Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Integrace odvození vazby

Ve strojírenských výkresech je možné vytvářet geometrické a prostorové vazby obdélníků, os symetrie i standardních os. Zapnutím automatických vazeb můžete automaticky odvozovat geometrické vazby při vytváření objektů. Po vytvoření vazeb zůstanou obdélníky obdélníkové a osy zůstanou ve středu kružnic nebo děr.