Klíčové funkce aplikace AutoCAD LT 2023  

Architekti, konstruktéři a návrháři využívají špičkové funkce aplikace AutoCAD LT®, aby mohli pracovat rychle a přesně.

Zobrazení plovoucích oken s projekty vedle sebe

Sledování 

Bezpečně kontrolujte soubory DWG™ a rovnou do nich přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres.

Sdílení

Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli.

Počet 

Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu POČET.

Odeslat do Autodesk Docs 

Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF přímo z aplikace AutoCAD LT do Autodesk Docs.

Plovoucí okna 

V rámci jedné instance aplikace AutoCAD LT můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů.

Připojení ke cloudovým úložištím 

Pracujte s libovolným souborem DWG v aplikaci AutoCAD LT nebo si prohlížejte jeho náhled s využitím cloudu Autodesk nebo služeb jiných předních poskytovatelů cloudových úložišť.

Rychlé měření 

Zobrazte si veškerá blízká měření ve výkresu pouhým posunutím kurzoru myši.

Aplikace AutoCAD v libovolném zařízení 

Vytvářejte, upravujte a prohlížejte si výkresy v aplikaci AutoCAD na prakticky libovolném počítači či mobilním zařízení nebo na webu.

Paleta bloků 

Otevírejte a prohlížejte bloky, případně je označujte jako oblíbené, a to v aplikaci AutoCAD LT na stolním počítači nebo v aplikaci AutoCAD na webu.

Historie výkresů 

Porovnávejte si aktuální verzi výkresu s předchozími a sledujte vývoj své práce.

Vylepšené porovnávání souborů DWG 

Porovnávejte dvě verze výkresu bez opuštění aktuálního okna.

Dynamické bloky 

Dodejte referencím bloků flexibilitu – můžete měnit jejich tvar, velikost či konfiguraci.

Funkce aplikace AutoCAD LT 2023 

Základní a spolehlivé funkce pro 2D navrhování a dokumentaci, které vám ušetří čas a pomohou vám pracovat efektivněji.

Vylepšené funkce

ENHANCED

Počet

Funkce Počet automatizuje počítání bloků či objektů ve vybrané oblasti nebo v celém výkresu pomocí nabídky, prostřednictvím níž můžete identifikovat chyby nebo procházet spočítané objekty. (videofilm: 1:15 min)


ENHANCED

Plovoucí okna

V rámci jedné instance aplikace AutoCAD LT můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů. (videofilm: 1:11 min)


ENHANCED

Sledování

Z aplikace AutoCAD LT pro stolní počítače, pro web či mobilní zařízení můžete přidávat poznámky a připomínky ke změnám návrhu, aniž byste museli měnit existující výkres. (videofilm: 49 s)


ENHANCED

Správce sady listů

Otevírejte sady listů rychleji než kdy dříve. Při používání cloudové platformy Autodesk je odesílání a otevírání sad listů pro členy týmu a od nich rychlejší a bezpečnější.


Rozšířené pracovní postupy

Porovnání externích referencí

Prohlížejte si změny provedené v aktuálním výkresu ze změněných externích referencí.


Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení

Uložte si výkresy (včetně externích referencí) z počítačové aplikace AutoCAD pro prohlížení a úpravy ve webové a mobilní aplikaci.


Sdílené pohledy

Publikujte pohledy návrhů svého výkresu ve webovém prohlížeči, aby je bylo možné prohlížet a přidávat k nim komentáře.


Komplexní 2D dokumentace

Vytvářejte 2D dokumentaci a výkresy pomocí komplexní sady nástrojů pro kreslení, úpravy a poznámky.


Intuitivní uživatelské rozhraní

Přistupujte k nástrojům, když je potřebujete, pomocí snadno dostupných kontextových pásů karet, multifunkčních uzlů, uživatelských palet nástrojů a inteligentního příkazového řádku.


Inovativní technologie

Získejte nejnovější technologie, včetně TrustedDWG™, podpory obrazovek s vysokým rozlišením, nástrojů pro migraci a počítačové aplikace AutoCAD.


Interakce uživatele

Karta Začít

Karta Začít v aplikaci AutoCAD LT umožňuje snadný přístup k souborům a dalšímu užitečnému obsahu přímo z domovské obrazovky.


Karty a panely na pásu karet

Pás karet aplikace AutoCAD LT vám umožní snadno přistupovat k vašim oblíbeným nástrojům, když je potřebujete.


Palety nástrojů

Díky přizpůsobitelným paletám nástrojů máte snadný přístup k nejčastěji používanému obsahu a nástrojům.


