Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Analýza modelu

Pomocí analýzy modelu, který jste již vytvořili, zredukujte zbytečné pracovní procesy. Během zpřesňování návrhu získávejte zpětnou vazbu v reálném čase. Díky analýze sklonu, výšky a vrstevnice můžete lépe porozumět modelu povrchu. Funkce pro určení hmotnice a bilance zemních prací pomáhají dodavatelům a inženýrům plánovat přesuny, množství a umístění materiálu během výstavby.

Při změnách návrhů rychle vytvářejte hmotnice za těmito účely:

  • analýza místa bodu vyvážení výkopu a násypu,
  • určení množství a směru materiálu k přesunutí,
  • identifikace zásobních jam a skládek.

Kromě zemních prací lze importovat přizpůsobitelné seznamy rozpočtových položek a přiřadit jejich hodnoty k objektům ve výkresu. Na základě přiřazení rozpočtových položek automaticky počítejte množství a vytvářejte zprávy.

Generujte výkaz souhrnného rozpočtu