Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Česká republika

  Přesměrovali jsme vás na místní stránky, kde můžete vidět promo nabídky v místních cenách a provádět nákupy online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Navrhujte kvalitnější inženýrské stavby

Aplikace AutoCAD® Civil 3D® podporuje informační modelování budov (BIM), kterým lze vylepšit navrhování a dokumentaci inženýrských staveb.

Funkce aplikace AutoCAD Civil 3D

 • Navrhování inženýrských staveb

  Provádějte rychlejší iterace návrhů a využijte optimalizaci časově náročných úkolů.

 • Kreslení a dokumentace

  Propojení návrhu a dokumentace pomáhá zvýšit produktivitu a vypracovávat kvalitnější projekty.

 • Vizualizace a analýza

  Využijte nástroje pro vizualizaci, simulaci a analýzu vody, které jsou integrované do procesu návrhu, v zájmu lepšího zpracování projektu a rozhodování.

 • Spolupráce

  Funkce pro spolupráci vám pomohou vyřešit potíže s koordinací týmů a pracovními postupy v rámci stavebních infrastrukturních projektů.

Co je nového

 • Relativní návrhové linie

  Získejte návrhové linie výšky od povrchu nebo vzhledem k povrchu, které se budou při změnách povrchu automaticky aktualizovat.

 • Dynamické profily odsazení

  Vytvářejte dynamické profily odsazení pomocí výchozího příčného sklonu. Změnit je můžete úpravou vlastností profilu.

 • Připojené trasy

  Vytvořte novou dynamicky propojenou trasu a profil mezi 2 protínajícími se trasami a jejich profily.

 • Stanovení rozměrů a analýza potrubí

  Změňte velikost potrubí, znovu nastavte dna potrubí a vypočítejte energetické linie spádu a čáry hydraulického sklonu podle norem HEC-22 2009.

Příběhy zákazníků

Využití aplikace Civil 3D k vytvoření vizualizací pro návrh projektu

Vizualizace zlepšuje konstrukční návrh

Jako součást studie proveditelnosti pro novou 69km dálnici využila čínská inženýrská firma SCODI software společnosti Autodesk, včetně aplikace AutoCAD Civil 3D, k vytvoření vizualizací projektu, které demonstrovala vládním a místním úřadům.

Most Cambray Bridge v Novém Mexiku

Dopravní agentura zvyšuje produktivitu a kvalitu

Aplikace Civil 3D pomáhá Oddělení dopravy v rámci samosprávy státu Nové Mexiko zvýšit produktivitu a kvalitu minimalizací časově náročných a často chybových ručních aktualizací výkresu.

Holandský dodavatel používá aplikaci AutoCAD Civil 3D a další produkty společnosti Autodesk při renovaci tunelu

Informační modelování budov (BIM) pomáhá při renovaci stárnoucího tunelu

Holandský dodavatel Hyacint použil aplikaci AutoCAD Civil 3D a další software společnosti Autodesk při práci na kontraktu zahrnujícím návrh, stavbu a údržbu Velsertunnelu, což je železniční a dálniční tunel pod kanálem Noordzeekanaal v Nizozemsku.

Použití aplikace AutoCAD Civil 3D s nástroji InfraWorks a Revit

Infraworks

Propojení návrhu s detailním inženýrstvím

AutoCAD Civil 3D + InfraWorks

Projekt můžete rychle vymodelovat v aplikaci InfraWorks. Poté můžete v aplikaci AutoCAD Civil 3D dále vyvíjet podrobné inženýrské prvky a analýzu modelu.

Revit software

Integrace návrhu inženýrských staveb

AutoCAD Civil 3D + Revit

Vytvořte modely mostu v aplikaci AutoCAD Civil 3D. Pak snadno přeneste parametry mostu do aplikace Revit, kde můžete dokončit další konstrukční modelování.