Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Reálný snímek

Pomocí dat získaných metodou laserového skenování LIDAR (Light Detection and Ranging) vytvářejte mračna bodů. Pomocí nástrojů pro tvorbu mračen bodů importujete a vizualizujete informace o mračnech bodů; stylizujete bodová data na základě klasifikací LAS, RGB, výšky a intenzity; použijete data k vytvoření povrchů; provedete zaměření stavenišť; a digitalizujete skutečné objekty pro projektování staveb. Můžete vytvořit povrchy aplikace Civil 3D z dat mračen bodů.

  • Vytvářejte povrchy TIN ze souborů mračen bodů vytvořených pomocí softwaru ReCap pro zachycení reálných snímků (anglicky).
  • Vytvářejte povrchy z jednoho nebo více mračen bodů.
  • Vyberte určité oblasti v rámci mračen bodů.
  • Pomocí možností filtrování vytyčíte uzemněné a neuzemněné body.
Použijte nástroje pro tvorbu mračen bodů k importování a vizualizaci informací o zaměření GPS.