Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Aktualizace norem strojírenského kreslení

Značky drsnosti ISO 1302-2002 podporují odkazové čáry. Tyto značky můžete připojit k hranám. Zůstanou připojeny k objektům, ale vztahují se k povrchu nebo ploše.

Mezi symboly patří:

 • Značky svarů
  • Zavedení nastavení faktoru měřítka pro změnu velikosti prvků svarů nezávisle na výšce textu
  • Možnost zobrazení nastavení mezer pro zpracování
 • Značky drsností povrchů
  • Podpora připojení ke značce geometrické tolerance.
  • Podpora revize 2006 normy kreslení GB/T 131.
 • Symboly identifikátorů vztažných rovin
  • Podpora připojení ke značce geometrické tolerance.
  • Vylepšení pro podporu revize 2012 normy kreslení ISO 1101 (DIN, BSI a CSN).
 • Značky dílčích základen
  • Ukončení čáry značek dílčích základen tak, aby vyhovovaly revizi 2011 normy ISO 5459 (DIN, BSI a CSN)
 • Značky geometrických tolerancí
  • Podpora používání dalších značek uvedených v revizi 2012 normy ISO 1101 (DIN, BSI a CSN).
Získejte vylepšené normy IS0 1302-2002