Příkazový řádek

Pomocí klávesnice můžete rychle spouštět příkazy a reagovat na výzvy přímo na příkazovém řádku.


Multifunkční uzly

Pomocí uzlů pro úpravy můžete snadno měnit tvary, přesouvat objekty nebo manipulovat s geometrií.


Průhlednost objektů a hladin 

Ovládejte průhlednost vybraných objektů nebo všech objektů v hladině.


Asociativní pole

Vytvářejte a upravujte objekty v kruhových nebo obdélníkových polích nebo podél trajektorie.


Výběr a izolace objektů

Vyhledejte a vyberte všechny objekty, které odpovídají vlastnostem objektu. Skrytí nebo zobrazení vybraných objektů


2D kreslení, výkresy a poznámky

Formátování textu

Vytvářejte jednořádkový nebo víceřádkový text (mtext) jako jeden textový objekt. Formátujte text, sloupce a ohraničení.


Inteligentní kótování

Automaticky vytvářejte kóty. Pohybem kurzoru nad vybrané objekty lze získat náhled kóty – a to před vytvořením objektu.


Odkazy

Vytvářejte odkazy s různým obsahem včetně textu nebo bloků. Snadno formátujte odkazové čáry a definujte styly.


Inteligentní osy a středové značky

Vytvářejte a upravujte osy a středové značky, které se automaticky přesouvají při přesunutí přidružených objektů.


Tabulky

Vytvářejte tabulky s daty a symboly na řádcích a ve sloupcích, použijte vzorce a nastavte propojení s tabulkou aplikace Microsoft Excel.


Revizní obláčky

Nakreslete revizní obláčky kolem nových změn ve výkresu, abyste rychle identifikovali své aktualizace.


Rozvržení

Určete velikost listu výkresu, přidejte rohové razítko a zobrazte více pohledů na model.


Výřezy rozvržení

Vytvářejte výřezy rozvržení, které zobrazují různé prvky návrhu v různých měřítkách.


Pole

Používejte pole v textových objektech k zobrazení textu, který může být automaticky aktualizován při změně hodnoty pole.


Datové propojení

Umožněte simultánní aktualizace vytvořením živého propojení mezi tabulkou aplikace Microsoft Excel a tabulkou ve výkresu.


Spolupráce

Import, export nebo podložení souborů PDF a DGN

Data ze souborů PDF a DGN můžete sdílet a opakovaně používat tak, že je budete importovat nebo exportovat anebo je připojíte jako podložení.


Soubory DWG a reference na obrázky

Ke svému aktuálnímu výkresu můžete připojit výkresy a obrázky jako externě odkazované soubory.


Geografická poloha a online mapy 

Vložte do výkresu informace o geografické poloze a zobrazte v něm mapu z online mapové služby.


Instalace a přizpůsobení

Technologie TrustedDWG

Technologie TrustedDWG vás upozorní na potenciální nekompatibilitu, pokud soubor nebyl naposledy uložen v softwaru Autodesk.


Nástroj pro migraci

Migrujte vlastní nastavení a soubory z předchozích verzí.


Přizpůsobení CUI

Přizpůsobením uživatelského rozhraní lze zvýšit přístupnost a snížit počet kroků při častých úkolech.


Sledování systémových proměnných 

Aktuální systémové proměnné lze sledovat oproti doporučenému seznamu hodnot. V případě odchylek se zobrazí oznámení.


Aplikace Autodesk Desktop App

Získejte upozornění na aktualizace softwaru a instalujte je, aniž byste museli přerušit práci. Podívejte se na výukové programy o nových funkcích.


AutoCAD LT 2023 vs. předchozí verze 

AutoCAD LT využívá flexibilní model předplatného, přičemž v každé verzi a aktualizaci produktu jsou k dispozici nové funkce. Pokud používáte trvalou licenci aplikace AutoCAD LT 2016 nebo starší verze, podívejte se, co je nového v aplikacích AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021 a AutoCAD LT 2022.

AutoCAD LT 2023

Co obsahuje

 • Nejlepší nástroje pro 2D kreslení, navrhování a dokumentaci ve své třídě.

 • Webová aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD z libovolného počítače bez nutnosti instalace softwaru.*

 • Mobilní aplikace AutoCAD: Zobrazujte, vytvářejte a upravujte výkresy aplikace AutoCAD na zařízeních se systémy iOS a Android.

 • Integrované pracovní postupy: Plynulá práce na počítači, webu a mobilních zařízeních.* 

 • Připojení ke cloudovým úložištím: Pracujte s libovolným souborem DWG v aplikaci AutoCAD s využitím cloudu Autodesk i služeb předních poskytovatelů cloudových úložišť.


