Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zprávy a tabulky

Pomocí dynamických tabulek pro čárovou kresbu, informace o objemu a podobně získáte ze svého modelu kvantitativní informace v reálném čase. Údaje o množství, zemních pracích a vytyčování můžete shromažďovat pomocí rozsáhlé knihovny standardních výkazů, nebo si podle konkrétních požadavků na předávaný obsah vytvořte vlastní zprávu.

Použijte dynamické tabulky pro měřické kódy a další možnosti.