• Česká republika

    Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porovnat produkty

AutoCAD Mechanical, AutoCAD a sada aplikací pro strojírenství a výrobu

Porovnejte aplikaci AutoCAD Mechanical, AutoCAD a sadu aplikací pro strojírenství a výrobu. Zvažte použití sady pro strojírenství a výrobu pro kompletní 2D-3D pracovní postup tvorby 3D návrhů, vizualizací a simulací.

Vyberte až 3 produkty, které chcete porovnat

V porovnání nelze zrušit výběr výchozího produktu.

Před zrušením výběru tohoto produktu vyberte pro porovnání jiný produkt.

Vybrali jste maximální počet, který lze porovnávat. Než vyberete k porovnání další produkt, jeden z výběru vyřaďte.

Produkty

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Bezplatná zkušební verze

Předplatit

Tento produkt není ve vaší zemi k dispozici.

Stručný přehled

  • Pro návrh inženýrských staveb
  • Knihovny normalizovaných součástí a nástrojů
  • 2D kreslení a dokumentace
  • 3D modelování a spolupráce

Za nejnovější software pro osobní počítače, osobní webovou technickou podporu, možnost používání předchozích verzí a přístup k vybraným cloudovým a softwarovým službám plaťte podle toho, jak je skutečně využíváte, a snižte si tak počáteční náklady. Získejte další informace.

Roční    

Čtvrtletní    

Měsíční    

Podpora mezinárodních norem kreslení

Autodesk Synergy pro strojní inženýrství

Inteligentní strojírenské kóty

Asociativní pozice a rozpisky

Editor power kótování na místě

Migrace rozpisky

Známé rozhraní AutoCAD

Kompatibilita s formátem DWG™

Výkonné kreslicí nástroje

700 tisíc normalizovaných součástí a prvků

Aktualizace Live Update pro normalizované součásti

Znovu použitelné nástroje pro tvorbu detailů ve strojírenském výkresu

Generátory a kalkulátory pro návrh součástí strojů

Sledování poznámek pro strojírenské kreslení

Integrace odvození vazby

Prohlížeč obsahu Autodesk Content Explorer

3D strojírenské navrhování

Návrh, vizualizace, simulace

Přesvědčivé vizuální znázornění, interaktivní prezentace