Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Generátory a kalkulátory pro návrh součástí strojů

Získejte komplexní nástroje, které slouží k efektivnějšímu vytváření mechanismů z výkresových katalogů a ručních výpočtů. Tyto nástroje pro generátory strojů a kalkulátory – včetně generátorů hřídele, pružiny, řemenu, řetězce a vaček – integrované do prostředí aplikace umožňují provádět malé, iterativní změny, které váš strojírenský výkres vylepší. Slouží nejen k vytváření součástí podle vašich specifikací, ale také k vytváření všech sestav a výpočtů, které jsou nutné k analýze návrhu.