Mezi nejvýznamnější nové funkce přidané od verze 2016 patří:

 • Sledování: Bezpečně kontrolujte soubor DWG a rovnou do něj přidávejte zpětnou vazbu, aniž byste nějak změnili existující výkres. 

 • Počet: Automatizujte počítání bloků nebo geometrie pomocí příkazu Počet. 

 • Sdílení: Nasdílejte kontrolovanou kopii svého výkresu členům týmu a kolegům, aby se na ni mohli podívat odkudkoli. 

 • Odeslání do Autodesk Docs: Odesílejte listy výkresů CAD jako PDF z aplikace AutoCAD do služby Autodesk Docs. 

 • Historie výkresů: Prohlížejte si historii změn svého výkresu. 

 • Porovnání externích referencí: Porovnejte si dvě verze externí reference a implementujte změny bez nutnosti opouštět aktuální výkres. 

 • Paleta bloků: Z karty Knihovny v aplikaci pro stolní počítače nebo ve webové aplikaci AutoCAD můžete efektivně vkládat bloky. 

 • Rychlé měření: Najetím kurzorem myši si můžete rychle zobrazit veškerá blízká měření ve výkresu (včetně ploch a obvodů). 

 • Oříznutí a prodloužení (vylepšené): Ve výchozím rychlém režimu se automaticky vyberou všechny potenciální hranice. 

 • Přepracovaná funkce čištění: Pomocí snadného výběru a náhledu objektu můžete odstranit více nepotřebných objektů najednou. 

 • Porovnání souborů DWG™: Porovnávejte si dvě verze výkresu nebo externí reference bez nutnosti opouštět aktuální okno. 

 • Import PDF: Importujte do výkresu geometrii (soubory s písmy SHX, výplně, rastrové obrázky a písma TrueType) ze souboru PDF. 

 • Ukládejte si práci na web a pro mobilní zařízení: Ukládejte výkresy a k nim přidružené externí reference z počítače a poté si je zobrazte a upravte ve webové nebo mobilní aplikaci AutoCAD. 

 • Nové pohledy a výřezy: Snadno přidávejte uložené pohledy do rozvržení. 

 • Podpora obrazovek s vysokým rozlišením: Zobrazte si své návrhy na obrazovkách s rozlišením 4K a vyšším. 

 • Výběr mimo obrazovku: Vybrané objekty zůstávají v sadě výběru, a to i tehdy, když posouváte zobrazení nebo přibližujete pohled mimo obrazovku. 


Vylepšení od verze 2016:

 • Plovoucí okna: V rámci jedné instance aplikace AutoCAD můžete přetahovat okna výkresů jinam a umísťovat je vedle sebe nebo na více monitorů. 

 • Rychlejší ukládání: Při každém ukládání ušetříte v průměru jednu sekundu. 

 • Kratší doba instalace: Až o 50 % rychlejší instalace při použití jednotek SSD. 

 • Nový tmavý motiv: Moderní modrý vzhled s vylepšeným kontrastem a ostřejším podáním. 

 • Uživatelské rozhraní: Plochý vzhled ikon a intuitivní dialogy a panely nástrojů. 

 • 2D grafika: Lepší stabilita, věrnost a výkon. 

 • Nový formát DWG: Formát souborů 2018.dwg zrychluje ukládání, přesouvání a kopírování. 

 • Autodesk App Store: Přístup k více než 1 000 aplikacím pro AutoCAD. 

 • TrustedDWG: Upozornění na integritu a kompatibilitu souborů DWG. 


Podpora a přístup k softwaru:

 • Technická podpora

  • Specialisté podpory společnosti Autodesk: Naplánujte si hovor†, chatujte online (omezená dostupnost) nebo nám napište e-mail.

  • Pomoc prostřednictvím vzdálené plochy: Získejte bezpečné a praktické řešení potíží.†

  • Online zdroje: Využijte naši databázi znalostí s dokumenty nápovědy, výukovými programy, školicími videi a fóry komunitní podpory. 

 • Přístup k nejnovějšímu softwaru: Získejte okamžitě nejnovější verze a aktualizace.

 • Přístup k předchozím verzím: Stahujte a používejte předchozí verze.

 • Flexibilní období: Získejte měsíční, roční nebo tříleté předplatné.*

 • Nástroje pro správu: Snadno spravujte softwarové licence, instalace a použití prostřednictvím portálu Autodesk Account. 

*Není k dispozici pro zákazníky využívající plán údržby. 
†K dispozici pro předplatitele a pro zákazníky využívající plán údržby s rozšířenou podporou.