• Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkce

Přehled nových funkcí v aplikaci AutoCAD LT 2019

Prozkoumejte nejnovější funkce ve 2D CAD softwaru AutoCAD LT® 2019, včetně porovnání souborů DWG™, sdílených pohledů a vylepšení 2D grafiky a uživatelského rozhraní.

 • Porovnání souborů DWG

  Zobrazte a zaznamenejte rozdíly mezi dvěma verzemi výkresu. (video: 2:41 min)

 • Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

  Ukládejte výkresy z počítače a poté si je zobrazte a upravte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD. (video: 2:11 min)

 • Vylepšeno

  2D grafika

  Užijte si 2x rychlejší zoomování a panoramování a měňte pořadí kreslení a vlastnosti hladin.

 • Vylepšeno

  Sdílené pohledy

  Publikujte pohledy návrhů svého výkresu ve webovém prohlížeči, kde je můžete zobrazit a přidávat k nim komentáře. (video: 1:06 min)

 • Webová aplikace AutoCAD

  Vytvořte, upravte, zobrazte a sdílejte výkresy CAD z libovolného zařízení pomocí webového prohlížeče. (video: 1:15 min)

 • Mobilní aplikace AutoCAD

  Prohlížejte, vytvářejte, upravujte a sdílejte výkresy CAD na mobilním zařízení pomocí mobilní aplikace AutoCAD. (video: 43 s)

 • Vylepšeno

  Uživatelské rozhraní

  Vyzkoušejte vylepšené vizuální prvky s novým plochým vzhledem ikon a vylepšeným rozlišením 4K.

 • Import PDF

  Importujte geometrii, soubory s písmy SHX, výplně, rastrové obrázky a písma TrueType do výkresu ze souboru PDF. (videofilm: 2:45 min)

Další funkce

Interakce uživatele

 • Karty a panely na pásu karet

  Na pásu karet aplikace AutoCAD se snadno dostanete ke svým oblíbeným nástrojům, kdykoli je potřebujete.

 • Palety nástrojů

  Díky přizpůsobitelným paletám nástrojů máte snadný přístup k nejčastěji používanému obsahu a nástrojům.

 • Příkazový řádek

  Pomocí klávesnice můžete rychle spouštět příkazy a reagovat na výzvy přímo na příkazovém řádku.

 • Multifunkční uzly

  Pomocí uzlů pro úpravy můžete snadno měnit tvary, přesouvat objekty nebo manipulovat s geometrií.

 • Průhlednost objektů a hladin

  Ovládejte průhlednost vybraných objektů nebo všech objektů v hladině.

 • Dynamické bloky

  Reference bloku jsou flexibilnější a inteligentnější a lze měnit jejich tvar, velikost nebo konfiguraci.

 • Asociativní pole

  Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích nebo podél trajektorie.

 • Výběr a izolace objektů

  Vyhledejte a vyberte všechny objekty, které odpovídají vlastnostem objektu. Vybrané objekty můžete skrýt nebo zobrazit.

2D kreslení, výkresy a poznámky

 • Text

  Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Formátujte text, sloupce a ohraničení.

 • Inteligentní kótování

  Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybrané objekty lze získat náhled kóty – a to před vytvořením objektu.

 • Odkazy

  Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.

 • Inteligentní osy a středové značky

  Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.

 • Tabulky

  Vytvářejte tabulky s daty a symboly na řádcích a ve sloupcích, použijte vzorce a nastavte propojení s tabulkou aplikace Microsoft Excel.

 • Revizní obláčky

  Nakreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali své aktualizace.

 • Rozvržení

  Určete velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na model.

 • Výřezy rozvržení

  Vytvářejte výřezy rozvržení, které zobrazují různé prvky návrhu v různých měřítkách.

 • Pole

  Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.

 • Propojení dat

  Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.

Spolupráce

 • Import, export nebo podložení souborů PDF a DGN

  Data ze souborů PDF a DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.

 • Soubory DWG a obrázky jako reference

  Ke svému aktuálnímu výkresu můžete připojit výkresy a obrázky jako externě odkazované soubory.

 • Správce sady listů

  Prohlížejte, používejte, spravujte a vykreslujte více výkresů jako list.

 • Geografická poloha a online mapy

  Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.

Instalace a přizpůsobení

 • Technologie TrustedDWG

  Technologie TrustedDWG™ vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposled uložen v softwaru Autodesk.

 • Nástroj pro migraci

  Migrujte vlastní nastavení a soubory z předchozích verzí.

 • Přizpůsobení CUI

  Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a snížit počet kroků při častých úkolech.

 • Sledování systémových proměnných

  Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. V případě odchylek se zobrazí oznámení.

 • Počítačová aplikace Autodesk

  Získejte upozornění na aktualizace softwaru a instalujte je, aniž byste museli přerušit práci. Podívejte se na výukové programy o nových funkcích.