Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Data vlastností těles koridoru

Vylepšení v extrahování těles koridoru umožňují automaticky přidružit data vlastností a zachovat dynamičnost těles koridoru při změnách v koridoru. V důsledku toho mohou tělesa koridoru nyní obsahovat informace o materiálu, kódech klasifikací, objemech a další informace. Tyto informace můžete použít v průběhu pracovního postupu návrhu, včetně vytváření návrhu a plánování výstavby.

Přidružte k tělesům koridoru data vlastností pro stavební dokumentaci.