Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Grafický program pro strojírenské výkresy

Aplikace AutoCAD® Mechanical nabízí veškerou funkčnost softwaru AutoCAD a navíc komplexní knihovny normalizovaných součástí a nástroje k automatizaci běžných úkolů souvisejících se strojírenskými výkresy.

Produktivita strojírenského návrhu

 • Novinka

  Skupiny hladin: izolování, obnovení a další funkce

  Izolujte a obnovujte skupiny hladin a určujte typy čar. (videofilm: 51 s)

 • Novinka

  Mnohem snazší kreslení obdélníků

  Vytvářejte obdélníky přímo z pásu karet.

 • 700 tisíc normalizovaných součástí a prvků

  Vytvářejte přesné výkresy s normalizovanými komponentami. (videofilm: 3:47 min)

 • Dokumentace 3D CAD modelů

  Provádějte detailování nativních modelů součástí a sestav aplikace Inventor. (videofilm: 1:49 min)

 • Náhled příkazu a kontextové nabídky

  Zobrazujte náhledy příkazů zaoblení, zkosení a odsazení. (videofilm: 43 s)

 • Znovu použitelné nástroje pro tvorbu detailů ve strojírenském výkresu

  Používejte inteligentní nástroje vytvořené pro strojírenské navrhování. (videofilm: 3:33 min)

 • Správa hladin

  Automaticky umisťujte položky na správnou hladinu. (videofilm: 3:12 min)

 • Skryté čáry

  Geometrie je automaticky aktualizována, když dojde ke změně. (videofilm: 2:01 min)

 • Aktualizace norem strojírenského kreslení

  Připojujte značky drsnosti podle normy ISO 1302-2002.

 • Generátory a kalkulátory pro návrh součástí strojů

  Nové funkce také umožňují lepší analýzu návrhů. (videofilm: 3:59 min)

 • Podpora publikování uživatelských součástí

  Přidávejte do knihovny obsahu vlastní součásti. (videofilm: 1:02 min)

 • Rozšířený panel kreslicích nástrojů pro strojírenství

  Získejte kreslicí nástroje pro strojírenské návrhy. (videofilm: 4:39 min)

 • Integrace odvození vazby

  Umožňuje také automatické vazby objektů. (videofilm: 1:44 min)

 • Aktualizace Live Update normalizovaných součástí Správce obsahu

  Získejte okamžité aktualizace revizí a norem.

 • Vlastní knihovna obsahu

  Vytvářejte a ukládejte vlastní obsah. (videofilm: 3:18 min)

Dokumentace pro konstruování ve strojírenství

 • Novinka

  Vylepšení poznámek odkazů

  Upravujte poznámky odkazů přímo na kreslicí ploše.

 • Autodesk Synergy pro strojní inženýrství

  Vytvářejte asociativní pohledy řezů a detailní pohledy 3D modelů.

 • Inteligentní strojírenské kóty

  Vytvářejte kóty pomocí stručnějších dialogových oknech.

 • Podpora mezinárodních norem kreslení

  Díky tomu budete moci tvořit normalizovanou dokumentaci k návrhu. (videofilm: 2:18 min)

 • Galerie šablon poznámek

  Používejte knihovnu značek ze šablon poznámek přímo na pásu karet. (videofilm: 54 s)

 • Celková hmotnost v rozpisce

  Automatický výpočet hmotnosti sestavy v rozpisce. 

 • Asociativní pozice a rozpisky součástí

  Vytvářejte automatizované kusovníky a rozpisky. (videofilm: 2:26 min)

 • Editor kót na místě

  Vybírejte více kót najednou. (videofilm: 5:08 min)

 • Migrace rozpisky (BOM)

  Automatické mapování a nastavení šablony. (videofilm: 1:00 min)

 • Knihovny obsahu JIS a DIN

  Rozsáhlé knihovny obsahu pro Japonsko a Německo.

 • Prohlížeč obsahu Autodesk Content Explorer

  Vyhledávejte pomocí objektů souboru nebo atributů textu.

 • Sledování poznámek pro strojírenské kreslení

  Odpojené poznámky lze zkontrolovat v modelovém prostoru.