3D můžete svůj návrh předvádět tak, že budete otáčet a naklánět 3D model nebo kolem něj procházet či prolétávat.

 • Vizuální styly

  Pomocí vizuálních stylů můžete ovládat zobrazení hran, osvětlení a stínů 3D modelu.

 • Roviny řezů

  Vytvořením rovin řezů můžete zobrazit průřezové pohledy skrz tělesa, povrchy, sítě nebo oblasti.

 • Rendrování

  Pomocí osvětlení a materiálů můžete svým 3D modelům dodat realistický vzhled a lépe ozřejmit své návrhy.

 • Renderování v cloudu

  Vykreslujte 3D modely online, aniž byste spotřebovávali výkon nebo místo na disku v místním počítači.

 • Mračna bodů

  Připojujte soubory mračen bodů získaných pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií a používejte je jako výchozí bod pro své návrhy.

 • Dokumentace modelu

  Generujte ze 3D modelů 2D výkresy včetně základních a promítnutých pohledů, řezů a detailů.

Spolupráce

 • Soubory PDF

  Data ze souborů PDF můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.

 • Soubory DGN

  Data ze souborů DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.

 • Reference DWG

  Ke svému aktuálnímu výkresu můžete připojit soubory DWG jako externě odkazované soubory.

 • Reference obrázku

  Ke svému aktuálnímu výkresu můžete připojit soubory obrázků jako externě odkazované soubory.

 • Sady listů

  Prohlížejte, používejte, spravujte a vykreslujte více výkresů jako sady listů.

 • Reference modelů a import

  Ke svým výkresům můžete připojit modely aplikace Navisworks jako podložení a importovat modely z jiných aplikací.

 • Geografická poloha a online mapy

  Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.

Instalace a přizpůsobení

 • Technologie TrustedDWG

  Technologie TrustedDWG™ vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposledy uložen v softwaru Autodesk.

 • Přizpůsobení CUI

  Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a snížit počet kroků při častých úkolech.

 • Bezpečné načtení

  Určení omezení zabezpečení pro spouštění spustitelných souborů v aplikaci AutoCAD pomáhá chránit před škodlivým spustitelným kódem.

 • Záznamník akcí

  Zaznamenávejte příkazy a vstupní hodnoty, které lze přehrávat jako makro akce.

 • Víceuživatelské (síťové) sdílení licencí

  Fond licencí na serveru snižuje náklady, pokud se všechny licence nepoužívají současně.

 • Sledování systémových proměnných

  Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. V případě odchylek se zobrazí oznámení.

 • Kontrola standardů CAD

  Můžete definovat a sledovat standardy CAD, aby se zachovaly konzistentní styly pro hladiny, typy čar, text a kóty.

 • Aplikační programovací rozhraní (API)

  Ovládejte výkresy a databáze pomocí technologií ActiveX, VBS, AutoLisp, Visual LISP, ObjectARX, JavaScript a .NET.

 • Autodesk App Store

  Přizpůsobte si software pomocí rozšíření schválených společností Autodesk.

 • Počítačová aplikace Autodesk

  Získejte upozornění na aktualizace softwaru a instalujte je, aniž byste museli přerušit práci. Podívejte se na výukové programy o nových funkcích.