Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Přístup k datům a jejich výměna

Čtěte, zapisujte a převádějte data mezi často používanými formáty. Získejte přístup k leteckým a satelitním snímkům a připojte se ke službám WMS (Web Mapping Service) a WFS (Web Feature Service), abyste mohli využívat veřejně dostupná data. Importujte a exportujte data mezi formáty GIS, CAD a dalšími formáty zaměření GPS, včetně: ASCII; DWG; ESRI SHP, E00 a Arc/INFO; LandXML a GML; MapInfo MIF/MID a TAB; MicroStation DGN; Oracle; Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, pouze ke čtení); SDF a SDTS (pouze ke čtení); a Vector Product Format (VPF, pouze ke čtení).

Mračna bodů

 • Získejte více funkcí pro použití a vizuální zobrazení dat mračen bodů.
 • Znovu vytvářejte odkazované objekty nebo vkládejte další modely. 
 • Připojte mračna bodů k výkresům a použijte je jako vodítko při kreslení, změňte zobrazení nebo použijte styly barev za účelem odlišení prvků. 

Povrchy

 • Vytvářejte povrchy TIN ze souborů mračen bodů vytvořených pomocí aplikace ReCap.
 • Vytvářejte povrchy z jednoho nebo více mračen bodů a vyberte určité oblasti v rámci mračen bodů. 
 • Úpravou výchozí vzdálenosti mezi body změníte procentní hodnotu bodů, které budou zahrnuty v povrchu. 

Dialogové okno Vytvořit povodí z povrchu

 • Vyberte povrch, na kterém se má založit geometrie povodí, a definujte styly a další parametry. 
 • Upravte hranice a trajektorie toků vyloučených povodí s existujícími povodími při jejich vytváření nebo s novými povodími.

Formát IFC (Industry Foundation Classes)

 • Formát souborů IFC poskytuje řešení interoperability mezi softwarovými aplikacemi. 
 • Exportujte výkresy do jiných aplikací s certifikátem IFC a importujte soubory IFC za účelem tvorby a práce ve formátu DWG™. 
 • Exportujte výkresy do jiných aplikací s certifikátem IFC, ve kterých by jinak nebylo možné otevřít soubor DWG. 
 • Importujte soubor IFC za účelem tvorby a práce v souboru DWG, který byl původně vytvořen v jiném formátu než DWG.
Čtěte, zapisujte a převádějte data mezi formáty zaměření GPS.