Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Vytváření základních map

Funkce zaměření je plně integrována v pracovních postupech. Konzistentnější návrhové prostředí umožňuje používat body, polygony zaměření a povrchy během celého procesu návrhu bez ručních převodů souřadnicových systémů nebo přenosu dat z balíčku zaměření do stavebního softwaru. Po zapracování dat zaměření GPS do projektu se automaticky aktualizují prvky návrhu.

Další možnosti zahrnují:

  • Přímý import nezpracovaných dat zaměření
  • Vyrovnání metodou nejmenších čtverců
  • Nastavení a transformace souřadnicového systému
  • Úprava poznatků získaných zaměřením
  • Automatické vytváření polygonů zaměření
  • Tvorba povrchů
Optimalizujte pracovní postupy mapování GPS a zaměření GPS.