Klíčové funkce aplikace AutoCAD Web 2023

Zvládněte toho více díky základním funkcím softwaru AutoCAD, které jsou k dispozici ve webové i mobilní aplikaci. Přistupujte k souborům kdykoli a odkudkoli.

Panel Vlastnosti stopy otevřený ve webové aplikaci AutoCAD

Vytváření a úpravy výkresů online

Vytvářejte elementární návrhy pomocí základních příkazů aplikace AutoCAD a upravujte výkresy pomocí pásu karet nebo příkazového řádku.

Otevírání a sdílení v cloudu

Můžete prohlížet, upravovat, sdílet a ukládat výkresy ve službách Autodesk Drive a Autodesk Docs a také ve službách OneDrive, Disk Google, Dropbox a Box

Sdílení se spolupracovníky

Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli.

Kontrola a poskytování zpětné vazby pomocí funkce Sledování

Pomocí funkce Sledování bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.

Práce offline (pouze mobilní zařízení)

Navrhujte a kreslete bez připojení k internetu a synchronizujte svou práci později

Uspořádání výkresů pomocí hladin

Vytvářejte ve výkresu hladiny, flexibilně je uspořádávejte a mějte je pod kontrolou.

Zobrazování externích referencí

Prohlížejte si externí reference přímo ve výkresu.

Přístupný příkazový řádek

Příkazový řádek je snadno přístupný, protože je dokovaný v levém dolním rohu oblasti výkresu, a zobrazuje výzvy, možnosti a zprávy.

Měření a kóty

Provádějte měření a přidávejte k výkresům kóty

Funkce aplikace AutoCAD Web 2023

Snadný přístup a funkce pro spolupráci

Sledování

Bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres


Upravitelné bloky

Vytvářejte, vkládejte nebo upravujte bloky a také používejte knihovny bloků přímo v aplikaci AutoCAD na webu


Flexibilní hladiny

Uspořádejte si výkresy pomocí hladin. Vytvářejte, zamykejte, přejmenovávejte a odstraňujte hladiny v aplikaci AutoCAD na webu


Externí reference

Ve webové aplikaci můžete zobrazovat externí reference, například obrázky a soubory DWG, na které výkres odkazuje.


Uzly objektů

Pomocí různých uzlů můžete rychle měnit tvary, přesouvat objekty nebo s nimi manipulovat dalšími způsoby.


Správce sady listů

Pomocí cloudové platformy Autodesk si můžete rychle a bezpečně vyměňovat sady listů s členy týmu a otevírat je.


Intuitivní webové uživatelské rozhraní

Získejte přístup ke snadno použitelným nástrojům na kreslení a spravujte pohledy, vlastnosti a hladiny. Ostré ikony a moderní modré rozhraní aplikace AutoCAD na webu vám pomohou omezit únavu očí


Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

Ukládejte si výkresy do webové a mobilní aplikace, aby ostatní uživatelé softwaru AutoCAD měli přístup k tomu, co jste vytvořili nebo upravili.


Leica DISTO

POUZE ANDROID
Pomocí laserového měřicího zařízení Leica DISTO můžete přímo v mobilní aplikaci v reálném čase aktualizovat délky čar. K dispozici pro systém Android.